از اون لحظه که اومدی تو خوابم

0 views
0%

عنوان شعر ازون لحظه که اومدی توخوابم همون لحظه که دیدم از رو چینه کون درشتتو گفتم همینه همینه برده از من دین و ایمون توروخدا نگاه به این میگن کون میمالم دستمو هی روی کونت نمیدم حتی لحظه ای امونت تو یه لحظه میبینی تاپ و شلوار نداری به تنت لخت شدی انگار با شورت و کرستی از تور ابی تا لمست میکنم فوری میخوابی میشینی روی کیرم تو با شورتت منم اروم میدم کیرمو به خوردت کون گنده تو با شورت توری باور کن که منو کرده یه جوری میمالی از رو تور کونتو رو کیرم تورو جرش میدم میخوابی زیرم میمالم اون سوراخ تنگ و داغت گلم رو میکارم من توی باغت تا گل پا بگیره در دل اون خاک میمالم از کست چوچول و هم چاک دیگه کم کم میره کیرم تا ته توو به دردش کم کمک تو میکنی خوو تلمبه میزنم تو سوراخ تنگ که از تنگی کنه با کیر من جنگ ببین که خاک حاصلخیز کونت مکیده آبمو مالیده رو رونت بیا با یک پوزیشن جدیدی بگام کونتو که تا حالاندیدی بیا به پشت بخواب پاها تو وا کن زیر کونت ولی بالشتی جا کن کیرم اینجور میره تا ته کونت میدم لذتو اینجوری نشونت همینجوری که من کونت میذارم کستم می مالم تا توش بذارم میمالی با خشونت ممه ها تو دو تا سینه هاتو هم لای پاتو ببین شهوت چطوری آچمزت کرد تو قابلمه نذاشته عالی آبپزت کرد کیرم تاخایه رفته توی کونت میمکم از لبات شیره ی جونت لباتو میمکم تند تند تلمبه تو کونت میزنم پستون قلمبه دو تا پستوناتو اونقد فشاری میدم که از دو تاش خون بشه جاری زبس مکیدم هردو سینه هاتو فراموش کردی انگارکینه ها تو 8 7 8 2 8 7 9 88 9 86 9 84 8 8 8 9 87 9 9 87 8 7 9 88 9 85 8 8 8 9 88 8 9 88 8 7 8 8 9 85 2 ادامه سروده

Date: February 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.