دانلود

خواهرش دلال ماشین رو میاره برای سکس سه نفره

0 views
0%

خوشتیپ هم هستم فاطی جون فیلم سکسی هم یک دختر خوش هیکل هست

که ببینیش نکرده ارضا میشی.قضیه مال چند ماه پیشه,من خودم تنها تو خونه بودم سکسی که خالم از شهرستان سر زده

اومد شاه کس و وقتی اومد تازه فهمید که کسی خونه ی

ما نیست وقتی اومد دست با کونی هم دادیم و صورت هم رو بوس کردیم من کمکش کردم وسایلش رو آورد

داخل جنده یه چند دقیقه ای استراحت کرد و رفت تو

اتاق و در رو بست که پستون بعد از چند لحظه بعد اومد دیدم یه شلوارک و تاپ صورتی پوشیده راحا

میتونستم خط کوس سینه هاشو ببینم اونم اومد و بهم گفت

چطوره گفتم عالیه رفت نهار درست کنه منم رفته بودم تو کف رفتم پیشش تو آشپزخونه وای عجب کونی الان که بهش سکس داستان فکر میکنم کیرم

سیخ میشه,رفتم بغل دستش ایستدم گفت کاری داری ایران سکس گفتم نه

منم دستم رو با هزار ترفند یه لحظه مالوندم رو کونش وایی ی ی ی.خودشم یه چیزایی حالسش شده بود آخه بدجوری تو کف بودم نهار آماده شد و صدام کرد گفت بیا نهار بخور نهار رو خوردیم رفت تو اتاق من دراز بکشه منم رفتم پشت کامپیوترم چت کنم که دیدم اومد بالای سرم و گفت با وب کم یه عکس ازش بگیرم منم وب کمم رو به میز چسپ کرده بودم باید درست مینشست رو صندلی من بهش گفتم باید سر جای من بشینه میخاستم بلند شم که دیدم اومد و رو پام نشست منم اصلا به رو خودم نیاوردم اولین عکس رو گرفتم بلند شد گفت موهام رو صاف میکنم دوباره بگیر تا بخواد موهاش رو صاف کنه من کیرم که شق شده بود رو طوری درستش کردم که وقتی بشینه احساس کنه که کیرم شق شده اومد و نشست که دیدم یه دفه قیافش عوض شد یه نگاه زیر چشمی بهم کرد منم بازم به روی خودم نیاوردم یه مقدار به بهونه تنظیم وب کم تکونش میدادم که بلند شد منم همچنان تو کف. شب شد منم تا شب دو بار جلق زدم دیدم میخاد بره حموم,از حموم ما یه پنجره کوچیک به حیاط باز میشه که زیاد توچشم هم نیست من گفتم میخام لباسام رو از تو هموم در بیارم زود پمجره رو طوری تنظیم کردم که از بیرون بتونم تو حموم رو ببینم .رفت تو حموم من رفتم پشت پنجره واااییی چی داشتم میدیدم سین های سفت رو بالا عجب کونی و کوسی و بدن سفیدی به طور خاصی حموم میکرد(سکسی)منم همون لحظه اول آبم اومد همینطور نگاه میکردم تا اینکه حمومش تموم شد من آآتیشم زیاد شده بود اومدبیرون شام خوردیم اومد تو اتاق من بخوابه که رفت سراغ کامپیوترم که همینجور که میزد یه فیلم سکسی رو پلی کرد همینطور نگاه میکرد یه سر و صدایی کردم تا بیاد و ببنده خودم رو بهش رسوندم گفت اینا چیه گفتم تو نمیدونی گفت بی ادب که یه لحظه اختیارم از دستم رفت و گردنش رو بوس کردم یه کمی خندید دوباره کردم گفت بسه دیونه همین رو که گفت دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم لبش رو بوس کردم خودش رو عقب میگرفت ولی من اعتنایی نکردم و دستم رو گذاشتم رو سینه هاش که یکدفعه گفت امیر تازه حموم کردم کثیف میشم نکن که سینه هاش رو از زیر تاپش انداختم بیرون و میخوردم فاطی هم آه آه میکرد گفت بیا بریم حموم گفتم باشه اون لباس هاش رو در آورد باورم نمیشد که دیدم دستش رو گذاشت رو کیرم و منم لباسام رو درآوردم همینجور زیر آب همدیگه رو بغل گرفته بودیم که بهش گفتم از پشت میدی گفت درد داره گفتم درد نداره آخه فاطی openنیست منم یه مقدار چربش کردم فشار دادم تو اونم فقط آه آه میکرد و میگفت درد داره منم اینقدر تند تلمبه میزدم که نگو و نپرس سر یک دقیقه آبم اومد شروع کردم به مالوندن کوس و سینه هاش وای عجب لحظه ای بود. اونم ارضا شد اومدیم بیرون دیگه هر کاری کردم شب بهم نداد گفت حوصله ندارم برم حموم دوباره تا دو روز خونه ی ما بود که پنج بار کردمش .(امیدوارم لذت برده باشید)

Date: November 23, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.