تنها توی دفتر کار

0 views
0%

متاسفانه چریل آخرین کسی بود که کارش توی اداره تمام شد اما از اونجا که کامپیوتر شخصی اون توی خونه هم برای تعمیر غیر قابل دسترس بود اون تصمیم گرفت که از کامپیوتر محل کارش استفاده کنه و برای خودش یک ویبراتور جدید سفارش بده هیچ کس نباید می فهمید و اون فکر کرد فقط یک یا دو دقیقه اونجا می مونه چریل یه فروشگاه بزرگ آنلاین محصولات سکسی پیدا کرد و شروع کرد به به جستجو توی اون ویبراتور های زیادی بودی بعضی کوچیک و باریک طوری که توی یک کیف زنونه جا میشد و بعضی نقره و بلند مثل یک گلوله بزرگ چریل ادامه داد به جستجو و به ویبراتور هایی برخورد که شبیح به یک کیر واقعی بودند خوشش اومد و شروع کرد به بررسی بیشتر به بعضی هاش برخورد که می چرخیدند چریل وقتی داشت طرز کار اون هارو تصور می کرد احساس کرد کمی شهوتی شده اون مدت زیادی بود سکس نکرده بود وحدود 6 ماه پیش با دوست پسرش بهم زده بود و بعد از اون هم هنوز دوستی جدید رو شروع نکرده بود اون میدونست که کسی به اداره بر نمی گرده و همه توی کلوب هستند پس تصمیم گرفت خودشو ارضا کنه قبل از اینکه با دیگران ملاقات کنه سریع دکمه های بلوزش رو باز کرد و دستشو برد زیر سینه بند تمام توری اش اون شروع کرد به فشردن سینه هاش و اون ها سریع سفت شدند بعد شروع کرد انگشتشو بچرخونه دور سینه هاش کس چریل قبل از این با نگاه کردن به ویبراتور ها کمی مرطوب شده بود اما با شروع مالش سینه هاش واقعا آب انداخت یه نگاهی به اطراف انداخت و بلند شد و دامنش رو در آورد دوباره نشست و پاشو روی میز گذاشت و جوراب های ساق دارش رو بالا کشید تا زیاد جلب توجه نکنه با نگاه به لباس زیرش حس سکسی بهش دست می داد چریل دستشو برد زیر شرتش و شروع کرد به مالش چوچوله اش کس اون حسابی آب انداخته بود انگشت هاشو به آرومی توی کسش فرو کرد و و بعد آب کسش رو مالید به چوچوله بیرون زدش چشم هاشو بست و تصور کرد که سر کیر داره اطراف کسش رو مالش میده بعد مدتی ناگهان چریل یه صدایی شنید یه مرد که می گفت میتونم با این کمکتون کنم کاملا جا خورد و دستپاچه شد بلند شد ایستاد دید که راب یکی از همکارانش اونجا ایستاده بود چریل خدای من من خجالت زده شدم به آرومی نزدیک چریل اومد و گفت لطفا آروم باش وقتی خود ارضایی می کردی خیلی سکسی به نظر می رسیدی من وابستت شدم هیچ حسی نسبت به من نداری سپس راب کنار میز چریل اومد و شروع کرد به بوسیدن اون چریل توی شوک بود اما شهوتی هم شده بود راب آروم دستش رو برد سمت کس خیس و داغ چریل و انگشت وسطش رو فرو کرد توش همینطور که لب می گرفتند انگشتشو توی سوراخ کس اون می چرخوند همراه با اولین آورگاسمش ناله ی بلندی کرد بلند شدند و راب لباس چریل رو در آورد و همینطور سینه بندش رو چریل رو بلند کرد و روی میز خابوند راب زانو زد و وحشیانه شروع کرد به لیسیدن و خوردن کس چریل در عرض چند دقیقه آب چریل اومد به نظر می رسید این بلند ترین اورگاسمی بود که تا حالا داشته راب همزمان با لیسیدن چوچوله چریل کیش رو از شرتش بیرون آورد چریل میتونست اونو ببینه خوب و بزرگ چریل رفت پایین و شرت و شلوار راب رو در آورد اون پرت کرد کنار و بدون معطلی اون کیر بزرگ رو تو دهنش کرد اون با زبونش سر کیر رو نوازش می کرد و گاهی تا آنجایی که میتونست تو دهنش فرو می برد راب هم لذت می برد و با دست موهای چریل رو نوازش می کرد وقتی که چریل کیر خفن اون رو برای چند دقیقه خورد راب گفت دیگه نمیتونم صبر کنم میخوام فرو کنم توی تو حالا چریل برگشت روی میز و راب پای اون را بالا گرفت و به آرومی فرو کرد تو کسش کس چریل به طور غیر ارادی سفت می شد سپس راب به آرومی شروع کرد به عقب و جلو بردن در طول این کار چریل داشت سینه های خودش رو می مالید و به چشم های راب نگاه می کرد سپس دستشو برد سمت کسش و شروع کرد به مالیدن چوچولش و راب هم گفت آره میخوام همینو ببینم راب حرکت خودشو سریع تر شده بود و مثل وحشی کس چریل رو می کرد ناگهان چریل با لرزید و یک ارگاسم واقعی رو تجربه کرد بعد راب کیرش رو بیرون آورد و گذاشت که آب کس اون بیرون بیاد آب کس چریل رو با دست پخش کرد و اینبار با لغزندگی بیشتری شروع به تلمبه زدن کرد کمی بعد با صدای بلند کیرش رو در آورد و تمام آبش رو ریخت روی شکم چریل دوبار کمی کیرش رو به کس اون مالید و گفت باید سریع لباس بپوشیم و از اینجا بریم اما من افتخار می کنم که برگشتم اینجا و تو رو دیدم و یه سکس خوب داشتیم چری هم جواب داد اره منم همینطور بعد اونها لباس پوشیدن و رفتن سمت کلوب ترجمه

Date: September 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.