اتاق گذاشتن

0 بازدید
0%

این بار، نیک، مجبور نیست که از یک زیرپوشش برای متقاعد کردن دوست خانمش – یک لاتینا بسیار قوی که خود را Penelope Damatrix می نامد – برای ورود به اتاق مناسب با او، مجبور به استفاده از آن نخواهد شد. به سادگی به این دلیل که او در حال حاضر می داند که این همه در مورد آن است، چرا که او در حال حاضر هر قسمت اتاق لعنتی به روز شده است. و این دقیقا به همین دلیل است که او از طریق رسانه های اجتماعی با نیک تماس گرفت. دختر باهوش

Date: December 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.