اولین سکس من با سارا

0 views
0%

سلام اسم من امیر 2متر قدمه 20 سالمه رنگ پوستمم سیاه تقریبا قیافه ی چندان خوبی هم ندارم داستانی که می خوام بنویسم مال یک سال پیشه الان منو دوس دخترم کات کردیم سرتون رو درد نیارم من سارا رو از اینیستا پیدا کرده بودم وقتی رفته بودم مشهد اول به قیافش نگاه کردم و گفتم بابا این اصلا با من حرف نمیزنه ولی دلم رو زدم به دریا و بهش پیام دادم و فرداش جواب داد اولش ناز کرد ولی بعدش تونستم دلش رو بدست بیارم و دوستی ما شروع شد تقریبا بعد از 4 ماه اشنایی منو سارا شروع کرده بودیم به حرفای سکسی و لب سینما رفتن و دستمالی کردن یه روز که قرار بود بریم سینما یاد دوستم افتادم که خانوادش رفته بودن مسافرت و خونه تا 1 ماه خالی بود زنگ زدم به دوستم اولش میگفت نه بعدش با کمی پول قبول کرد منم زنگ زدم به سارا گفتم میای بریم اونم قبول کرد اینم بگم سارا قبلا رابطه ای نداشت فکر نکنین جندست چون می دونست من خیلی دوسش دارم و بلایی سرش نمیارم با من راحت بود منم می خواستم باهاش ازدواج کنم که نشد خلاصه با هزار جور ترس و قایم موشک بازی منو سارا رفتیم توی خونه با دوستم سلام احوال پرسی کردم و منو سارا رفتیم تو اتاق اولش کنار هم یکم نشستیم پاهام داشت میلرزید و فکر کنم سارا هم می ترسید بعدش من بغلش کردم و خوابوندمش مثل مجسمه شده بود حرکتی نمی کرد شروع کردم باهاش لب رفتن وای که چه لبای خوش مزه ای داشت مانتوش رو باز کردم شروع کردم به خوردن گردنش صدای نفساش بیشتر حشریم میکرد سوتینش رو در اوردم سارا یه دختر با قد 168 وزن 60 با ممه 70 بود کونشم تپل بود شروع کردم به خوردن ممه هاش دستش رو برد لای موهام فشار داد رو سینش منم براش می خوردم کمکم رفتم پایین تر شلوارش رو کشیدم پایین یه شورت قرمز پوشیده بود یکمی هم خیس شده بود شورتش رو هم در اوردم یهو دستش رو گذاشت رو کسش دیدم لپاش سرخ شده رفتم بالا یه لب ازش گرفتم خندیدم دوباره رفتم روی کسش اولین بار بود که یه کس از نزدیک میدیدم پاهام سست شده بود از فیلم سوپر هایی که دیده بودم می دونستم تقریبا باید چیکار کنم و شروع کردم به خوردنش اول یکم کناره های کسش رو لیس زدم بعدش شروع کردم با سرعت لیس زدن وسط کسش و چوچولش دیوونه شده بود اه و ناله میکرد انگشتمو خیس کردم و کردم تو کونش و هم زمان کسش رو می خوردم که ابش اومد گفت امیر بسه گفتم نه و دوباره شروع کردم به خوردن چون می دونستم سکس از عقب هیچ لذتی براش نداره گفتم اول اون ارضا بشه بهتره با ممه هاشبازی می کردم و کسش رو می خوردم انگشت دومم کردم تو و جلو عقب می کردم که جا باز کنه که سرم رو کسش فشار داد که فهمیدم دوباره ابش اومده چون می دونستم بار اولشه بهش نگفتم برام ساک بزنه گفتم شاید بدش میاد که یهو خودش گفت بخواب تا برات بخورمش خوابیدم شروع کرد به لیس زدن کیرم خیلی بلد نبود ولی برای من عالی بود کیرمو هی می کرد تو دهنش در میاورد راستی من کیرم 20 سانته و کلفته چرخوندمش تو حالت سگی به کیرم کرم زدم و گذاشتم رو سوراخ کونش کیرم کامل راست نشده بود از استرس منم هی تلاش کردم بکنم توش ولی نمیشد دیدم سارا داره می خنده منم دیدم اینجوریه گفتم به پشت بخواب پاهاشو دادم هوا و به سختی سر کیرم رو کردم توش که دیدم چشاش رو بسته و داره تخت رو چنگ میزنه یه لب ازش گرفت و تو همون حالت یکم عقب جلو کردم و دیدم نمی تونه تحمل کنه در اوردم کنارش خوابیدم یکم لب رفتیم و گفتم بیا 69 قبول کرد عاشق خوردن کسش شده بودم کونش جلوی صورتم بود داشت میلرزید کیرمو تا اخر کرد دهنش که گفتم دارم ارضا میشم اونم همه ی ابم رو خورد من دوباره ارضاش کردم دوباره پیش هم دراز کشدیم و لباساش رو تنش کردم و رسوندمش خونشون به دلایل اختلاف طبقاتی بین دو خانواده دعوا های مسخره ی شیعه و سنی و صد جور کس شعر دیگه من سارا نتوستیم به هم برسیم و من واقعا عاشقش بودم و احساس می کنم دیگه نمی تونم با کسی باشم اگه خوشتون اومد بازم براتون می نویسم راستی بار اولم بود فحش ندیدن نوشته

Date: October 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.