اولین سکس دوطرفه پسران ۱۸ ساله

0 views
0%

سلام خاطره یی رو که میخوام واستون تعریف کنم ماله پارساله من ساسان ۱۹سالمه بچه تهرانم تیپم مثل جاستین بیبر هستش هم قدو هیکلم هم صورتم موهای جوگندمی بدن بی مو چشای قهوه ای البته من نمیگمو دوستام میگند داستان ازاینجاشروع میشه که یه روز داشتم داشتم از مدرسه میومدم که یهو یه پیام روگوشیم اومد که ای خدای متکی تاکی بخوابیم ماتکی شمارشو نمیشناختم تحقیق کردم که بلاخره شمارشو پیدا کردم مال خوشکلترین پسر محلمون بودکه من باهاش رابطه یی زیاد نداشتم اینو بگم که من اندامم سکسیه منو این پسری که بهم اس داده بود که خوشکلترین پسره محلمون بود خوشکلترینو خوش اندام ترین پسرای محله و مدرسه بودیم این پسر اسمش محمد بود قدش حدودأ ۱۶۵ وزن ۵۶ منم قدم ۱۶۷ ووزنم ۶۰بود خلاصه منم بعد چند روز واسش پیام دادم که آقا محمد میشه گفت کی میشه بیام پیشت بخوام گفتم هروقت دوست داری فکر کرد شوخی میکنم گفت الان بیام خونتون گفتم بیا اینو بگم که خونه ما دوطبقس بهم وصله و یکی ازاین اتاقای طبقه ی پایین دسته منه و از پارکینگ به اتاقم راه داره خلاصه آقامحمد بعد از چند دیقه بلاخره پیداش شد از درب پارکینگ بردمش تواتاقم قلبم داشت کنده میشد استرس زیادی داشتم آخه اولین باربود میخواستم پسر بکنم آخه من حدودأ بچه مثبتم محمد بدنش داغه داغ شده بود اونم استرس داشت اومدیم تواتاقم نشستیم از پذیرایی کردمو شربتو کیکو که خوردیم نمیدونستیم چطوری شروع کنیم سر صحبتو بازکردم گفتم که چه پیامی بود واسه من دادی گفت بد بود گفتم نه گفت یعنی میشه گفتم آره بریم رو تختم بخوابیم رفتیم زیر پتو گفتم اول تو شروع کن شلوارمو کشید پایینو دستاش لای پام بودو داشت ازم لب میگرفت خیلی حال میداد گفت که باید لخت بشیم جفتمون لخت شدیم گفت عجب بدن سکسی و نازی داری منم بهش گفتم قربون هیکلت برم بعدش حالت 69 شدیمو شروع به خوردن کیرای هم شدیم چه حالی میداد بدنش اصلا مو نداشت مث دخترا بود منم که هر هفته موهای بدنمو میزدم البته بدنم اصلا مو نداشت تازه مو زردش دراومده بود خلاصه بعداز حالت 69 بهم گفت حالت سگی بشم بعدش داشت سوراخمو میخورد خیلی حال داد بعد من اول پسوناشو میک میزدم بعد رفتم سراغ سوراخ کونش خیلی تنگو خوشرنگ بود رنگش صورتی بود کیرشم رنگش صورتی بود خلاصه بعداز کمی خوردن و لیسیدن ناشی رفتیم سراغ کردن اول اون شروع کرد خوابوندم رو تختو پاهامو بازکرد حالت هفتی ۷ گرفتم بعد یه تف انداخت توسوراخمو سرکیرش بعدش آروم گذاشت روی سوراخمو یواش یواش کرد تو کونم خیلی درد داشت اماباید تحمل میکردم داشتم آتیش میگرفتم دادم رفت هوا چنددیقه نگه داشت تو کونم بعد آروم تلمبه میزد بعداز چنددیقه تندش کرد منم از حال رفته بودم هی تندش کردو که احساس کردم توی کونم داغه داغ شد آبشو ریخت توکونمو همینجوری ازهم لب میگرفتیم بعدش نوبت من شد روی شکم خوابوندمشو یه بالشت گذاشتم زیر شکمش کونش مث کوه اومد بالا و سوراخش پیدا شد خیلی خوشگل بود یه تف انداختم توی سوراخشو کیرمو تف مالیدم آروم گذاشتم تو کونش یواش یواش کردم توش خیلی تنگ بودو داغ مث کوس بود شروع کردم به تلمه زدن تندش کردم خیلی فریاد میزد دهنشو گرفتم یه پنج دیقه ای طول کشید آبم اومد ریختم روکونش بعد چندتالب از هم گرفتیمو باهم رفتیم حموم خودمونو تمیزکردیمو نیم ساعتی پیش هم بودیمو یه شیرموزیم باهم خوردیمو اون رفت خونشون از اونروز تا حالا هفته ای یبار باهم سکس داریم خیلیم فاز میده دوستان این اولین داستانی که من نوشتم باموبایلم تایپش کردم خیلی سخت بود خوبی بدی دیدیند به بزرگواری خودتون ببخشید نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.