اولین سکسم با دوست دخترم مهسا

0 views
0%

سلام میخوام داستان اولین سکسمو با دوس دخترم براتون تعریف کنم من سعیدمو 23 سالمه قدم 175 و وزنم 85 و اضافه وزن دارم قضیه بر میگرده به چند هفته پیش ینی بهمن همین امسال 96 من یه دوسدختر داشتم به اسم مهسا که بعد از این قضیه دوستیمون بهم خورد مهسا دختر زیاد خوشگلی نبود چادر هم بود اما بدن فوق العاده ای داشت سینه های 75 و بدن سفید و خوشگل که الان بهش فکر میکنم آبم میاد خخخ بریم سر اصل مطلب منو مهسا هردو مون حشری بودیم و تو پارک و سینما همو دسمالی میکردیم مهسا چادرشو میکشید رومون و دسمالی میکردیم همو یشب که داشتیم سکس چت میکردیم مهسا بهم پیشنهاد داد چادر ببریم و تو یه پارک چادر بزنیم و بتونیم همدیگرو ارضا کنیم من از پیشنهادش خندم گرفته بود ولی هردومون حشری بودیم همون موقع بهش گفتم چرا چادر میتونیم تو خونه اینکارو بکنیم خیلیم بهتره لخت لخت تو بغل همیمو راحت میتونیم سکس کنیم اونم با هزار بدبختی قبول کرد اونروز از پادگان اومده بودم و با هزار زور و زحمت خانوادمو راضی کردم برن خونه پسر داییم تا بتونم مهسا رو بیارم اونام قبول کردن و منم یه بهونه آوردم که دیر تر برم اونجا خلاصه رفتنو زنگ زدم مهسا اومد رفتم دنبالش و آوردمش خونه تا خونه دل تو دلم نبود با هزار زحمت اومدیم تو خونه و فورا بغلش کردمو دستمو گذاشتم رو کونش هردومون از شهوت داشتیم میموردیم مهسا داغ تر از من بود سریع چادرشو درآووردمو و مانتوشو باز کردم تیشرتشو دآووردم و اولین بار بود سینه های نازشو میدیدم وای 75 واقعی بود بغلش کردمو از پشت سوتینشو باز کردم خوابوندمش رو رخت خوابم و عین وحشیا افتادم رو سینه هاش انقد خوردن تا قرمز شده بودن لب و خوردن سینه هاش عالی بود یه شلوار کمر کش تنش بود سریع رفتم سراغش و اول شلوارشو درآووردم و از رو شرت یکم با کس نازش بازی کردم کیرم داشت میترکید از شق درد بلاخره لحظه دیدار فرا رسید و شرتشو کشیدم پایین و کس نازشو دیدم که عین بلور میدرخشید اولین کاری که کردم پاهاشو از هم باز کردم و با زبون افتادم به جون کسش طعم شور و گرمش هنوزم تو دهنمه اووووف انقد کسشو خوردم تا ارضا شد بعد شلوارمو در آووردم و خوابیدم اونم اولین بارش بود کیر میدید کیر منم 17 سانته و کلفته داشت از حال میرفت از خوشحالی خخخ برعکس خیلی از دخترا کیرمو گرفت و کرد تو دهنش وای اولین بارم بود که ینفر کیرمو میخورد اونم دختر خلاصه بدجور داشتم حال میکردم گفتم تف بزن بهش و بشین روش اولش فکر کرد میگم بکنه تو سوراخ کسش گفتم نه دیوونه روش سر بخور با دهنش تف جمع کرد و با زبون کشید رو کیرم و نشست روش چنتا بالا پایین کرد تا برا بار دوم ارضا شد منم خواستم آبشو بخورم که ریخته بود رو کیرم یه آه بلند کشید و خوابید بغلم ولی هنوز بازم رمق داشت برا ادامه منم دیدم آبم نمیومد گفتم بزارم تو سوراخ کونت که گفت نه مگه قول ندادی تو سوراخ نکنی منم یکم زر زدمو راضیش کردم تا اجازه داد بزارم تو کونش با انگشت وسطم چنبار کردم تو سوراخش که هیچی نمیگفت دردش نمیگرفت یا شایدم میگرفت و از شهوت زیاد چیزی نمیگفت چون خیلی خیلی تنگ بود حالت داگ استایل نشوندمشو اومدم کیرمو گذاشتم در سوارخش و خواستم بکنم اما انقد تنگ بود نمیرفت داخلش هر چقدرم کرم زدم نمیرفت منم دیدم داره درد میکشه کلا بیخیال سوراخ شدم و دوباره کیرمو مالیدم به کسش که دوباره ارضا شد اما من هنوز آبم نیمد اون بیحال شده بود ولی منم باید ارضا میشدم گفتم بهتره اذی تش نکنم و جق زدم بعد ده دقیقه ریختم رو سینش و دسمال بهش دادم و خودشو پاک کرد امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته سعید

Date: February 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.