خدمتکار مهربان هتل

0 بازدید
0%

نیک مورنو با دوست دخترش در یک هتل است که در اواسط شب به خدمات اتاق می پردازند تا یک زن و شوهر از آبجو را سفارش دهند. مامور خزانه داری یمیا است، که نیک را با خالکوبی او می کند. او در مقابل بعضی از اوقات با چیزهای تند و زننده با او به نکته بسیار سخاوتمندانه ارائه می دهد. یماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

Date: November 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.