خاطره من از قم

0 views
0%

این داستان گی هستش پس اگه دوست ندارید نخونید از دوران کودکی در مورد مسائل جنسی کنجکاو بودم و همیشه با خودم و اندامم ور میرفتم و خودمو انگشت میکردم یکم بزرگ شدم اشیا شبیه کیر مثل خودکار و ماژیک رو تو کونم میکردم البته به دختر هم حس داشتم و الانم دارم ولی احساس گی بیشتره وقتی به بلوغ رسیدم تو گوشی سوپر نگاه میکردم و خودمو جای زنه فرض میکردم و جق میزدم دانشگاه یه شهر دور قبول شدم سال دومش حشرم خیلی زد بالا و با خودم گفتم برای یه بار هم که شده باید مزه کیر واقعی رو بکشم به همین خاطر لاینو نصب کردم و دنبال یه آدم قابل اعتماد و نزدیک اراک گشتم چند نفری پیدا شدن ولی نمیشد به هرکسی اعتماد کرد تا بالاخره از یه پسر قمی خوشم اومد و با هم چت کردیم یه جورایی بهش اعتماد کردم یه شب که هم خوابگاهیام نبودن سکس تل کردیم یادم رفت بگم من ۲۲سالمه و ۱۶۹قدمه و ۶۰ کیلو وزنم کونم زیاد بزرگ نیست ولی یکم گرد و تپله و افشین مستعار هم ۱۷۴ و ۶۸بود۲۳ ساله چون مشکل مکان داشتیم قرار شد هر وقت تونست خونشونو مکان کنه بهم زنگ بزنه یه شب بهم زنگ زد و گفت فردا بعد ظهر میتونی بیای خونمون خالیه منم گفتم حتما رفتم حموم و پشمارو زدم و واسه فردا آماده شدم فرداش رسیدم قم و آدرسی که فرستاده بود رسیدم و خودش اومده بود سر کوچه با هم رفتیم خونه تو طبقه همطف تازه مستاجرش رفته بود یه فرش پهن کرده بود با یه تشکو پتو رفتیم تو میوه اورد تعارف کرد بعد یواش یواش از هم لب میگرفتیم تیشرتمو داد بالا سینه هامو میک میزد این کارش خیلی حشریم کرد تیشرتمو در اوردم و تیشرت اونم از تنش در اوردم چند تا میک به سینش زدم بعد همین طور که سینه و شکمشو بوس میکردم اومدم سمت شلوارش شلوار شلوار راحتی پاش بود و شرتشو دادم پایین کیرشو گرفتم دستم کیرش هم اندازه کیرم بود ولی تقریبا دوبرابر کلفت تر یه بوس به سر کیرش زدم گفت پاشو شلوارتو در بیار کاملا لخت شدیم دو تامون بعد به صورت 69شدیم من بالا بودم داشتم واسش ساک میزدم اونم دراز کشیده بود سوراخ کونمو لیس میزد من از سوراخ کونم خیلی حساسم داشت منو دیوونه میکرد منم داشتم کیرشو میکردم تو حلقم بعدش واسش تخماشم لیس زدم یه کاندوم از زیر تشک دراورد کشید رو کیرش بعد دراز کشید منم نشستم رو کیرش با این که قبلا خودمو گشاد کرده بودم ولی کیرش خیلی کلفت بود نمیرفت تو یواش یواش دادمش تو درد داشت ولی نه خیلی زیاد تموم کیرش رفته بود تو کونم دیگه رسما یه کونی شدم از اون لحظه یه مدت تو همون حالت موندم تا کونم عادت کنه بعد اروم اروم بالا پایین میکردم که دیگه کونم عادت کرد بهش سرعتو بالا بردم صدای بهم خوردن لپای کونم با رونش همراه اه اوهم اتاقو پر کرده بود خم شدم ازش لب گرفتم اونم با دستاش باسنمو نگه داشت حین لب گرفتن تو کونم تلنبه میزد پوزیشنو عوض کردیم به حالت سگی اومد پشتم اولش اروم اروم تلنبه میزد بعد با دوتا دستش به کونم چنگ زدو خیلی وحشیانه کونمو گایید چند دقیقه بیشتر نبود که گفت پوزیشنو عوض کنیم من دراز کشیدم یه پامو دادم بالاتر تا باسنم بیاد بالا بعد تو همون حالت کونم میزاشت و ازم لب میگرفت تا این که چند تا ضربه زد و تموم ابشو تو کاندوم خالی کرد رفت کیرشو شست و اومد یکم استراحت کردیمو میوه خوردیم دراز کشیدم پایین و بهش گفتم بیا کیرتو بکن تو دهنم به صورت دراز کش تو دهنم تلنبه میزد بعدش بلند شد منو برگردوند کاندوم گذاشت و کیرشو گزاشت در کونم خوابید روم کیرشو میکرد تو در میاورد صدای به هم خوردن رونش با کونم و رونم تو اتاق پیچیده بود از این پوزیشن خیلی خوشم میاد تموم بدنش رو بدنم بود و گرمای تنمون باهم یکی شده بود یواش یواش لاله گوشمو میخورد و منو خیلی حشری میکرد صدای نفس کشیدنشو پشت گردنم حس میکردمو این خیلی دیوونم میکرد بعد یه مدت پوزیشنو عوض کردیم من برگشتم پاهامو دادم بالا رو شونش گذاشتم اونم تا ته کرد توم کونم گشاد شده بود راحت رفت تو بدون هیچ دردی واسم جق میزد و همزمان تلنبه میزد ریتممون رو جوری تنظیم کردیم که با هم ابمون بیاد آخراش کاندومو در آورد کرد توم تلنبه های آخرش با قدرت میزد و محکم واسم جق میزد آبمون همزمان اومد اون ریخت تو کونم میشد گرمی آبشو تو کونم حس کنم ولی بر خلاف بقیه داستانا مثل مذاب نبود واسه منم ریخت رو شکمم کیرشو در آورد هردو بی حال یکم دراز کشیدیم بلند شد و یه لب کوچیک ازم گرفت با دستمال کاغذی ابمو از شکمم پاک کرد بلند شدم برم خودمو بشورم اونقدر گشاد شده بودم یکی دو قطره از آبش از کونم داشت میومد پایین رفتم خودمو شستم اومدم لباسمو پوشیدم موقع رفتن یه لب مفصل از هم گرفتیمو خدافظی کردم برگشتم اراک تا یه روز بعدش حس میکردم جای کیرش تو کونم خالیه این اولین خاطرم همش واقعی بود هست امید وارم خوشتون اومده باشه کم و کاستی هاشو ببخشید دفعه بعد سعی میکنم بهتر بنویسم نوشته

Date: April 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.