جق زدن با کاندمی که بابام دیشب ننمو کرد

0 views
0%

سلام اسم من رضا 16 سالمه این داستان حدود یک هفته پیش بود که ساعت یازده شب بود خوابم میومد خوابیدم وسطای خواب تشنم شده بود زیاد که چشامو باز کردم دیدم بابام لخت رفت تو اتاق خواب کیرشم راست شده بود منم به خودم گفتم بابا میخواد مامانو بگایه رفتم پشت در گوش کردم صدا نمیومد صدا ضعیف بود مثل صدای تالاپ تولوپ بعد رفتم آب خوردم اومدم دراز کشیدم که ببینم بابا با مامانم چی میشه که حدود یه نیم ساعت بعد دیدم در باز شد خوذمو زدم به خواب دیدم دست بابام یه نایلونه رفت انداخت سطل آشغالی بعد رفت تو اتاق بخوابه من یکمی کنجکاو شدم بعد یه ربع بعد رفت آشپز خونه بعد سطل آشغالی رو باز کردم نایلونو برداشتم آروم اومدم زود زیر پتوم رفتم زیر پنو تاریک شد رفتم گوشیمو نور گوشیمو روشن کردم انداختم روش نایلونو باز کردم دیدم کاندوم استفاده شده توشه که پور آب کیر تو کاندوم بود موندم چی کار کنم منم خیلی حشری شده بودم کاندومو برداشتم رفتم دست شویی در دست شویی رو بستم کاندوم و بو کردم بوی توت فرنگی میداد بعد یکم مالوندم به سر کیرم بعد گفتم بندازم رو کیرم ولی توش آب کیر زیادی بود پس مجبور شدم شلوارم و شورتمو در بیارم بعدش کاندومو انداختم رو کیرم آب کیرا یکمی گرم بودن خیلی حال داد یعد با کاندوم جق زدم آب بابام زیاد بود هی میریخت رو رونم منم در اون لحظه با کاندوم جق میزدم و آبم اومد که ریختم آبمو تو کاندوم بعد کاندومو در اوردم انداختم تو نایلون خودمم شستم بعد نایلونو انداختم سطل آشغالی گرفتم خوابیدم صبحش بیدار شدم رفتم آشغالی رو دیدم که بابام سطل آشغالی رو خالی کرده بود ولی بهترین جق من تو زندگیم این بود نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.