اولین باری که کون دادم و کون کردم

0 views
0%

سلام داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به سه سال پیش و اینکه خدایی کاملا واقعیه فقط خواستم منم داستانم تعریف کنم فقط خواهشا فحش ناموسی ندین آخرش آره اول از خودم بگم که اولا خیلی حشریم و بعدش قدم صدوهفتادوهشت و وزنم هفتاد کیلو بدنم تقریبا سفیده و کونم هم که به قول دوستم گرد و قلمبه س و سفید و اینکه بدنم مو کم داره و سینه م هم بی مو هستش کیرم هم هفده سانته و اونم سفید و خوشگل من همیشه موهای سینه م و پشمای دور کیرم و سوراخ کونم میزنم حالا میریم سر اصل داستان که برمیگرده به سه سال پیش که توی اصفهان کار میکردیم و من و سه نفر دیگه تو یه خوابگاه بودیم قاعدتا با هم خیلی راحت بودیم و با شورت میگشتیم تو خوابگاه واسه همین میتونستیم بدن همدیگه رو خوب دید بزنیم خب با هم شوخی داشتیم و بعضی اوقات دست مالی کون همدیگه میکردیم توی اون سه نفر یکی بود به اسم محسن که همسن خودم بود یعنی بیست و هشت سال بدنش تقریبا مث خودم بود و طبعا منم بدنش دید میزدم و خیلی دوس داشتم باهاش سکس کنم خلاصه ی روز که بقیه بچه ها مرخصی بودن و فقط من و محسن تو خوابگاه بودیم یه شب که دراز کشیده بودم دیدم محسن اومد تو اتاقم و کنارم دراز کشید و یه کم حرف زدیم حین حرف زدن دیدم محسن هی خودش بهم نزدیک میکنه و خودش میماله بهم یه لحظه زیر چشمی نگاه کیرش کردم دیدم راست کرده منم کارش نداشتم راستش بدم نیومد یهو محسن دستش کرد تو شورتم و کیرم گرفت و منم که راست کرده بودم کیرم هی مالید بهش گفتم محسن زشته دست نزن داره شق میکنه گفت منم همین میخوام منم از خداخواسته بی محابا دستم بردم تو شورتش کیرش گرفتم شق کرده بود و خیلیم داغ بود و دستم تف انداختم و کیرش مالوندم اونم همین کار را میکرد بلند شد و پیراهنم و شلوار دراورد بلدش شورتم دراورد و اومد روم و شروع کرد حال کردن باهام خیلی حشری بود لامصب سینه م خیلی قشنگ لیس میزد و کیرش میمالوند ب بدنم منم پاشدم لباساش دراوردم و ب پشت خوابید و گفت کیرم بخور افتادم ب جون کیرش و شروع کردم ساک زدن کیرش ی کم از کیرم کلفت تر بود و داغ سعی کردم کارهایی که میکنیم نوبتی باشه راستش میخواستم کم نیارم و منم بکنم گفتم حالا تو بیا کیرم بخور و شروع کرد ساک زدن یعنی انگار رو ابرا بودم برا اولین بار یکی داشت کیرمو میخورد خیلی بهم حال داد گفت دراز بکش و پاهات بلند کن منم پاهام بلند کردم و طوری که سوراخ کونم رو به کیرش باشه و راحت بکنه توش اونم سر کیرش گذاشت دم سوراخم و فرو کرد تو کونم اولش خیلی درد داشتم ولی تحمل کردم و اروم فشار میداد که تا ته برا تو کونم شروع کرد تلمبه زدن کیرش کلفت بود و کونم داشت از فرط داغی کیرش میسوخت ولی حال میکردم اونم هی تلمبه میزد حین کردنم کیرمو میگرفت و میمالید بعد گفت حالا سگی وایسا منم کونم براش قمبل کردم و شروع کرد کردنم بعد از کمی تلمبه زدن تو کونم یهو دیدم تو کونم بدجور داغ شد لامصب آب کیرش ریخت تو کونم و ارضا شده بود گفتم حالا نوبت منه اونم واسم قمبل کرد ک بکنمش منم سوراخ کونش ی کم روغن مالیدم اولش با انگشت سوراخ کونش باز کردم و سر کیرم گذاشتم دم سوراخ کونش و سرش فشار دادم توش حس خوبی بود اولش یه کم استرس داشتم ولی ب خودم مسلط شدم و تا ته فشار دادم تو کونش و شروع کردم تلمبه زدن و حال کردن بعد از کمی تلمبه زدن آب کیرم به تلافی کارش ریختم تو کونش بعدش هرودو بی حال افتادیم کنار هم و نگاه همدیگه میکردیم و لذت میبردیم آره دوستان این داستان اولین کونی که دادم و اولین کونی که کردم بعد از اون روز هروقت با هم تنها میشدیم کون همدیگه میگذاشتیم و به همدیگه میگفتیم حالا که دختر نتونستیم جور کنیم و خودمون خالی کنیم کون خودمون که هست و حال میکنیم مرسی دوستان از وقتی که گذاشتین برای خواندن داستانم لطفا نظر بدین متشکرم نوشته سالارخسته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.