اولین گی محمد

0 views
0%

سلام من محمدم ۲۰ سالمه این داستان برمیگرده به ۲ سال پیش وقتی ۱۸ سالم بود من تو مدرسه درسم خوب بود و بیشتر وقتا دوستام واسه تکالیف مدرسه میومدن پیشم یا من میرفتم خونه اونا یکی از دوستام که خیلی با هم رفت وامد داشتیم بدن خیلی سفیدی داشت هیچ وقت فک نمیکردم دوس داشته باشه بهم بده تا اینکه یک روز بهم زنگ زد گفت میشه بیا خونه ی ما من نمیتونم بیام کسی خونه نیست اینو که گفت یه کم جا خوردم تا حالا این حرفو نزده بود منم زود راه افتادم رفتم خونشون وقتی رسیدم زنگو زدم دروباز کرد رفتم تو کسی خونه نبود گفت خانوادم رفتن خونه عموم من حوصله نداشتم گفتم تو بیای یه کم خوش بگذرونیم منم گفتم درخدمتم نشستیم با هم فیلم دیدیم که توش صحنه های سکس داشت وقتی نگا کردم دیدم داره کیرشو میماله گفتم مثل اینکه حالت خوب نیست گفت اره یه کم اینو که گفت دیگه شک کردم که دوس داره حال کنیم منم از خدام بود چون بدن واقعا بی مو وخوشگلی داشت دستشو اورد سمت کیرم و شروع کرد مالیدن گفت چقد داغه گفتم اره دیگه تورو میبینم اینجوری میشم یه لبخندی زد گفتم دوس داری ببینیش گفت اره چرا که نه شلوارمو کشیدم پایین وقتی کیرمو دید گفت واییی فک نمیکردم اینجوری بزرگ باشه گفتم دوسش نداری گفت چرا که نه دستشو اورد جلو و واسم میمالید منم دست میکشیدم رو بدنش و شروع کردم گردنشو خوردن که کم کم اخ و اوف میکرد گفت محمد گفتم جانم گفت قول میدی بین خودمون بمونه منم گفتم قول دوباره شروع کردیم حال کردن همه لباساشو درآوردم وایی چی میدیدم یه بدن خوشگل و بی مو کیرمو گرفت تو دستشو اروم کرد تو دهنش اولین بارم بود همچین حسی رو تجربه میکردم خیلی حال میداد یه کم حال کردیم حسابی حشری شدیم هردومون گفتم اجازه هست گفت مال خودته منم گفتم قول میدم لذت ببری گفتم به شکم بخواب یه بالش گذاشتم زیر شکمش کونش اومد بالا وایی سوراخ کونش خیلی خوشگل و تنگ بود کیرمو حسابی خیس کردمو میمالیدم به کونش که حسابی داشت حال نیکرد میگفت بکن جون من منم میخواستم بیشتر تحریک بشه اروم سرکیرمو رو سوراخ کونش فشار دادم خیلی تنگ بود دوباره خیسش کردم و اروم فشار دادم که سیر کیرم رفت تو واییی خیلی حس خوبی داشتم خیلی تنگ و داغ بود یه کم دردش اومد نگه داشتم تا جا باز کنه دوباره فشار دادم که تا ته کردم تو کونش از پشت گردنشو میخوردم و سینه هاشو میمالیدم دردش که رفت داشت حال میکرد میگفت من کونی توام بکنننن جووون منم کم کم تند تند تلمبه میزدم خیلی حال میداد پنج دقیقه ای کردم که داشت ابم میومد گفتم چیکارش کنم که دستمو گرفتو محکم خودشو چسبوند بهم و منم با تمام فشار ابمو تو کونش خالی کردم چند دقیقه روش دراز کشیدم و بلند شدیم با هم رفتیم حموم ازم تشکر کرد و گفت خیلی لذت برده منم بوسیدمش و گفتم هر وقت خواستی بهم بگو که گفت حتما ممنون که وقت گذاشتین نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.