اولین مشروب با طعم سکس

0 views
0%

سلام من پرستو 23 سالمه میخوام خاطره اولین سکسم با دوست پسرم آرش رو واستون بنویسم من و آرش اون موقع که این اتفاق افتاد حدود 6 ماه از دوستیمون میگذشت تو اون مدت ما با هم عشق بازی و تل سکس و این چیزا رو داشتیم بعضی وقتا خونه اش هم میرفتیم ولی سکس نداشتیم یعنی یه جورایی رومون به هم باز نشده بود در حد خوردن سینه و حتی یه بار انقدر حشری شده بود که به زور شلوارمو کشید پایین تا کسمو ببینه منم اون روز موهای کسمو نزده بودم و کلی خجالت کشیدم تا این که بعد از چند ماه قرار شد بریم خونه اش و مشروب بخوریم واسه من بار اول بود قرار شد یه مشروب بگیره که خیلی سنگین نباشه و حالم بد نشه اونم شامپاین خریده بود اون روز بعد خوردن ناهار شروع کردیم به مشروب خوردن اولش خیلی کم ریخت تو گیلاس منم یه کوچولو مزه مزه کردم تلخ بود نمیخواستم بقیه اشو بخورم ترسیدم بالا بیارم ولی احساس کردم معده ام داغ شد این دفعه یه کم بیشتر خوردم همراه با تلخی یه مزه ترش مانند هم داشت خوشم اومد داشتم گرم میشدم آرش هم خیلی عادی بود انگار نه انگار کم کم سر گیجه بهم دست داد خیلی حس خوبی داشت تونستم یه گیلاس رو تموم کنم آرش بغلم کرد و منو برد اتاق اون خیلی درشته و من ریز اندامم منو گذاشت رو تخت و خودش کنارم دراز کشید خیلی حشری شده بودم اون همونجور موهامو ناز میکرد و گونه امو میبوسید کم کم اومد روم و ازم لب گرفت منم تو اون حال تی شرتشو از تنش در آوردم بدنش مثل تنور داغ بود بعدش اون شروع کرد به در آوردن لباسام همونجور که لباسامو در میاورد بدنمو لیس میزد این بار که خواست شلوارمو در بیاره مقاومت نکردم چون خودمو واسه سکس آماده کرده بودم به خاطر مشروب هم خجالتم ریخته بود شلوار و شرتمو با هم کشید پایین و یهو سرشو محکم آورد طرف کسم خواستم نزارم ولی دیگه مگه میشد آرش رو از رو کسم کند داشت کسمو میک میزد و ته ریشش به کسم میخورد و حال میکردم پا شد شلوار و شورتمو کامل در آورد و پاهامو باز کرد و برد بالا و افتاد به جون کسم لباش و زبونش خیلی داغ بود و دیوونه ام میکرد زبونشو میکرد تو سوراخ کسم از این حرکت خوشم نمیومد و میخواستم از زیرش پاشم که یهو منو برگردوند و لپای کونمو از هم باز کرد و شروع کرد به خوردن سوراخ کونم داد میزدم آرش کثیفه نخوووووووووووور مگه گوش میداد همش سعی میکرد زبونشو بکنه تو کونم بعدش انگشتشو خیس کرد و آروم گذاشت در کونم اولش حس خوبی داشت وقتی با سوراخم بازی میکرد ولی بعدش که نوکشو کرد تو خواستم خودمو بکشم جلو ولی نمیزاشت محکم منو چسبیده بود و انگشتشو تو کونم عقب جلو میکرد خیلی درد داشت و من فقط داد میزدم بعد دوباره شروع کرد به لیسیدن کونم وااااااااااااای این دفعه چه حالی میداد کونمو بالا دادم تا صورتش محکم تر بچسبه بهم اونم که حشری تر شده بود محکم تر و تند تر میخورد بعدش پاشد اومد خوابید روم میخواست لب بگیره چندشم میشد و نمیزاشتم چون کونمو لیس زده بود و صورتش خیس بود و چندشم میشد اونم خوشش اومده بود و میخواست به زور لب بگیره منم زیرش دست و پا میزدم و اونم از رو شلوارکش کیرشو به کسم میمالید من هرچی بشتر دست و پا میزدم و نمیزاشتم ازم لب بگیره اون بیشتر آه و اوه میکرد و تند تر میمالید به منم این کارش خیلی حال میداد شروع کرد به لیسیدن و خوردن سینه هام انقدر با ولع میخورد و محکم میک میزد که تا 2 روز بعدش رو سینه هام لکه های کبودی بود کیرش خیلی بزرگ شده بود و هر چی بشتر رو کسم فشارش میداد بیشتر حال میکردم دیگه آه و ناله هام تبدیل به داد شده بود تو همون حال داد زدم آرش داره میاااااااااااد اونم محکم تر کیرشو بهم میمالید آبم اومد و بدنم شل شد آرش دوباره رفت پایین و زبونشو به کسم میزد و اون آب لزجی که ازم اومده بود رو میکشید و بازی میداد و کسمو لیس میزد پاشدم و شلوارکشو کشیدم پایین شلوارکو شرتش خیس خیس بود شکل کیرش از رو شرت مشخص بود اول از رو شرت دهنمو رو کیرش میکشیدم یه بوی خاصی میداد ولی بوی بدی نبود دیگه طاقت نیاورد و کیرشو در آورد بیرون یه لحظه وحشت کردم تا اون موقع کیرو از نزدیک ندیده بودم آرش کیر خیلی کلفتی داشت ولی زیاد دراز نبود کیرشو گرفته بود دستش و میمالید به همه جای صورتم پیش آبشم اومده بود و نوک کیرش خیس بود با دستم پاکش کردم و کردم تو دهنم مزه شوری میداد اولش بدم اومد و در آوردم بیرون دوباره خودش کرد دهنم و شروع کرد به عقب جلو کردن همش میگفت پرستو دندون نزن منم بیشتر دهنمو باز میکردم و آرش بیشتر هل میداد تو دهنم بعد این که چند بار گازش گرفتم کشید بیرون دست خودم نبود بلد نبودم خوب خلاصه آرش منو خوابوند به شکم و گفت کونتو بده بالا و خودتو شل کن بعد یه کرم آورد و انگشتشو چرب کرد و آروم آروم برد تو اولش درد داشت ولی بعدش لذت بخش بود تو همین حال بعضی وقتا هم با دست دیگه اش یه برا خودش جق میزد یا کس منو از زیر میمالید بعد یه انگشت این دفعه دوتاشو کرد تو یه جیغ بلند کشیدم و التماس میکردم دیگه نکنه همش میگفت الان خوب میشه بعد چند بار عقب جلو کردن انگشتش کونم باز شد و بازم داشت بهم حال میداد بعد کیرشو چرب کرد و گذاشت در کونم خواست فشار بده که لیز خورد و رفت لای کسم واااااااااای دلم میخواست همونجا بمونه انقدر که حال میداد تو همون حالت چند بار عقب جلو کرد و دوباره خواست بکنه تو کونم این دفعه سرش رفته بود تو که شروع کردم به داد زدن واقعا احساس میکردم دارم میمیرم اشکم در اومده بود آرشم که دید دارم گریه میکنم کشیدش بیرون ودوباره گذاشت لای کسم یه کم که آروم تر شدم شروع کرد به تکون دادن کیرش لای کسم داشتم واقعا حال میکردم آه و اوه 2تامون شروع شده بود و با صدای شالاپ شولوپ کس و کیر ترکیب شده بود و واقعا حشری کننده بود آرش پا شد و منو برگردوند و داد زد بمال کستو جنده من منم خیلی با این حرکت تحریک شدم و شروع کردیم به تند تند مالیدن کسم انقدر خیس شده بود که همش دستم لیز میخورد خودشم داشت به من نگا میکردوداد میزد تند تر تند تر بمال کستوووووو و جق میزد برای خودش که یهو احساس کردم داره میاد داد زدم آرش داره میااااااد آرشم سریع کیرشو گرفت و شروع کرد به مالیدنش رو کسم محکم و تند تند آبم داشت میومد که تو همون حالت یهو آبش با شدت پاشید روم و همزمان ارضا شدیم این خاطره اولین سکسمون بود من و آرش الان 2 ساله که با همیم اگه خوشتون اومده باشه بازم خاطره ی سکسهای داغمون رو واستون مینویسم نوشته

Date: August 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.