جنده ی دزد یا دزد جنده

0 views
0%

سلام دوستان عزیزم دستان واقعیه و برا چن ساعت پیشه راستش چن روزی بود که خانومم قهر کرده بود و رفته بود خونه باباش منم که خیلی شهوتم بالاس و باید هر دو روز ی بار سکس داشته باشم حدود ی ماه بود که سکس نکرده بودم این شد که زد ب سرم برم سراغ جنده داشتم با ماشین میومدم خونه که از پاتوق جندها رد شدم و چن تا جنده واسده بودن که از شانس همه سوار شدن رفتن منم گفتم انگار بایس بجقم و چاره نیس ی دور زدم دوباره برگشتم دیدم یکی واساده یکم سنش بالا بود ولی گفتم از جق بهتره خلاصه باش قیمتو تموم کردم و من اسکل بردمش خونه وقتی لخت شد که بکنمش حالم از کسش بهم خورد انقد تخمی بود که کیرم هم راس نشد خلاصه با ی بدبختی و التماس کیرم ی تکون خورد و کردم تو کس درب و داغونش این طرف هم قیافش بد نبود ولی کس تخمی داشت و هی ب کیر نیمه راس من میخندید بگذریم ی چن دیقه ای تلبه زدم تا ابم اومد و ریختم رو شکمش و بلد شدم گفت منو ببر دوباره سرجام من احمق هم گفتم لباس بپوش تا بریم اومدم خودمو جمع و جور کردم و در ماشین وا کردم بردمش سر جاش و ی کمکی هم از خودم راضی شدم که بلاخره ماهم ی جنده بردیم چون واقعا دفه اولم بود برگشتم خونه حالم از خودم و کارم بهم میخورد سریع رفتم ی دوش گرفتم و همین جور صحنه اون کس درب و داغون جلو چشمم بود از حموم بیرون اومدم خودما خشک کنم لباس بپوشم رفتم سر کمد دیدم ای دل قافل کیف مدارک و کیف پولم نیس که نیس هرچی گشتم نبود که نبود حدود ی ملیون پول و کلی مدارکم جنده نمیدونم کی کیف رو از کمد دو در کرده بود که من احمق ندیده بودم رفتم سراغش ولی فایده نداشت گفت کار من نبود برو بچی که مثل من دفه اولشونه و ناشی نکنین این کارو من که مثل سگ پشیمونم بخشید سرتونو درد اوردم تجربه مو گذاشتم برا دوستانی که مثل من فک میکنن زرنگن یا دست و پا چلفتی ان و اینکه ب کیرتون ارزش بزارین بعضی وقتا جق زدن از کردن کس درب و داغون و دزد خیلی بهتره نوشته

Date: April 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.