اولین سکس مرسده

0 views
0%

سلام من مرسده هستم و 23سالمه دوران دبیرستان میدیدم که همه ی دوستانم به نوعی با پسرا میچرخن بعدشم توی دانشگاه یا تیغ زدن یا تفریحی و یا تیپ عشق و عاشقی ولی من نمیتونستم اصلا قبول کرده بودم که مشکل دارم رابطم با یه پسر به ماه هم نمیکشید چون من نمیتونستم مثل بقیه باشم روزای زیادی گذشتن و با پسری اشنا شدم به اسم علی علی خیلی خوب بود با همه فرق داشت قدش 180 و وزنش مناسب بودمهربون بود آقا بود خلاصه دلمو برده بود کم کم عاشقش شدم اون خیلی سکسی بود خیلی هم حشری هر وقت لبام رو لباش بود کیر بلندش راست میشد یه روز ازم خواست برم خونشون من اولش قبول نمیکردم ولی قول داد فقط در حد یه بغله ساده باشه یه روز راضیم کرد و اومد دانشگاه دنبالم اون دانشجو نبود و اون موقع کار میکرد منم رفتم خونشون اولش استرس داشتم تا اینکه بغلم کرد لبامو بوسید تنمو دست میکشید و میمالید داغ شده بود دم گوشس گفتم قولتو که یادته گفت یادمه ولی تو قراره زن من باشی مانتومو درآورد من بهش چسبیدم و گفتم اینکارو نکن مقنعمو درآورد و گردنمو میلیسید حسه خوبی داشتم ولی استرس داشتم اون عاشق سینه هام بود گفت امروز به اوج میرسونمت علی سینمو تو دستاش گرفت حشری شده بود نوازشم میکرد دیگه آهم بلند شده بود شرتم خییس شده بود و آبم میومد دست کشید رو شکمم پیرهنمو درآورد میگفتم نکن علی ولی گوش نمیداد دیگه رامش شده بودم بردم روی مبل زیپ شلوارمو باز کرد افتاد رو تن سفیدم پوست سبزش رو تنم سکسی تر میشد لبمو وحشیانه میخورد انگشتش رو کسم بود اه میکشیدم داشت کیرش شلوارشو جر میداد ازم خواست ساک بزنم منم به اجبار کیرشو بردم تو دهنم چند بار عوق زدم و تا ته کیرشو کرد تو دهنم رژم رو کیرش پخش شده بود بلند اه میکشید موهامو چنگ میزد کم کم کیرشو میک زدم خوشم اومده بود ولی یهو موهامو کشید بلندم کرد گفت تو مال منی شروع کرد جنده گفتن میگفت تو جنده منی پستون سفیدم پستونامو میخورد کیرشو مالوند به کسم گفت لا پایی میخواد پاهامو وا کردم کیر کلفتشو آورد لای پام و تلمبه میزد از لذت خمارش بودم لاپایی آرومش نکرد چسبوندم به دیوار کونمو فشار داد و سیلی زد منم جیغم دراومده بود انگتشو گداشت تو دهنم و کیرشو کرد تو کونم از درد تنم تیر میکشید منو به زور میکرد و میگفت بهم بده بده مرسده بده کونیه من انگشتشو گاز گرفتم محکم و دستشو برداشت فقط اه و ناله میکردم کیرشو تا ته کرد تو کونم و جرم داد داشتم حال میکردم دیگه درد نداشتم آبشو ریخت تو کونم و افتادم رو زمین بلندم کرد بردم رو مبل و افتاد روم لبامو گرفت به بازی با لبای گرمش گفت تو خانوم منی و هر هفته منو میکرد الانم 7 ماهه عقدیم و هنوزم دوسش دارم نوشته

Date: July 5, 2019

One thought on “اولین سکس مرسده

Leave a Reply

Your email address will not be published.