خاطرات یک کونی

0 views
0%

وقتی بچه هستی خیلی از بازی ها برات جذابه توو دوران راهنمایی یکی بود کونمو انگشت میکرد و خوشم میمود و این بازی ادامه پیدا کرد تا اینکه بیرون مدرسه یه خونه خرابه بود که رفتیم اونجا و گفت می خوام کونتو ببینم منم شلوارمو درآوردمو اونم شرتمو در آورد و کونمو مالید و میگفت چه کون سفید و نرمی منم خوشم میومد اونم شلوارشو در آورد و کیرشو نشونم داد و گفت برگرد که بزارم لای کونت کم کم بیشتر اینکارو میکردیم یه روز گفت بیا خونمون اواخر سال بود که رفتم خونشون یکم بازی کردیم و لای کونم عرق کرده بود خلاصه گفت دراز بکش و روم خوابید قلبم تند تند میزد شلوارو شرتمو کشید پایین و یکم تف با دستش زد به سوراخم بدم اومد ولی می خواستم حس کنم که کیرش توو کونم میره اومد کیرشو بکنه توو ک خودمو جمع کردم از درد گفتم نمیدونستم درد داره و ترسیدم آرومم کرد و یه بار دیگه خوابیدم و تف زدو کیرشو گذاشت رو سوراخم و گفت شل کن و خودت بازو بسته کن کیرش رفت توو و یه آهی کشیدم فقظ میدونم کونم درد داشت رفتم خونه و روزا و شبا خودم کونمو انگشت میکردم خیار میکردم توو و شیشه نوشابه و یه روز سوراخمو انگشت نمیکردم خارش شدیدی میگرفت که حتی جلوی دوستامو مهمونا هم باید می خاروندم دبیرستانی بودم و خجالت میکشیدم آبروم بره همه چی رو می فهمیدم واسه همین بد بود که بی آبرویی بشه موهای بدنمو موبر زدم و گفتم برم یه شهر دیگه کون بدم رفتم اردبیل و توو یه بوتیک به بهانه خرید شلوار شلوارو انتخاب کردم و رفتم اتاق پرو درم باز گذاشتم که کونمو ببینه الکی صداش کردم ک شلوارو تا زیر باسنم کشیدم پایین کونمو که دید رنگو روم سرخ شد و گفتم یکم تنگ تر نداری گفت چرا آوردو دلمو ردم به دریا گفتم شمارمو می خوای من تا 1 روز اینجام شمارمو گرفتو منم شمارشو گرفتم رفتم مسافرخونه بهش زنگ زدم یه حموم کنار مسافرخونه ست مخشو زدم گفتم می خوام حال بدم با هم رفتیم حموم مسافرخونه منم رفتم توالتشو سوراخ کونمو با شلنگ ولرم آب قشنگ تمیز کردم تا مدفوع بیرون نزنه رفتیم مسافرخونه درزا کشیدم ملافه گذاشتم روم و گفتم بیا کنارم من به پهلو خوابیدم گفتم بغلم کن اونم اینکارو کرد و کیرش آروم آروم بلند شد لای کونم گرماشو حس میکردم ک داره منفجر میشه رو شکم خوابیدمو یکم تف زدم به سوراخم گفتم کیرتو میزاری رو سوراخم می خوام خودم بکنم توو سوراخم اونم همین کارو کردو کونمو به سمت عقب فشار دادم که سوراخم کیرشو غورت داد و کامل کردم توو و گفتم کمر بزن با احساس وقتی می خواست کیرشو بیاره بیرون سفت می کردم و وقتی میرفت توو شل خلاسه دیدم نوک سینه هام سفت شده و دارم حال میکنم کونم چون خالی بود وقتی جلو عقب میکرد به گووز میومد و حال میداد یکم نفسش تند تر شد و منم لذت میبردم چون میدونستم آبش داره میاد ولی آب من زودتر ریخت همراه با کمی شاش وقتی آبشو ریخت توو کونم بهش گفتم کیرتو بیار بخورم و براش لیس زدم جوری که دوباره راست شد و یه بار دیگه منو کرد الانم دوست دارم کون بدم کونم مور مور میکنه یه کیر کلفت و بلند می خوام اردبیل هم مسافرخونه هست حموم هم هست نوشته کونی

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.