خاطره ی یک روز جمعه ی با تو

0 views
0%

چشم هامو باز می کنم. صبح شده، توهنوز خوابی اما منو محکم تو بغلت گرفتی، گرمی تنت رو خوب حس می کنم، آخه لباس تنم نیست یک کمی سرده.
ساعت رو نگاه می کنم ده و ربع، آروم پتو رو کنار می زنم تا بلند بشم که تو هم بیدار می شی می گی
– کجا جیگرم؟
من هم می گم
– می رم حموم… و بلند می شم، با نگاهات سر تا پامو نگاه می کنی… هیچی تنم نیست آخه! دیشب لخت لخت تو بغلت خوابم برد. از تخت که میام بیرون یک کم بدنم رو می خوارونم یک نگاه به تو می کنم یک نگاه به ساعت می گم
– تو نمی خوای بیدار بشی؟
بعد یک خمیازه.
تو هم که راضی نمی شی نگاهت رو از رو بدنم کنار بگیری… حق هم داری آخه تازه پاهامو تیغ انداختم یعنی همین دیروز… لاک هم زده بودم… البته چون تازه از خواب بیدار شده بودم قیافه ام خیلی دیدنی نبود ولی یک کم آرایش از دیشب روم بود سایه ی زیر چشمم و یک کمی هم رژ با وجود اینکه همشو دیشب خورده بودی…
هنوز تو نخ من بودی و نگاهت به اونجای من خیره شده بود که من گفتم
– خوب من می رم حموم تو هم پاشو
که یهو گفتی بیا… اومدم نزدیکت اشاره کردی بنشینم روی تخت… دست چپت رو گذاشتی زیر بغلم یه قلقلک دادی بعد کشیدیم طرف خودت یه لب ازم گرفتی… من هم نیشم باز شد خیلی خوشم اومد.
رفتم حموم خودم رو شستم شیو هم کردم یک ده دقیقه ای طول کشید. بعد سشوار کردم موهامو ژل زدم ریختم تو صورتم یک تل هم زدم روش ( همونطوری که دوست داری ) بعد یک سایه زیر چشمام کشیدم پودر هم به صورتم زدم خط لب و رژ هم زدم رژ قرمز. گوشواره و گردنبند هم انداختم ( مثل همیشه) یک تاپ صورتی و یک شورت صورتی و یک دامن کوتاه سفید هم پوشیدم.
از آخر هم صندلهای سفیدم رو هم پام کردم. گرسنه شدم اما دلم نیومد خودمو بهت نشون ندم.
اومدم توی اتاق اما، ای تنبل هنوز خوابی؟!!!
صدامو که شنیدی منو یک نگاه کردی یهو جا خوردی از جا پریدی شروع کردی تعریف کردم از من و قربون صدقه رفتن و کم کم مالوندنم. بعد شدید تر مالوندیم و لب تو لب شدیم. خیلی هول شده بودی، همه جامو دست زدی همه جامو. شاید اگه بگم ده دقیقه می بوسیدیم دروغ نگفتم. به معنای واقعی به هم مالوندیم تا واقعا خسته شدیم.
احساس کردم کیرت داره بالا میاد که ولم کردی… لباسهامو هم دست نزدی آخه صبحه هنوز حالش نیست می دونم.
می ری چای درست کنی یک تکه کیک هم می آری که با هم می خوریمش. بعد می ری حموم به من هم اجازه می دی تو این مدت آف هامو چک کنم.
بیست دقیقه طول کشید تا در بیای… حالا من جلوی تلویزیون نشستم که تو هم میای. حوصله سکس نداری می دونم اما من می تونم تحریکت کنم. آخه خیلی به پاهام نگاه می کنی مخصوصا به صندل هام.
تلویزیون رو خاموش می کنم یهو پاهامو می گذارم تو بغلت…
باز هم جا خوردی اما خندیدی ولی دوزاریت نیوفتاد پاهامو گرفتی ناز کردی اما من پامو خم کردم نزدیک صورتت آوردم
خندیدم چشمامو هم بستم. یه نگاه به پاهای تمیز و سفید و لاک زده ام انداختی بعد شروع به بوسیدن کردی اول می بوسیدی اما بعد شروع به لیسیدن کردی یک جوری که داشت قلقلکم می اومد. اما هیچ چیز نگفتم اول پای راستم بعد پای چپم…
کفشا رو هم درآورده بودی… پاهامو یهو کشیدی طرف خودت قل خوردم رو زمین حالا دیگه واقعا حال می کردی نه داشتی دیوونه می شدی از ساق پام اومدی بالا اینقدر لیس داری که آب دهنت خشک شد.
دستتو انداختی زیر دامنم کشیدی پایین درآوردی بعد رسیدی به شورتم اون هم همینطور کیرم رو اول گرفتی تو مشتت فقط دو سه بار مالش دادی بعد ول کردی. مجبورم کردی به پشت بشینم دستامو بذارم رو مبل کونمو بدم بالا و بازش کنم و بی حرکت بمونم. بعد افتادی به جون سوراخ کونم. از من مطمئن بودی چون خودت می دونی من چقدر تمیزم همه جامو صابون می زنم. چند دقیقه گذشت سوراخم خیس خیس بود لزج شده بود منتظر کیرت…
دستات رون پامو فشار می داد و صدای آم آم کردنت رو میشنیدم.
خسته ام کردی پاهام درد گرفته بود چون تا آخرین حد ممکن بازشون کرده بودم. نمی دونم چی شد ولی یک دفعه سیر شدی برم گردوندی لبم رو بوسیدی گفتی:
– حالا باشه بعد از نهار
اصرار کردی که شورتم رو بپوشم سرما نخورم. من هم چیزی نگفتم آخه دوست دارم حرف حرف تو باشه عزیزم.
نهار از بیرون سفارش دادی، طول کشید تا بیارن اما خوردیم بالاخره الان ساعت دو شده یک کم سنگینی اما داری یه جور دیگه نگاهم می کنی. بهت می گم بدنمو کرم می زنی ( خودت هم می دونی که منظور اصلیم سوراخ کونمه که چرب و آماده بشه ) اما می گی باید اول برام برقصی قر بدی…
چون دوست داری منو توی اون لباس دخترونه بهتر و بیشتر ببینی و حال کنی. یه چیز دیگه ای که خوب می دونی اینه که وقتی من می رقصم واقعا برات ناز می کنم و عشوه میام و کم کم ترسم جلوی تو می ریزه از طرفی احساس می کنم در اختیار تو هستم و هر کار تو بخوای باید انجام بدم.
می دونم دوست نداری یک گوشه وایستم لخت بشم خودت می خوای این کارو انجام بدی…
فقط پنج دقیقه برات رقصیدم و با نگاهات کنار اومدم تا خجالت ریخت حالا دیگه کاملا برده ی تو شدم با یک اشاره می گی بیا تا لختم کنی کرم رو برمیداری از سوراخ کونم شروع می کنی من حالا روی تخت به طرف دیوار دو زانو نشستم لخت مادرزاد هستم با یک صندل… دست هامو می ذارم زمین…
تو یک زیر پوش به تنت و یک شلوارک پاهاته خیلی سریع هستی به یک چشم به هم زدن هم منو لخت می کنی هم خودتو… با انگشت وسطی دست راست یک کم کرم برمی داری و شروع می کنی به چرب کدن سوراخم…
وای چقدر باحوصله این کار رو میکنی اینقدر می چرخونی پایین بالا می کنی تا قشنگ جا باز کنه من نفس نمی کشم و تکون نمی خورم چون تو خیلی زرنگی و می دونی چیکار میکنی حالا انگشت دومت اضافه می شه می دی تو می دی بیرون مثل نفسات که صداش میاد. انگشت سوم هم باید بیاد تا جا واسه ی اون شکلات خوشمزه ی تو که عاشقشم ( کیر نازت ) باز بشه انگشت هاتو که در میاری یعنی نوبت منه تا از طعم شکلات بچشم…
من در ساک زدن خیلی ماهرم… اینو خوب می دونی… منو به پشت روی تخت می خوابونی تا ساک بزنم…
اینجوری خیلی حال می کنی عزیزم…
من التهاب دارم اینو از نگاهم و از نفسام می فهمی…. پس حالا لحظه ی رویایی من شروع می شه وای… عزیزم جرم بده چون اینقدر حشریم که ایندفعه بدون هیچ ناز و نوزی خودم پاهامو دادم بالا به پشت هم که خوابیدم با صدای ضعیف و حشری می گم
– شروع کن زود باش…
و کیر 19 سانتیت رو می گذاری دم سوراخم و…. هیچکس منو نمی تونه اینجوری بکنه که تا دو روز نتونم درست راه برم…
هر وقت یادم میوفته سوراخم داغ می شه و تیر می کشه مثل همون روز…
به داغی آبت که روی سینه های کوچولوم ریختی…
=======
از دفتر خاطرات یک کونی!

Date: December 28, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.