بلاخره همکلاسیم منو کرد

0 views
0%

سلام بازم علیرضام ی خاطره قبلا فرستادم ک کون دادن حسابی ب هومن نام داشت این خاطر مربوط ب همین امروزه و یکی دو ساعت پیش برا فردا کار گروهی داشتیم و همون دوستم ک گفت دو س سال قبل وسط دیدن پورن کیرشو خوردم ولی بهش ندادم علتش این بود ک دوست نداشتم بی ابرو بشم شاید روان پریشان جرقی ک کامنت میزارن بگن اگه دوست نداری بی ابرو بشی چرا داستانو میزاری باید بگم نشانه یا عکسی از خودم ب جا نذاشتم ک رسوا بشم و من رو ابروم خیلی تاکید دارم دوس ندارم بهم ب چشم کونی نگاه کنن شایدم باشم ولی کیف میکنم کیر برع تو کونم چی کار کنم خب خلاصع اون موقع کیرشو خوردمو ی جوری ماست مالی کردم ک بعدا نره ب همه بگه امروز یکم زودتر اومد ک کارو شروع کنیم منم گفت خب یکم پورن ببینیم تا راست کنه و کیر شو ببینم دو س سال بود ندیده بودم مطمعن بودم بزرگتر شده قبلا هم بزرگ و کلف بود پورن های سمی گزاشتم براش و هعی با کیرش ور میرفتم از تو شلوار وحشتناک بزرگ و نرم بود گفتم در بیار جرق بزنیم دیگه اونم در اورد چقدرررر بزرگ بود شاید شاید ب کلفتی دو تا کیر کنار هم بود شاید توجه کنید شاید شایدم کوچک تر ولی بزرگ بودو بعد از قضیه هومن و کیرش واقعا بیشتر تشنه کیر شده بودم ب هر بهانه ایی ب کیرش دست میزدم مثلا وای اینجوری دیدی چقدر باهال میشه و فلان اونم تایید میکرد و میگفت خب خب منم فهمیدم تشنه کون و حشرش زده بالا دوستم کون و کس زیاد کرده ولی چون راضی نبودن یا با یکی دیگه دوتایی میکردن زیاد حال اساسی نکرده بود و دنبال ی کون درست حسابی برا گاییدن مدت بالا و خیلی زیاد بود ابشم ک خیلی دیر میومد مطمعن بود ک جر میداد منو اگه رو بزنم خونع ام خالی بود خیالش راهت بود ههی میمالیدمش و یکم جرق میزدم ک حال کنم ولی نه زیاد چون دوستم ادم بسیار دهن لقه و اگه چیزی تو دهنش باشه عمرا نگح داره خلاصه جفتمون میخواستیم حال اساسی رو بکنیم ولی تخم نداشتیم چون رفیق بودیم کیرش هعی اب قبل اب اصلی ک اسمش و نمیدونم چیه رو میریخت کیرش از همون قبلم پر اب پر اب بود هر پنج دقیقه میومد دیونه شده بودم چون یکم چاقم و سینه دارم و دوستم ضعف ممه و سینه بود دلو زدم دریا بلیزمو در اوردم و گفت چی کار میکنی گفتم هیچی فقط میخوام راست کنم یکم لخت کنم و سینه مو بمالم گفت باشه یکم سینمو مالیدم و اون پورن نگاه میکرد گفتم دستتو بده اینجوری راست نمیشه یکم سینمو بمال اونم پایه و از خدا خواسته دستشو اورد و اول یکی دوبار سمت راستمو فشار داد بعد همون طرفو فقط نوکشو فشار میداد اونم خیلی بدجور ک دردمم میگرفت ولی حشری ترم کردو دستمو گزاشتم رو دستی ک رو کیرش بود و کنار زدم و کیرشو محکم تو دستش گرفتم و دیگع مهم نبود چیزی گفتم بهش تو باید ترتیبمو بدی اونم دستمو کنار زد و بلند شد و با دو دست سینه هامو گرفت و باهاشون بازی میکرد و فهمیدم ک قراره حسابی کیف کنم بعد از مالیدن سینه هام کیرشو گرفت جلو صورتم و منم اون کیر استخونی کلفت و مثل گشنه ها خوردم تا ته میبردم و اوق میزدم و اون حشری تر میشد لخت شدم و دراز کشیدم اون اومد رو پامو سوراخ کونمو یکم انگشت کرد و یکم لاپایی زد و بعد کرد تو کونم اخ ک چ حس قشنگی بود اون کیر داخلت اینقدر حال کردم و لذت بردم ک بهش گفتم از کونم در نیار اونم شروع کرد ب تلمبع زدن بعد داگی شدمو کونم گزاشت و قشنگ کونم باز شده بود دراز کشید و رفتم ب سمت کیرش و یکم کیرشو خوردم و نشستم روش و ی سواری حسابی گرفتم و اخر سر کیرشو در اورد و منو دراز کش از کمر کرد و اومد کنار صورتم با کیرش ور رفت و منم تخماشو میمالیدم و ابش اومد و چ ابی با قدرت و سفید سفید ریخت رو صورت و دهنم و بعد ول و شد کنار من ب طوری ک پاهاش رو صورتم بود و منم برا تشکر یکم پاهاشو بوس میکردم بعد پاهاشو کنار زد ک ینی بیا بخورش و منم رفتم سمتش و کیرشو مکیدم ک قطره اخر ابشم نمونه بعد گفت سینه هاتو بده بخورم ک رفتم سمت صورتش و سینه هامو خورد و گاز میکند و بعدش ولو شدیم ولی من هنوز دستم ی کیرش بود و واقعا لذت میبردم کیرشو میمالیدم امیدوار خستتون نکرده باشم نوشته

Date: August 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.