اولین سکس با پری

0 بازدید
0%

سلام این اولین خاطره هست که واستون مینویسم اگه بد بود به بزرگی خودتون ببخشید هسم من علیرضا 21 سالمه و اولین سکس من واسه 18 سالگیمه با دختری دوست بودم که رفاقت ما با علاقه شروع شد 3 ماه از از من کوچیکتر بود ولی خیلی ساده از خانواده مذهبی بودن روزای اول حتی دست نمی داد چادر سرش میکرد هد بند میزد واسه اش سخت بود حالا بگذریم از این حرفا بعد 1 سال رفاقت با پری عاشقم شده بود منم دوسش داشتم تو این مدت خیلی روش کار کردم تیپش اخلاقش و من خیلی آدم هاتی هستم اونم چون دوسم داشت از سکس با من بدش نمیومد نمیخوام مثل همه بگم خوشگل بود و خیلی تعریفهای دیگه از نظر قیافه معمولی بود ولی چشهاش و لباش خیلی ناز بود لبای برجسته و چشای درشت خلاصه من با پری خانوم بده 2 ماه سکس تل داشتم سکس تلهای چند ساعته بعد 3 ماه تو قرارمون از لب بوسش کردم تو پارک سمت خونشون ازم ناراحت شد و کشرمن نزدیک بود به بهم زدن بکشه ولی چون دوسم داشت باهم آشتی کردیم بعد از هون به لب راضی شد همیشه لب گرفتنامون کمتر از 5 دقیقه نمیشد خیلی عالی بود لبای همو جوری میخوردیم که جفتمون حشر میشدیم و بعضی وقتها اون خیس میشد البته خودش میگفت بعد 5 ماه مالیدن از رو لباس هم شروع شد که جفتمون ارضا میشدیم و دیگه تا ماه 10_11 به جایی رسیدیم که من انگوشتمو تو کسش میکردم اونم ناله میکرد ناله هایی که هز لذت بود و کمی درد اونم خوب منو ارضا میکرد قرار های اینجوریمون تو پارک طالقانی تهران بود یکروز رفتیم کوه گلاب دره از چند روز قبل میدونستیم که صمیمی تر میشیم ولی نه تا حد سکس اونروز من چادر بردم تا وسطای کوه رفتیم بالا پشت صخره ها یه آبشار بود که کمتر کسی میرفت اونجا تو راه نبود رفتیم چادرو درست کردم یه ملافه زیرمون بود مثل همیشه اول لب بازی بود بعد شروع کردیم مالیدن هم قدش 167_ وزنش 45_ بدنش سفت بود و سکسی تکواندو کار میکرد سینهاش 75 بود و واسه بدن لاقر اون بزرگ به نظر میرسید ولی سفت بود و سیخ وقی هم که حشری میشد سفت ترو سیختر سینهاشو میخوردم میمالیدم میگفت مثل بچه ها میخورم عاشق این حرکت بود وقتی رو سینهاش بودم نفساش تند شد چشاش خمارو مست وای رویایی بود اون حالتش نوکه سینهاش که سیخ شد گفت آبش اومد این اولین بار بود آروم لباساشو در آوردم انقد مست بود که هیچ مقوامتی نکرد منم لخت شدم وقتی چسبیدم بهش تازه صداش در اومد پری علیرضا چرا انقد داغی آتیش گرفتم خودم تو که از من داغتری خانومم جفتمون کل بدنمون خیس بود و همین خیسی تنمون وقتی خودمون و میمالیدیم بهم بیشتر تحریک میشدیم لخت لخت تو بغل هم پاهامون لای پای هم با هوس بهم میمالیدیم انگوشتمو کردم تو کسش 2تا انگشتم تو کسش بود بازیش میدادم جلو عقب میکردم اونم آروم کناره گوشم نفس میکشید و دیوونم میکرد با صدای نازش آه میکشید چرخیدم خوابیدم روش کیرم لای پاش بود میمالیدمش به کسش 20 کیرم سیخ شده بود یدفعه گفت علی دیگه طاقت ندارم بکن تو لطفا تو چشاش نگاه کردم جدی بود گفتم پردتو بزنم گفت آره بزن علی بدو دارم میمیرم منم که رو اوج بودم پاشو باز کردم کیرمو گذاشتم دمه شکاف کسش آروم فشار دادم رفت تو یه جیغ کوجولو کشید بعد نفسشو نگه داشت منم که دیدم خیلی داغه تا ته آروم فشار دادم رفت تو یذره نگه داشتم خیلی درد داشت بهش گفتم در بیارم گفت نه تازه آروم شده بذار تو باشه داره بهم حال میده پری علی این کیره یا آتیش موقع گفتن این حرف چشاش بسته بود ولی یه لبخند رضایت رولبش آروم که شد شروع کردم جلو عقب وقتی شروع کردم دیدم خون نیومد بعدن فهمیدیم حلقوی آروم میکردمش اونم آروم آه میکشد 2بار من ارضا شدم و 5 بارم پری بعده 1 5 خسته شدم وکیرمو در آوردم شروع کردم کسشو خوردن لاشو لیس میزدم میک میزدم چوچولشو زبونمو میکردم تو میچرخوندم تا ارگاسم کامل شد موقع اومدن آبش جیغ زد آآآآییییی بد آروم خوابید لب بازی آخر و پایان سکس اولمون مرسی تحمل کردین اگه بد تعریف کردم شرمنده اگه خوشتون اومد بگین بازم بنویسم نظرتون رو بگید نوشته

Date: August 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.