اولین کون دادن من در خوابگاه

0 views
0%

سلام من نیما هستم میخوام براتون از بار اولی که تو خوابگاه کون دادم بگم ترم سوم بودم امتحان میان ترم داشتیم من و صادق معمولا با هم درس میخوندیم اون شب هم قرار بود بریم کتابخونه خوابگاه درس بخونیم ولی صادق گفت هم اتاقیهاش نیستن میتونیم بریم اتاق اونا درس بخونیم منم قبول کردم درس خوندنمون روال عادیش رو طی میکرد و صادق رو تختش درس میخوند و من کف اتاق ولو شده بودم تا اینکه من رو یه مسأله هنگ کردم و هر چی به مخم فشار آوردم نتونستم حلش کنم بخاطر همین شروع کردم به سوت زدن صادق که از سوت زدن من عصبی شده بود کفت نیما سوت نزن ولی من گوشم بدهکار نبود کفت میام میکنمت ها اینو که گفت با خودم گفتم جفنگ میگه ولی یه سنگ تو تاریکی ادامه میدم شاید اومد منو کرد من قبل از دانشگاه هم داده بودم ولی تو دانشگاه روم نمیشد به کسی بدم پس به سوت زدن ادامه دادم صادق اومد طرف من قلبم داشت از جا کنده میشد ولی یهو یکی در زد و اومد تو فرزاد دوست صادق بود اومده بوده بهش سر بزنه اونجا بود که هر چی لعن و نفرین بود نثار فرزاد کردم که سر بزنگاه مزاحم شده بود خلاصه فرزاد نیم ساعتی نشست و کس شعر تف داد بعد که رفت صادق رفت که دوباره درس بخونه ولی من دوباره شروع به سوت زدن کردم یهو صادق بهم حمله ور شد و اومد روم خوابید و گفت ادامه نده که راستی راستی میکنمت ولی من دست بردار نبودم صادق روم موند و من هم کونمو براش تکون تکون دادم کم کم صادق هم باورش شد که من خوشم میاد و واقعا میخوام بدم و اونم کیرش راست شد کونم داشت مد مد میکرد منتظر بودم ببینم عکس العمل بعدیش چیه دیدم بلند شد و رفت در اتاق رو قفل کرد همه چی داشت برای دادنم مهیا میشد صادق پرده اتاق رو هم کشید و شلوارش رو درآورد ولی هنوز شورت پاش بود و کیرش راست راست من سرم را رو زمین گذاشتم و دمر خوابیدم منتظر شدم اون کارش رو شروع کنه صادق دوباره اومد روم دراز کشید بعد یکم خودش رو تکون تکون داد و یه دفعه شلوارم رو کشید پایین گرمی کیرش رو از رو شورتش حس میکردم خدا خدا میکردم زودتر کیرش رو در بیاره ولی اون وارد تر از این حرفا بود اول با کیر من یکم بازی کرد من میترسیدم که قبل از اینکه منو بکنه آبم بیاد بخاطر همین کیرم رو از تو دستش کشیدم بیرون حالا نوبت من بود که شورت اونو در بیارم ظاهرا صادق منتظر این کار من بود عجب کیر خوش فرمی داشت با اینکه زیاد بزرگ نبود ولی میتونست حال منو جا بیاره چون خیلی وقت بود کیری تو کونم نرفته بود خلاصه صادق کارش رو شروع کرد و کیرش رو تف مالی کرد و کون منو هم خیس کرد چون چند وقت کونم کیر ندیده بود یکم تنگ شده بود و با این که کیر صادق بزرگ نبود ولی به زور و کمی درد رفت تو کونم خلاصه با سه چهار بار تلم آبش اومد خیلی زود بود و من هنوز حال اساسی نکرده بودم ولی از بی هیجی بهتر بود دیگه درس خوندن تعطیل شد و هر دو گرفتیم خوابیدیم صادق تخت بالا و من پایین رو تخت هم اتاقیش دم دمای صبح دیدم اومده پایین کنار من دراز کشیده و خودشش رو به کون من میماله من خودم رو به خواب زدم ببینم چکار میکنه اون دستش رو برد تو شلوارم و کونم رو مالوند و با سوراخم بازی کرد ولی مراقب بود که مثلا بیدار نشم بعد یواش یواش شلوارم رو کشید پایین و سوراخم رو تف زد و خیلی آروم کیرش رو فرو کرد منم با آخی که گفتم بیدار شدنم رو اعلام کردم اینبار کردنش بیشتر طول کشید آبش که اومد من هم وسایلم رو جمع کردم و رفتم اتاق خودم جاتون خالی امتحان روز بعد رو هر دو افتادیم بعد ها تو خوابگاه به خیلی های دیگه دادم ولی خاطره اولین کون دادن تو خوابگاه همیشه یادم مونده الان سنم بالا رفته ولی حاضرم اگه کسی بخواد بهش بدم خوب حال میدم ضمنا من الان مشهد زندگی میکنم اگه کسی خواست خبر بده باهاش قرار بذارم نوشته

Date: August 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.