اولین سکسم با نگین

0 views
0%

سلام من پارسا هستم داستان ها رو که خوندم تصمیم گرفتم من هم داستان اولین تجربه ی سکس با عشقم رو براتون بگم من 17 سالمه با قدی 173 و 70 کیلو وزن رنگ پوست سفید خلاصه بد نیستم از حدود 7 ساله پیش مامانم با یه زنی دوست شد که یه دختر داشت حدودا 3 سال از من بزرگ تر بود اولا ازش خوشم نمیمد البته بچه بودم و زیاد هم سرم نمیشد چند سالی به این منوال گذشت اوه حس نویسندگی گرفتم چه چیزای میگم تا اینکه خونواده هامون سره موضوعاتی با هم قهر کردن این قهر تا 6 یا 7 ماه پیش ادامه داشت تا اینکه یجا هم رو دیدن و با هم آشتی کردن من از اشتی کردنشون خیلی خوشحال بودم چون دوباره نگین رو میدیدم اسم دختره شب روز اشتی کردنشون من با خونوادم رفتیم خونشون وای پسر دختره چقدر سکسی و بزرگ شده بود ولی من خودمو خیلی ریلکس نشون دادم و اصلن نگاهش نمیکردم چون هم بابام وهم مامانم کرده بودن روی حرکات من حدودا 2 ماهی گذشت و من عاشق این نگین شده بودم ولی اصلا نمیتونستم بروش بیارم چون هم از من بزرگ تر بود و هم شنیده بودم دوست پسرای خیلی شاخی پولدار داره البته ما هم وضعیت مالیمون خوب بود ولی من نه قیافه ای داشتم و نه ارزه ی بر زدن دختر به همین دلایل عشقم رو تو دلم نگه داشتم واصلن بروش نیاوردم که لااقل بعضی وقتا ببینمش چون میترسیدم منو مثله داداشش بدونه و اگه بدونه دوسش دارم از من متنفر شه تا اینکه یه روز مامانم و بابام برای یه کاری با هم رفتن مسافرت من هم چونکه توی امتحانات خردادم بود نبردن چونکه نه درس میخوندم و حوصله ام سر میرفت به دوستام زنگ زدم گفتم چند تا فیلم بگیرن بیان پیشم نشستیم همگی یه فیلم صحنه دار توپ دیدیم اورجینال سین و قلیونی اینجور چیزا چون فیلم سکسی بود همه بعد فیلم داشتیم در مورد دوست دخترامون و اینکه چطوری خرشون کنیم حرف میزدیم منم جریان نگین رو گفتم بچه ها بهم گفتن باهاش قرار بزار و جریان رو بهش بگو منم یه لحظه خر شدم و زنگ زدم خوشبختانه جواب نداد تا اینکه دوستام رفتن ساعت حدودای 8 و 9 بود داشتم تو سایتای سکسی کس چرخ میزدم تا اینکه زنگ زد گفت کاری داشتی منم یه سئوال کیری در مورد گوشیش پرسیدم گفت هنوز تنهایی گفتم اره گفت اخی شام چه میخوری گفتم میرم بیرون گفت خوب منهم تنهام بیا با هم بریم اخه خونه هامون با هم زیاد فاصله نداشت من هم گفتم باشه و برای ساعت 9 30 قرار گذاشتیم رفتم یه دوش بگیرم چون هم سوپر دیده بودم و هم میخواستم جلوش سوتی ندم و راست کنم یه جق زدم و امدم لباس هامو پوشیدمو راه افتادم چونکه انرژی نداشتم یه نوشابه انرژی زا خوردمو رفتم دره خونشون وای چه تیپی زده بود پیش خودم گفتم این برا من همچین تیپی نمیزنه حتما با دوست پسرش قرار داشته پسره کیرش کرده نیومده گفته یزار یا پارسا برم لااقل اینقدر تیپ زدم یه استفاده ای بکنم رفتیم یه پیتزا فروشی شام خوردیم من تخمی گفتم من چند تا فیلم دوستام برام آوردن بیا بریم ببینیم گفت باشه بزار به مامانم بگم بعد بریم اخه خیلی خونواده ی راحتی بودند و تفکرات اروپایی داشتند اقا این کیری کیری امد خونه ما لباس راحتی بهش دادم پوشید وبعد نشستیم پای فیلم شرایط جریان 2 تا دوختره هم جنس باز داشتیم فیلم رو میدیدیم که من ازش پرسیدم مگه تو ایران هم دختر هم جنس باز هست میخواستم ببینم راحت جواب میده یا نه نشست سیر تا پیازشو برام تعریف کرد منم با اینکه جق زده بودم ولی داشت نفس هام تند تند میشد و به قول معروف شهوتی میشدم داشتیم ادامه ی فیلم رو میدیدیم که من راست کردم اونم خندید و گفت خاک بر سر بی جنبت نمیدونم چطوری پور رو شدم و گفتم هر خری با یه دختره سکسی بشینه پای یه فیلم سکسی شق میکنه اینو گفتم ساکت شدیم حدودا 2 دقیقه هیچی نگفت اون 2 دقیقه اندازه ی 1 سال بهم استرس وارد شد قلبم مثله گنجیشک میزد گفتم نکنه از حفم ناراخت شده باشه که یک دفعه گفت به نظرت من سکسیم یه نفس را حت کشیدم بهش گفتم فکر کردم از حرفم نارحت شدی و بعد دستشو گرفتم حرارت دستش هنوز بادم نرفته و یا صدایی که میلرزید گفتم تو زیبا ترین دختری هستی که من دیدم نگاهم فقط به لباش بود اول از همه باورم نیشد تویه همچین موقعیتی هستم دوما ترسیدم اگه کاری نکنم همین موقعیتم به گا بدم گفتم یا شانس لبام رو اروم بردم به سمت لبش اونم حرکتی نکرد منم با قوت قلب بیشتری رفتم ولباش رو بوسیدم واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جه قدر اون موقعین سکسی بو دستم رو بردم توی مو هاش و گردنش رو بوس میکردم جونه روی کاناپه بودیم جا برای خوابیدن بود من به صورت افقی خوابوندمش رو ی کاناپه و همینطور که گردنشو میبوسیدم با دستم از زیر لباس شکمش رو لمس میکردم داشتم دستم رو میبردم تو شرتش که لباسشو در اورد اون لحظه به خودم گفتم یا این جندس یا خیلی شهوتی شده یا شاید من هم سکسی ام ولی احتمال آخریه کمتره منم پیرهنم رو در اوردم و وقتی بی لباس چسبیدم بهش شهوتم 100 درصد شد دیگه قابل کنترل نبودم شلوارم رو در اوردم و شلوار اونم گشیدم پایین چون که حموم بودم کیرم تمیز بو و اونم خورد اون لحظه خیلی عجیب نود ولی الان که فکر میکنم میبینم باید خیلی قدر اون لحظه رو میدونستم خلاصه کیرم رو ساک زد انصافا اگه قیافه ندارم کیرم خیلی بزرگه و حدودا 17 یا 18 سانته ولی اون روز خیلی هم کلفت شده بود منم سوتیتش رو در اوردم وسینه هاش رو میمالیدم شورتشو در اوردم از هر چی کس تا حالا دیدم خوشگل تر بود اخه من بیشتر جنده میکردم ولی حیف دختر بود با زبون دور کوسش رو میلیسیدم اونم هی صدا های ووی و اه اه و در می اورد با انگشت در کونش رد مالیدم و انگشتم رو تو کونش کردم منتظر بودم جیق بزنه ولی فقط صدای اه اهش بیشتر شد منم کیرمو گذاشتم دره کونش و فشار دادم کمی بیتابی میکدرد ولی کونش میخارید نمیگفت نکن منم چند بار کردم و در اوردم تا دیگه بی تابی نمیکرد ولی به من ساک زدنه بیشتر حال داد خلا صه یه 10 تا تقه زدم و بعد ابم امد من ریختم روی شلوارم باز من کسش رو خوردم وبا اینکه ابم امده بود بازم لاپا یی میکردمش و سفت تو بغلم گرفتمش دیگه کیرم خوابید ولی من با دست کسش رو میمالیو 10 دقیقه ای گذشت که گفت من باید برم یه جور هایی انگار شرمنده بود از کاری که کرده ولی من احساس غرور میکرد و بش گفتم خیلی حال دادی از اون روز به بعد بازم با هم سکس داشتیم اگه دوست دارین براتون بزارم در کل این همه رو گفتم که به پسرا بگم خودتون رو دست کم نگیرین من از اون روز خیلی اعتماد به نفسم بالا رفته و مثل قبل زود عاشق نمیشم چون بیشتر دختر ها اهن پرستند وارزش جق رو هم ندارند چه برسه عشق بای اگه غلط چیزی هست ببخشید نوشته

Date: August 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.