اردوی راهیان کون مجید

0 views
0%

سلام راستیتش داستانی که می خوام براتون تعریف کنم بر میگرده واسه همین 4روز پیش قضایا از اونجا شروع شد که ما رو از دبیرستان بردن شلمچه واسه راهیان نور من میگم راهیان کون ما هم عزم سفر کردیم و با رفقا شتافتیم برای جنگ گذشت و شد روز دوشنبه سوار قطار که میشدیم فکر نکنید خالی بندم دیگه با اتوبوس نمیبرن 4نفره نشستیم یه جا من بودم و داش رضا و پسر عمش و بالآخره مجید جون این مجید واسه خودش یه پا کوس لا مصب از ابتدایی تا حالا 3 4 بار با هم همکلاسی شدیم که هر سالش من بیشتر به این علاقه پیدا میکردم ولی چون از کون خر سر در نمی آوردم نتونستم همون موقع کارشو یه سره کنم بگذریم سوار قطار که شدیم این اومد رو بروی من نشست شب که خواستیم بخوابیم من پاهامو دراز کردم درست بغل کون مجید قبل از این که بخوابیم دو سه بار با پام أنگولکش کردم اونم به شوخی میگرفتو می خندید من با داش رضا هماهنگ کردم که داستان چیه نگو اونم از ما آره تر بوده دو سه بار از لباش به شوخی بوس کرد ولی من روم نشد این کارو کنم شب که همه خوابیدیم نصفه شبی از حشر خوابم نبرد پامو کردم تو کونش یکم مالیدم اوووف چه نرم بعد همونجوری از رو شلوار مالیدمش که یه دفعه یه گوشه از چشای سیاهش دیده شد من گفتم واویلا رفاقت رید البته به تخمم نبود میترسیدم کون بپره بعد دیدم خودشو زد به خواب معلوم بود که بیداره دو سه دقیقه گذشت بعد دوباره شروع کردم فهمیدم که خوشش اومده اینم گذشت شد 4شنبه شب ردیفی بغل هم خوابیده بودیم طبقه پایین تخت مجید جون هم بعل من خوابیده بود شب که ساعت 10خاموشی زدن هیچکس نخوابید و همه کس کلک بازیمون گل کرده بود تاساعت 3 خوابیدن همه به جز من و رضا انگار کافور اثر نکرده بود حشری شده بودم کیری یه کم مجیدو مالیدم بعد دیدم حال نمیده کیرو در آوردم بعد دست مجیدو آوردم جلو با کیر باهاش ور رفتم 2 دقیقه گذست همینجور که داشتم تو تاریکی شب میمالوندم یه دفعه لامصب بیدار شد البته بیدار بود برگشت بهم گفت داش خجالت نکش بگو در بیارم بکن تو اینو که گفت قلم ریخت و از خجالت برگشتم 5 دقیقه همینجوری داشتم به این فکر میکردم که چرا من اینکارو کردم که یه دفعه دیدم یکی دستشو انداخت رو کیرم فهمیدم که مجیده برنگشتم گفتم شاید می خواد منو خجالت بده بعد اومد در گوشم گفت لامصب مگه همینو نمی خواستی بر گرد دیگه برگشتم که دیدم این مثل آدمای گشنه پرید روم یکم لب و لب بازی کردیم که دیگه حوصله م سر رفت گفتم بکش پایین قشنگ اول واسه خودشه کشید بعد واسه منو وای چه لحظه ی باحالی بود یکم با دهنش خیسش کرد چه حالی داد بعد برگشت کیرمو آروم گذاشت رو سوراخیش یواش حول دادم تو که دیدم داره از درد منفجر میشه ولی نمیتونه داد بزنه چی کار کنه دست آدم ناشی افتاده بعدش آروم آروم بازش کردم که دیدم جاده هموار شده قشنگ 10دیقه همینجوری تلمبه زدم که یه دفعه یه کی با دست زد پشتم و گفت داداش تک خوری دیدم رضاست گفتم صبر کن کارشو بسازم نوبت تو هم میشه مجید هیچی نگفت ولی معلوم بود که ناراحت شده خلاصه 2دیقه بعدش آبم اومد که گفتم مجید اومد درش آورد و تو همون حالت تمامشو خالی کرد رو لاپاش و کونش جون چه حالی داد اولین تجربه ی سکسم بود بعد از 17 سال یه لب مختصر و مفید هم گرفتم دادمش دست داش رضا که دیگه بقیشو داشتم نگهبانی میدادم ندیدم چی شد که براتون تعریف کنم این راهیان کون واسه هر کی هم بد بوده باشه واسه من یکی خیلی خوب تموم شد این بود تمام و کمال داستان من لزومی هم نداره که خالی بندی باشه ببینم اگه از این داستان استقبال بشه و فحش به خوردم ندید داستان مصطفی رو هم که تو همون شلمچه واسه رضا رخ داده رو از زبون خود رضا واستون تعریف میکنم پس تا درودی دیگر بدرود نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.