تبدیل فانتزی به واقعیت

0 views
0%

سلام این داستانی که براتون مینویسم عین واقعیته که تو فروردین امسال رخداد من و همسرم الان نزدیکه دوساله که باهم عقد هستیم و نزدیک دوسالم بود که باهم دوست بودیم که به جز پدرش تموم خانواده در جریان بودن و من تو اون دوسال کارو یسره کرده بودم از ترس اینکه یوقت از دستم نره من ی آدم قد بلند هستم و بسیار حشری من تو اون دوسال حسابی از خجالت همسرم درامده بودم و شاید اونم بخاطر اینکه منو از دست نده هرکاری میخواستم انجام میداد من اونو بسیار به سکس علاقه مند کرده بودم که بعضی وقتا باهم فیلم سکسی میدیم ولی بعدش کلی دعوا داشتیم من از طریق سایت های سکسی داستان های زیادی خونده بودم و هنگام سکس شروع کرده بودم اسم اعضای خانوادشو اوردن و فحش دادن که ی مدت بعد سکس میگفت به اینا فک میکنی که من تفره میرفتم این موضوع انقد تکرار کردم تا دیگه عادی شد براش و تا میتونستم از کس مادرشو خواهرشو عمه و خاله هاش میگفتم و تو سکس خیالیم داخلشون میکردم ولی اکثر وقتا بعدش جر و بحث داشتیم حالا بریم سراغ شاه کوس من اون ی پوست گندمی داره سینه های 75 ی کون خوش فرم که حسابی اونم مثل کوسش کردم اینم بگم که ما اصلا بی بندو بار نیستیم ما وقتی رفتیم شمال ما هر شب سکس داشتیم شب سوم از خانومم خواستم که لیاد ی ماه فقط به سکس فک کنیم و راجب همه فک کنیم و فیلم ببینیم و اینجور چیزا که فردا صبحش ی اوقات تلخی حسابی کرد ولی بدازظهرش ازم خواست فیلتر شکن دانلود کنم و شب هنگام سکس باهم ببینم منم خوشحال شده بودم شب شد و من خانومم لخت کردم و حسابی سینه و کسشو خوردم اونم کیرمو ساک زد من امدم بین پاش و کیرمو کردم تو کوسش و شروع کردم تلمبه زدن من موقعی که حشری میشم تو فانتزیام کیرمو تو کوس همه میکنم و کیر همه روهم تو کوس زنم میکنم ولی بعد سکس اصلا اونشب نمیدونم چم شده بود و تو فانتزیامون مثل همیشه اسم خیلیارو بردیم تا اینکه من لهش گفتم خیلی دوس دارم که همزمان با تو ی کوس دیگه ام بکنم که دیدم گوشیشو دراورد وعکس یکی از دوستاشو بهم نشون داد و گفت چطوره گفتم مگه میده گفت آره چندوقته به خاطر اینکه وضعش خراب بود از شوهرش طلاق گرفته و این کارس منم بااین فانتزی حسابی داشتم حال میکردم که یهو زنم گفت به شرطی که توهم با ی مرد دیگه منو بکنی خوشحال بودم که زنم با همه حساسیتاش داره باهام راه میاد اونشب همه جوره بهم حال داد خودش سه بار ارضا کن از کونم بهم داد وقتی سکس تموم شد من رفتم دستشویی و وقتی برگشتم منتظر دعوا بودم ولی باورم نشد که خانوم گفت کی ی نفرو جور میکنی باهاش منو بکنی من خشکم زده بود فک میکردم شوخی میکنه ولی جدی بود من با خودم کلنجار میرفتم ولی زنم پاشو کرده بود تو ی کفش قرار شد اول اون این سکسو امتحان کنه و وقتی برگشتیم تهران من و تا صبح باهم کلنجار رفتیم تا اینکه قرار شد مثلا برای اجاره ویلا بریم و وقتی رفتیم داخل ویلا اگه طرف اینکاره بود باهاش زنمو بکنیم ته دلم راضی نبودم ولی از اینور میگفتم هم لذت کس دادن زنمو میبینم هم اینکه میتونم دوتا کوسم باهم بگام راه افتادیم تو شهر و از کنار این اجاره ویلاها رد میشدیم تا زنم بگه از کدومشون خوشش امده تو دلم آشوب بود ولی خب بدم نمیومد فانتزام واقعی بشه بالاخره ی نفرو انتخاب کرد زنم برا اولین بار آرایشه زیادی کرده بود و شالشو طوری بسته بود سینش معلوم بشه طرف امد کنار ماشین و نگاهش افتاد به زنم و موقع حرف زدن بامن ی نگاهیم به زنم میکرد بهش گفتم ی ویلای جنگلی تو ی جای پرت میخوام گفت دارم و سوار ماشین شد رفتیم و وارد ویلا شدیم زنم ی ساپورت پوشیده بود با ی مانتوی عروسکی باورم نمیشد این زن منه منم حشرم زده بود بالا و وقتی این حالت میشم دیگه چیزی حالیم نیست خانومم با اون کونش جلو رفت و ون و اون آقا از پشت سر دیدم که داره زنمو برانداز میکنه بهش گفتم خوب کوسیه ن طرف جا خورد بهش گفتم چرا خجالت میکشی واقعا خوب کوسیه باورت نمیشه زنمو صدا کردم و ی لب از ش گرفتم و مانتوشو دراوردم و سو تینشو دراوردم و امدم پشتش و اون طرف سینه هاشو ببینه حواسم به یارو بود که کیرش راست شده بود آروم ساپورت و شور تشو دراوردم و زنم به طرف اشاره میکرد که بباد جلو منم لخت شده بودم و از پشت کوس زنمو میخوردم دیدم طرف جرأت کرده بودو امد جلو زنم بهش گفت پس چرا لباس تنته انقد حشری بودم اصلا حالیم نبود طرف لخت شد زنمو نشوندیم رو صندلی و ما دونفر جلوش و شروع کرد برا جفتمو ساک زدن بعد چند دیقه طرف نشست رو صندلی و زنم همچنان براش ساک میزد و من از پشت کیرمو کردم تو کوس زنم و حسابی میکردم باورم نمیشد داشتم لذت میبردم وقتی زنم حسابی ساک زد رفت نشست رو کیر یارو باورم نمیشد ولی چقد کوس زنم قشنگ بود رفتم از تو کیف خانومم ی کاندوم برداشتم ژل لوبریکانتی که برا کاهش سکس آنال گرفته بودیمم برداشتن و رو سوراخ کون زنم زدم کاندوم رو هم کشیدم رو کیرم و در صورتی که زنم داشت رو کیر یارو سواری میکرد آروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش رفت تو و همون لحظه لرزای زنمو از لذت و ارضا شدن میفهمیدم طرف آبش امد و کیرشو از تو کوس زنم کشید بیرون و ریختش تو مشتش و منم بعد چنددیقه تو کون زنم خالی شدم لباسارو پوشیدم حشرم خوابیده بود و اون حسه بد تو ماشین به زنم نگاه نمیکردم فقط شنیدم گفت خیلی کیف داد ما امدیم تهران و چن روز بعد خانومم زنگ زد ودگفت بیا خونهدخودمون خونه ای که ما آماده کرده بودیم برا خونه آینده مون از سرکار رفتم خونه بععععععععله شاه کوس من دوستش برا دیدن جهاز امده بود ی شلوار لی تنگ و ی تاپ چه کوسی بود من فقط عکسشو دیده بود خیلی ریلکس امد دست داد و روبوسی در گوش زنم گفتم خودت باید برام لختش کنی روبروی من رو مبل نشسته بودن و داشتن باهم حرف میزدن که یهو همو بوسیدن و رفتن تو هم چی میدیدم دوتا کوس زن حساس من چرا انقد بیخیال شده بود تو این فکرا بودم که دیدم جفتشون لختن و دارن باهم ور میرن منم لخت شدم دست جفتشونو گرفتم و رفتیم رو تخت خوابیدم و زنم و دوستش برام ساک میزدن ازشو خواستم داگ استایل بشن چون این صحنه رو زیاد تو فیلم های سکسی دیده بودم شروع کردم به کردن چه کوسایی وقتی حسابی جفتشونو از کوس کردم رفتم و کاندومو اوردم و کون جفتشونو ژل مالی کردم زن خودمو که میدونستم کونش باز شده ولی مال اونو نمیدونستم که خودش گفت آخ جون کون دادن با اینکه ی ذره درد داره ولی حال میده رو هوا بودم این دوتا رو از کون میکردم دوتا کون حرفه ای و من آبم تو کون دوست زنم امد چون بیشتر اونو میکردم این جریانات تموم شد و الان زندگی ما به روال عادی برگشته و منتظر عروسیمون هستیم و به هیچ وجه دیگه موقع سکس حرفی نمیزنیم و بعضی وقتا حالم از خودم بهم میخوره نوشته

Date: June 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.