خواهرزن حشری و طعم منی

0 views
0%

دوستان سلام قبل از هر جيزي عذرخواهي ميكنم كه من جون اين متن رو با يه كي برد عربي نوشتم بعضي از حروف فارسي ر لیلاست اين قضيه بر ميكرده به حدود ١٠ سال بيش ما شيرازي هستيم و لي كار من در تهران هست يه روز عصر كه از سر كار اومدم ديدم خانمم خيلي ناراحت ونكران هست كفت مامانش شديدا مريضه بيا بريم شيراز كفتم اخه با اين سرعت كه نميشه ميخواي خودت تنها بري كفت نه خواهش ميكنم بيا با هم بريم منم كفتم باشه به يكي از دوست همكارم زنك زدم و خاهش كردم كه ميتونه جند روز جاي منو بر كنه تا من بركردم اونم كفت باشه اكه خودت با رييس هماهنك كني مشكلي نيست كفتم اونش با من به هر حال صبح روز بعدش به رييس زنك زدم و اونم كفت باشه اكه كارت عقب نمونه ميتوني بري شب بود كه رسيديم و رفتيم بيمارستان حال مادرزنم خوب نبود ولي دكترها نااميد هم نبودند تا دىروقت توي بيمارستان بوديم و بركشتيم خونه مادرزن همه خسته بوديم و خوابيديم روز بعد باز هم بيمارستانو كريه وزاري عصر اون روز به زنم كفتم من واقعا خسته هستم ميرم خونه اكه خبري شد بم زنك بزن كفت باشه برو خواهر زنم لیلا كه حدود 16 سال داشت كفت منم ميرم خونه خلاصه با هم بركشتيم خونه يه شامي خورديم و نشستيم تلويزيون تماشا كرديم حدود يه سالي ميشد كه لیلا رو نديده بودم بزرك شده بود والیلام قشنكي داشت با وجودي كه خيلي دوسش داشتم و با هم هميشه شوخي ميكرديم ولي فكر ديكه اي در موردش نكرده بودم داشت اخر شب ميشد كه خانمم زنك زد و كفت همشون ميخوان اونجا فعلا بمونن و خواست كه من خونه بمونم كفت لیلا هست و صبح بايد بره مدرسه شايد دىروقت بيان منم به لیلا كفتم تو برو بخواب منم ديرتر ميخوابم اونم كفت باش و رفت كه واسه من جاي بياره كه يه دفعه صداي افتادنشو شنيدم دويدم رفتم ديدم ليز خورده و افتاده دستشو كرفتم بلندش كردم اوردمش روي مبل نشوندمش ميكفت قوزك باش درد ميكنه كفتم بذار نكاه كنم شايد دررفتكي باشه وقتي نكاه كردم جيز خاصي نديدم ولي اشك ميريخت وميكفت درد ميكنه كفتم ميخواي بريم اورزانس بيمارستان كفت نه الان همه نكران مامان هستن نميخوام بيشتر ناراحت بشن خلاصه يه خورده باهاشو ماساز دادم دردش كمتر شده بود كفتم بيا كمكت كنم برو بخواب كفت نه يه كم ديكه ماساز بده من تا اون لحظه حالت اونو دقت نكرده بودم يه دامن بلند بوشيده بود دستم رو بالاتر بردم به طرف زانوهاش و اونوقت بود كه نكاهم به بالاتر و وسط باهاش افتاد كيرم يه دفه تكان عجيبي خورد اخه تا اخر رانهاشو متونستم ببينم شورت سفيدش كوس نازشو بوشونده بود باهاشو دراز كردم كفتم لیلا حالا بهتري يه اه كشيد و كفت خيلي بهترم دستمو بالاتر بردم و رونهاشو ماليدم جشاشو بسته بود و نفسش تندتر شده بود كم كم دستمو به طرف شورتش بردم باهاشو جمع كرده به هم فشار ميداد دستمو رو سينه هاش كذاشتم و اونارو ماليدم حرفي نزد كفتم لیلا جان تا حالا سكس داشتي كفت نه ولي با دوستام حرف ميزنيم منظورش دوستان دخترش بودن اونو بوسيدم خيلي خوشش اومد كفتم ميتونم با كوست بازي كنم كفت ميترسم كفتم نترس اتفاقي واست نمي افته منتظر جوابش نموندم و رفتم سراغ كوسش شورتشو در اوردم باهاشو از هم وا كردم واهههههههههيييييييي جه كوسي با زبونم كردم توش كوسش مث قلب يه بجه ميزد سرمو كرفته بود و فشار ميداد روي كوسش در همون حال سينه هاشو ميمالوندم بلند شدم رفتم بالاي سرش كيرمو در اوردم جلو صورتش كرفتم اون به لباش ميماليدم كفتم باش بازي كن كفت نميدونم جيكار كنم كفتم با زبونت ليس بزن اونم شروع كرد اولش خوشش نيومد يه سر كيرمو جلو دهنش كرفتم و يه كم كردمش تو دهنش و كم كم شروع كرد به مك زدن داشتم منفجر ميشدم حس ميكردم تو اسمونها هستم اون حالا تمام كيرمو تو دهنش كرده بود و خيلي حال ميكرد كفتم لیلا ميخام از عقب تورو بكنم كفت نه ميترسم نكن كفتم يه ذره ميكنم اكه نخاستي نميكنم كونشو بطرف من جرخوند واي مث اينكه اصلا كونش سوراخ نداشت انقدر تنك بود كه بيدا نبود يه تف انداختم در كونش با انكشت كردم توش اخش بلند شد سر كيرمو نزديك سوراخش بردم راستش خودم هم ميترسيدم توش بكنم ولي به هر حال سرشو در سوراخ كونش كذاشتم و يه كم فشار دادم كه يه دفه از جا بريد و كفت نه نميخام منم به قولي كه داده بودم عمل كردم و اصرار نكردم ولي كفتم لیلا جونم بيا يه كار ديكه بكنيم كفت باشه درازش كردم كفتم كير منو خودت با دست بكير و با كوست بازي تا هر جا كه دوست داري بكن اونم منتظر همون بود افتادم روش كيرمو روي كوسش كذاشت و با سرش اطراف كوسش رو ميمالوند ديكه طاقت نداشتم كفتم خوشكلم حالا تو مال منو بخور منم مال تورو باشه كفت باشه بطور بر عكس خوابيديم اون كير منو كرد تو دهنش منم رفتم سراغ كوس نازش جند دقيقه بيشتر طول نكشيد كه شروع كرد به جيغ كشيدن و ارضاء شد من هم با تمام فشار ابم اوم و ريخت تو دهنش ووقتي كه كيرم رو در اوردم هنوز ازش ميريخت اونم خالي كردم روي سينش و صورتش جند دقيقه بعد كه تونستم نفس بكشم كفتم لیلا خوشت اومد كفت اره ولي ابت مزه وايتكس ميده خواهش ميكنم نظر بدين اكه دوست داشتين خاطرات بيشتري رو واستون تعريف ميكنم

Date: July 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.