خیانت زنم لیلا با دوست قدیمی

0 views
0%

با سلام خدمت شما دوستان عزیز مطلبی رو که میخونید داستان زندگی من و زنم لیلا هست بر میگردم به قبل از اینکه من با لیلا ازدواج کنم و چجوری شد ما با هم ازدواج کردیم من تو سن کمی ازدواج کردم من یه دوستی داشتم به اسم ارش که ارش یه دوست دختر به نام ساناز داشت من اون موقع ها دوست دختر نداشتم به ارش گفتم که به ساناز بگو که یکی از دوستاشو به من معرفی کنه ارشم به ساناز گفت سانازم قبول کرد و به لیلا گفت لیلاهم قبول کرد که منو ببینه ما چهار تایی تو کافی شاپ قرار گزاشتیم و همدیگرو دیدیم لیلا یه دختر با تیپ ساده موهای روشن و سفید و بی روح با لبای قرمز بود من خیلی ازش خوشم اومد ما دوستیمون ادامه پیدا کرد که تصمیم به ازدواج گرفتیم توی دوران نامزدی لیلا همش از ارش میپرسید از من که سکسش با سانازو برای تو تعریف کرده یا نه منم میگفتم اره اونم با کنجکاوی میپرسید خب بگو چجوری تعریف کرده منم براش تعریف میکردم من ارش دیگه نمیدیدم رابطمون کمرنگ شده بود ارشم با ساناز کات کرده بودن گزشت که ما عقد کردیم تو دوران عقد بود که یبار لیلا به من گفت توی دوستات ارش هیکلش خیلی خوبه منم ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم من توی سکس چیزی کم نزاشتم یک روز در میان هم باهم سکس داشتیم ولی لیلا یه دختر خیلی شهوتی هست که تا دست به سینش میزنی کسش خیس خیس میشه یه بار وسط سکس کیر من شل شد و لیلا از این موضوع خیلی ناراحت شد لیلا اندامه خوبی داره 55 کیلو وزنشه 163 قدش هست سایز سینشم 75 هست بخاطر استرسی که داشتم نتونستم حس بگیرم بخاطر همین کیرم شل شد یه که از بیرون اومدم تو اتاقم دیدم لیلا لباس سکسی پوشیده و عکس میگیره با دیدن من حول شد من گوشیشو ازش گرفتم دیدم با یه ناشناس چت کرده چتاشون خوندم باهم کلی لاو ترکوندن لیلا عکسایه سکسیشو فرستاده بود و طرف کلی حال کرده بود طرفم عکس کیرشو فرستاده بود عصابم خیلی به هم ریخت گوشیشو زدم تو دیوار خورد شد لیلا گریه میکرد میگفت از رو کنجکاوی اینکارو کرده پشیمونه طرفم تو ایران نبود منم حرفاشو باور کردم بخشیدمش اخه لیلا دختری بود که سن کم داشت 20 سالش بود و اولین دوست پسرشم من بودم گفتم حتما کنجکاو بوده از اون روز به بعدمن ذهنم اروم نمیگرفت از یه سمت دیگه اعتماد نداشتم از یه سمت دیگه از اینکه زنم با یکی دیگه بود خوشم میومد یه روز لیلا دانشگاه نرفت ولی بجاش به خودش رسیده بود دوش گرفتو لباس شیک پوشیدو رفت بیرون گفت میرم خونه دوستم منم گزاشتم بره اخر شب با اژانس رفت خونه خودشون فردا که رفتم سر بهش زدم لباس پوشیره تنش بود ازش پرسیدم چرا این تنته چیزی نگفت بهسو عوض کرد ولی دیدم یه جایه گردنش سیاه شده به روی خودم نیاوردم یه روز که داشتیم سکس میکردیم بهش گفتم جووووون عجب کس کردنی داری همه کیرا باید برن تو کس تو دیدم خوشش اومد کسش گرمتر شد ما سال بعدش مستقل شدیم رفتیم سره خونه زندگی خودمون چند ماه گذشته بود یه روز لیلا میخواستم صبح باهاش سکس کنم که راضی نشد خیلی تعجب کردم از خونه رفتم بیرون سر کار گفتم دیر میام ولی تو راه ماشینم خراب شر گزاشتم تعمیر گاه با تاکسی برگشتم خونه کلید انداختم رفتم تو خونه کسی تو سالن نبود رفتم طبق بالا نزدیک اتاق که شدم دیدم صدای اه اه اه شنیدم همونجا قفل شدم به خودم جرعت دادم رفتم نزدیکتر در اتاق باز بود توی اینه گه روبروی تخت بود میشد دید همونجا نشستم دیدم لیلا رو زمین زانو زده داره کیر ارشو ساک میزنه کسی که باعث اشنایمون شده بود خیلی وقت بود ندیده بودمش ولی الن داشت کیرشو میکرد تو دهن زنم لیلا با ولع ساک میزد ارشم تسلیمش شده بود ارش دیگه نتونست طاقت بیاره لیلارو بلند کرد لباساشو در اورد سوتینه لیلارو داد بالا سینه های لیلا افتاد بیرون حمله کرد به سینه هاش چنگشون میزد سینه های لیلا سرخ شده بود سینه های زنمو مک میزد با دستش رفت سراغ کسه خیسش اونو میمالید لیلا دیوونه شده بود کیره ارشو محکم گرفته بود ناله میکرد به ارش گفت جووووووووووون عجب کیری داری همیشه عاشقش بودم منم داشتم نگاه میکردم داغ کرده بودم داشتم لذت میبردم هم عذاب مخم کار نمیکرد ارش لیلارو خوابوند رو تخت پاهای زنمو داد بالا زبونشو کشید به کسش لیلا چشماش رفت میگفت بکنم میخوام بکنیم من جندتم ارشم کیره کلفتشو کرد تو کس زنم لیلا لیلا از کلفتی کیرش با داغیش چشماش باز و گرد شد ارش شروع کرد تلنبه زدن صدای تلنبه زون تو کس زنم هنوز تو گوشمه تالاپ تالاپ کسش حسابی خیس شده بود اه و ناله میکرد ارش خیلی حرامزاده بود چون فهمیده بود زنم حشریه اسممو میاورد میگفت به شوهرت خوب کس مسدی یا نه لیلا هم میگفت کیره تو یه چیزه دیگست بکنم بکنم ارش کیرشو بیرون کشید خوابید رو تخت لیلا نشست رو کیره دوستم ارش صورته ارش رفت بین سینه های زنم لیلا هم بالا پایین میکرد رو کیره ارش منم داشتم به بدن لیلا نگاه میکرم مخصو صان اون هیکل شنیش که داره روی یه کیره دیگه بالا پایین میشه حسابی حشریم کرده بود کیره منم خیس شده بود لیلا بلند شد دوباره شروع کرد ساک زدن خیلی خوب ساک میزد تخماشو میمکید پایین تخماشو لیس میزد و بعدش کله کیرشو میخورد ارش زنمو مول سگی کرد کیرشو فرو کرو تو کس لیلا تلنبه میزد با کونشم بازی میکرد که لیلا شروع کرد به لرزیدن ارشم میگفت جووووووووون شوهر بی عرضت نمیتونه اینکارو کنه بجاش من میکنم لیلاهم اه میکشید لیلا رو بلند کرد زانو زد رو زمین کیرشو گزاشت بین سینه هاش عقب جلو وقتی میکرد سر کیرش میرسید به زبون لیلا یکم که اینکارو کرد سر لیلا رو محکم گرفت کیرشو اورد جلوی صورته لیلا ابشو خالی کرد از دیدن این صحنه لذت بردم ارش گفت خیلی حال دادی عزیزم مثل همیشه رو تخت ولو شدن منم رفتم از خونه بیرون شب برگشتم اولین کاری که کردم رفتم از خونه بیرون خودمو خالی کردم شب رسیدم خونه دیدم لیلا دوش گرفته داره تلویزیون میبینه منم به روی خودم نیاوردم رفتم پیشش بعلش کردم اخه دوستش دارم اونم منو دوست داره ولی نیازهای سکسش فرا تر از ازدواجه منم از این صحنه فکرشو نیمکردم لذت ببرم حالا تو این فکرم که منم تو این بازی راه بدن که بشینم بالای سرشون اوناهم سکس کنن یا دوتای باهم لیلارو بکنیم مرسی از شما که مطلبه منو خوندین نوشته از توهم تا

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.