ازسکس چت تا حضوری

0 views
0%

سلام من از دو سال پیش که با این سایت و داستانای سکسی اشنا شدم خیلی کم پیش میاد که با فیلم یا عکس و حال کنم اینجور داستانا خیلی داغم میکنه ی روز داشتم تو اینترنت وب گردی میکردم که با ی دختر شیرازیه خیلی خوشگل اشنا شدم که این خاطره زیبا رو واسم رقم زد اسمش رها بود ۲۰ ساله دانشجوی سال اخر معماری داخلی اگه بخوام از تیپ و هیکلش بگم ۲۰ ساله با بدن کاملا دخترونه و سکسی سینه های سایز ۷۰ قدش ۱۶۲ وزنشم تقریبا ۵۵ اما مث خودم داغ و حشری اولا باهام راحت نبود اما کم کم رومون بهم باز شد و خیلی خوب بهم حال میداد البته تو چت ی روز تو چتامون بهش پیشنهاد دادم و گفتم مثلا دوستمم اوردم بالا سرت که بکندت اونم خوشش اومد و اکی داد بر خلاف تصور من حسابی از پسه دو تا کیرم بر اومد که اگ بخوام با جزییاتش بگم خیلی زمانبر میشه چن بار همینجوری تو چت حال کردیم تا اینکه ی بار بهش پیشنهاده حضوری دادم اونم بعد کلی اصرار و التماس من راضی شد و قرارمون رو گذاشتیم البته بعد ی سال خایه مالی و التماس اون تو ی خونه دانشجویی زندگی میکرد با سه تا از دوستاش ی روز دوستاشو پیچوند و قرار شد برم خونشون در زدم و رفتم دره خونشون درو بازکرد وای نگو و نپرس یه تی شرت پوشیده بود و یه شلوار نخی با یه شال آبی دهنم بازموند دعوتش کردم خونه در رو بستم و رفتیم مستقیم اتاق خودش یه آهنگ لایت بازکرد نشستیم رو تخته من بهش نزدیکتر شدم دستش رو گرفتم و بوسیدم بهش گفتم امروز خیلی خوشگل شدی اونم یه کم خجالت کشید و صورتش سرخ شد بهش نگا کردم و گفتم میخوای دراز بکشیم گفت باشه من زودتر دراز کشیدم و اون وقتی میخواست دراز بکشه بغلش کردم و سرش رو گذاشتم رو قلبم یه ربع باهاش حرف باحال زدم بهش گفتم میخوای امروز یه کم بیشتر حال کنیم گفت چطوری منم با دستم گوشش رو لمس کردم و یه کم از لباش و صورتش بوس کردم گفتم اینطوری چیزی نگفت منم که دیدم سکوت علامته رضاست شروع کردم یه کم باهاش لب رفتم دیدم داره به حال میاد یواش یواش تی شرتش رو در آوردم یه کم از پستوناش خوردم خوشش اومد دستش رو دراز کرد رو شلوارم کیرم رو گرفت گفت درش بیار منم گفتم کار خودته شلوارم رو در آورد کیرم سفته سفت شده بود شرتم رو کشید پایین بهش نگاه کرد و شروع کرد به ساک زدن یه کم که گذشت بلندش کردم یه کم باهم لب رفتیم بعدش شلوارش رو درآوردم پاهاش از دیوار هم سفید تر بود یه شرت خال خالی قرمز داشت اونم کشیدم پایین یه کم کوسش رو خوردم و به پشت درازش کردم منم روبروش دو زانو نشستمو کیره کلفت و بزرگمو با دستی گرفتم و تند تند سره کیرمو به شوشولاش میمالیدم و بالا و پایین میکردم رها هم چشاشو بسته بود و داشت حال میکرد و سینه های خودشو فشار میداد ی هو عضله های شکمشو منقبض کردو ی جیغ کشید و ی مایعی از کسش ریخت بیرون باورم نمیشد دخترا هم بتونن ابشون رو اینجوری بیارن ابش تمامه شکممو خیس کرده بود تقریبا ۳۰سانت جهش داشت دیدم از حال زیاد داره دوباره ارضا میشه بلند شد و منو بغل زد و کلی ازم تشکر کرد بعد دراز کشیدم نشست رو کیرم و بالا پایین میشد کونش خیلی گرم بود تا حالا کونی به اون گرمی تجربه نکرده بودم ده دقیقه بعد بلندش کردم و بغلش کردم دوباره خوابوندمش رو تخت یه کم دیگه کوسش رو خوردم بعد کردم تو کونه خوشگلش و بغلش کردم و عقب و جلو میکردم اونقد کونش تنگ بود که به زور عقب و جلو میکردماههه میکشید و حرف میزد حرفای سکسی که هر پسری رو دیوونه میکنه میگف امیر بزن جندتو بکن کیره کلفتت تو کونمه وایییی من دیگه کست شدم منم سینه هاش تو دهنم بود و کیرم تو کونش کونش با فشار کیرمو به داخل کونش میکشید همینطور که عقب و جلو میکردم تو کونش ی هو دیدم شکمم خیس شد دیدم رهام ابش اومده و تمام بدنمو خیسه اب کرده خیلی قربون صدقش رفتم و مالیدم باور کنید بهترین کس و کونه دنیا رو باهاش عوض نمیکنم منم تو اوجه لذت بودم و چک میزدم به لپای کونش دیدم یواش یواش داره آبم میاد بهش گفتم بریزم تو کونت یا دهنت گفت میخوام ساک بزنم آخراش بود که دیدم آبم میاد زود در آوردم اونم شروع کرد به ساک زدن که ریختم به دهنش باهم یه کم دراز کشیدیم بعد بردمش حموم تو حموم هم باهم دوباره حال کردیم اومدیم بیرون لباس هاشو پوشید ازش بخاطر اون روز تشکرکردم اونم گفت قابلی نداشت بوسم کرد و رفتم از اون موقع تا امروز هرهفته یه بار سکس میکنیم امیدوارم خوشتون اومده باشه هر چند همه اینا که اینجا نوشتم اندازه یک در صد احساس و لذتی که عشقم رها بهم داد نمیشه هیچوقت فک نمیکردم از چتروم و مجازی ی بتونم چنین دختری پیدا کنم ازش قول گرفتم که اون فانتزیهای تو سکس چت سه نفریمونو با یکی از دوستام بنام پیام انجام بدیم نوشته

Date: March 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.