آشنایی و سکس با دکتر گی

0 views
0%

سلام دوستان میخوام خاطره آشنا شدن و سکس با یه دکترو واستون تعریف کنم من ۲۰سالمه تقریبا ۱سال پیش داخل بیتالک یه درخواست دوستی واسم اومد منم قبول کردم یه مرد تقریبا ۳۵ ۴۰ساله بود یکم باهم صحبت کردیم من شرایطمو گفتم اونم گفت که زن داره با یه بچه مدرسه ای که زنش اکثر مواقع خونه نبود به خاطر شغلش ازم خواست که باهاش باشم اونم ساپورتم کنه راستش منم خوشم اومده بود ازش قرار اول بود که رفتم خونشون البته قبلش به خودم رسیده بودم چون احتمالشو میدادم که سکس کنیم با ماشین اومد دنبالم ساعت ۸ صبح باهم رفتیم خونشون سمت تهرانپارس بودن صحبت کردیم اون از خودش گفت منم از خودم بلند شد واسم چایی آورد بعد رفت تو اتاق لباس آورد نگاه کردم دیدم لباس زنونس حقیقتش من تاحالا نپوشیده بودم بهم گفت اینارو واست خریدم چون خانمم لاغره لباساش سایز تو نمیشد گفت اینارو بپوش ببین اندازس یا نه منم رفتم تو اتاق اونارو پوشیدم یه شرت لامبادا بود با یه سوتین و ساپورت تنگ با یه تاپ خودمو تو آینه دیدم خیلی تغیر کرده بودم خوشم اومده بود اومد تو اتاق کلی قربون صدقم رفت روژ خانمشو برداشت زد به لبام بعد رفتیم نشستیم رو مبل چاییمونو خوردیم اومد سمت من شروع کرد مالوندن پاهام و بوس کردن گردنم منم کم کم داشتم حشری میشدم دستمو گذاشتم رو کیرش از رو شلوار مالوندم یکم کیرش خیلی بزرگ بود همش فکرم تو این بود که چجوری میخوام با این سکس کنم تاپمو سوتینمو درآورد سینه هامو خورد و با دستاش میمالوند داغ کرده بودم گفتم بریم رو تخت قبول کرد رفتیم خوابیدیم من شلوار و پیرهنشو درآوردم اونم جوراب شلواریمو درآورد منو خوابوند رو خودش لبامو میخورد کونمو چنگ میزد من رفتم پایین شرتشو کشیدم پایین شروع کردم ساک زدن واقعا کلفت بود زیاد نمیتونستم ببرم تو دهنم گفت دوست دارم خودتو بزاری در اختیارم من با اینکه دوست نداشتم ولی قبول کردم سرمو گرفت خودش کیرشو تو دهنم عقب جلو میکرد اوق میزدم ولی چیزی نمیگفتم چند دقیقه اینکارو تکرار کرد منو به شکم خوابوند رو تخت شورتمو درآورد گفت پاهاتو جفت نگهدار بعد اومد لای کونمو باز کرد سوراخمو لیس زد خیلی حشری شده بودم احساس میکردم الان ارضا میشم چند دقیقه کونمو لیس زد بعد نشست رو پاهام گفت دستاتو بزار کونتو باز کن من هرکاری میگفت انجام میدادم یکم کونمو با انگشتش باز کرد بعد کیرشو فشار میداد به سوراخم اما نمیرفت تو خیلی فشار داد منم دردم گرفته بود هی میگفت شل کن ولی من شل بودم بعد دوباره انگشت کرد انقدر عقب جلو کرد فکر کنم ۳تا انگشتش تو کونم بود دوباره سعی کرد کیرشو بکنه تو کونم ایندفعه راحت رفت تو یهویی یه گوز از کونم اومد بیرون خجالت کشیدم گفتم ببخشید گفت نه اشکال نداره شروع کرد تلمبه زدن درد داشتم تا ته فشار میداد توش چند دقیقه تلمبه زد بعد درآورد منو برگردوند کیرشو تمیز کرد اومد سمت دهنم نشست رو سینم سرمو آورد بالا کیرشو کرد تو دهنم عقب جلو میکرد بعد خوابید رو تخت گفت بشین رو کیرم منم کیرشو رو سوراخم گذاشتم نشستم تا ته بالا پایین میکردم گفت تندتر خسته شده بودم کمرمو گرفت خودش شروع کرد تلمبه زدن خیلی تند تلمبه میزد آهم درومده بود بلند شدم سوراخم میسوخت پیش خودم میکفتم کی تموم میشه پس نشستم ۲زانو لب تخت قمبل کردم اومد شروع کرد تلمبه زدن بعد چند دقیقه تلمبه زدن آبش اومد ه مرو ریخت تو کونم جلو آینه قمبل کردم ترسیده بودم که کونم اینهمه گشاد شده رفتم تو دستشویی آبشو از تو کونم خالی کردم شستم اومدم بیرون گفت لباساتو نپوش بشین رو مبل واست آب بیارم بخور آب خوردم اومد جلوم نشست رو زمین پاهامو داد بالا شروع کرد لیسیدن سوراخم گفت میخوای توام ارضا کنم گفتم باشه همینجوری که پاهامو داده بود بالا دوباره کیرشو کرد تو کونم دوباره تلمبه زد با دستش کیرمو میمالید تلمبه میزد آبم اومد تلمبه زدناش تموم شد بی حال افتادم خوشحال بودم که بالاخره تموم شد رفتم یه دوش گرفتم اومدم لباسامو پوشیدم ازم شماره کارت خواست گفت واست هفته ای پول بریزم خوبه منم گفتم باشه منو رسوند نزدیکای خونمون بعد رفت نرسیده خونه دیدم ۱۵۰تومن ریخته واسم بهم زنگ زد گفت هفته ای ۳بار باهات قرار میزارم بیا پیشم منم قبول کردم تقریبا ۱سال باهم بودیم که یه مسافرت خارج رفت ولی گفت ۶ماه دیگه برمیگردم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.