اولین گی من با کاندوم بابا

0 بازدید
0%

نوروز 91 بود که اقوام از تهران برای دید وبازدید به شهرستان اومده بودن یکی از این اقوام عموی بزرگم بود که چون خونه ی ما بزرگ و 2طبقه بود شب ها هم خونه ی ما میخوابیدن پسر عموم هم که همسن خودمه و19 سالشه واسمش حمید بود اومده بود ما از بچگی با هم خیلی رفیق بودیم و بعضی مواقع همدیگرو میمالوندیم داستان طمع کردن من از اون جایی شروع شد که روز سوم عید رفتیم استخر اوووف بدنش هیچ مو نداشت سفیده سفید بود یه شورت تنگ هم پوشیده بود که آدمو دیوونه میکرد خلاصه شب رفتیم خونه شامو خوردیم بابام اینا و خانواده ی عمویم هم رفتن خونه ی پدر بزرگم ولی من وحمید نرفتیم و وایسادیم خونه بردمش پشت کامپیوتر و 2ساعتی توی سایت های سکسی گشت زدیم براش فیلم گذاشم کلی حال کرد ولی چون کمی خجالتیه زیاد حرف نمیزد و میخندید دستمو میذاشتم رو کیرش و میمالوندمش وحال میکرد من که توی این فیلم های گی و سکس دیده بودم همه کاندوم دارن گفتم شاید این حمید مرضی داشته باشه منم که قبلا جای کاندوم های بابا رو بلد بودم رفتم سراغشون و2تا برداشتم و رفتم توی اتاقم و باحمید کلی فیلم سکسی دیدیم که ناگهان صدای زنگ در اومد که بابام اینا بودن خلاصه بعداز نیم ساعت همه رفتن که بخوابن منم حمید رو نگه داشتم وگفتم اینجا میخوابه چراغ ها که خاموش شد منم دره اتاق رو قفل کردم و لخت شدم که فقط یه شورت داشتم لباسهای حمید رو در اووردم و کلی بدنه نرم وسفیدش رو مالوندم دست کردم توشورتش وکیرش رو کشیدم بیرون اوه چه بزرگ بود یه کم براش جلق زدم واونم برای من جلق زد بعد گفتم یه کم برام میخوری کیرم رو گذاشت تو دهنش و برام ساک میزد وای چه حالی داشت خدا نصیبه همتون کنه میخاستم کاندوم رو بزنم به کیرم که قلبم تند تند میزد بلاخره کاندو رو زدم و با تف کم کم کردمش تو کونه حمید هم براش تلمبه میزدم هم براش جلق میزدم که یهو دستمال گرفت به کیرش و آبش ریخت بیرون و همیشه از این ناراحت بود که زود ارضا میشه منم که سرگرم سکس بودم آه اه میکردم و در حالی که عرق کرده بودم سینه وبدنه حمید رو میمالوندم و با کاندوم بابا حال میکردم که دیدم دارم کم کم ارضا میشم کیرم رو تا ته کردم تو کونه گشادش و آبمو تو کاندوم خالی کردن و افتادم رو زمین کنارش نوشته حسام

Date: آگوست 8, 2018