تقلبی که دادم باعث شد کون بکنم

0 views
0%

این اتفاق مربوط به چند سال پیشه من شاگرد اول مدرسه بودم در عین حال هم تو مدرسه شاخ بودمو دنبال شر بودم بچه مثبت نبودم ولی درسام خوب بود سال سوم راهنمایی بودم امتحان ریاضی داشتیم محال بود من ۲۰نگیرم من امتحانمو ک ۵سوال بیشتر نبود جواب دادم یکی از بغل دستی هام ک اولین سال بود اومده بود مدرسمون گفت کمک کن قبول بشم بهت کون میدم خندم گرفت فک کردم شوخی میکنه ولی ب حساب رفاقت چرک نویسمو بهش دادم جواب امتحانو همون روز معلم داد من طبق معمول ۲۰شدم و رفیقم ک اسمش اشکان بود ۱۱ونیم از خوشحالی تو کونش عروسی بود تو اون دوران ک هممون واقعا تجربش کردیم جق زدنه من ک خیلی شهوتی بودم زود ب زود تحریک میشدمو جق میزدم رکورد میزدما برا خودم خلاصه فردای اون روز زنگ اخر بیکاری داشتم خواستم برگردم خونه ک صدام کرد اشکان گفت بیا بهت کون بدم خندم گرف فک کردم شوخیه اشکان یه پسری بود گوشتی چاق بود ولی ن زیاد گفت بریم روی تپه ی کنار مدرسه ک یه منبع آب اونجاس گفتم باشه بریم وقتی رفتیم ی گوشه رو پیدا کرد ک هیچ جای دیدی ب بیرون نداره بعد شلوارشو دراورد و کونشو قمبل کرد گفت بکن منو منم تا یه حدی مات موندم گفتم باشه وقتی کیرمو دید جا خورد اخه خودش هنوز بالغ نشده بود گفت این چیه گفتم کیره کیرمن زیاد دراز نیس ۱۵سانته ولی خیلی کلفته اول یکم با تف کیرمو خیس کردم بعد ب زور کردم تو کونش که یه گوز زد جر خورده بود کونش تمیز نبود کیرم کثیف شده بود با کفه ی کفشش کیرمو تمیز کردم وادارش کردم ساک بزنه بعد از کون دوباره کردمش تا ارضا ابم اومد کلا ۱۰دیقه نبرد کردنش ولی جر خورده بود نمیتونست راه بره ولی کونش ب کیرم عادت کرده بود تا دوسال پیشم زنگ میزد برم بکنمش یه بار بهش پیام دادم بیا میخام مث همیشه بکنمت گوشیش تو خونه بود مادرش پیامو خونده بود ک زنگ زد برداشتم دیدم مادرشه تخمام جفت شد مادرش گفت این پیام چیه دادی گفتم من من نبودم رفیقم گفت گوشیتو بده ب رفیقم پیام بدم کارش دارم خلاصه پیچوندمو خطمو خاموش کردم چن بار دیگه خواست بکنمش ولی حسی ب کون گشادش نداشتم این اولین خاطره ی سکسیم نبود ولی بنظر خودم خنده دار ترین اتفاقش بود ک با تقلب اتفاق افتاده بود نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.