داداشم و گائیدن کسم

0 views
0%

سلام میخوام داستان سکسم با داداشم رو تعریف کنم اسمم یاسمنه و 24 سالمه 3ساله ازدواج کردم یه داداش دارم که 28 سالشه و بدنسازه من قدم 1 65ه وزنم 62 سینهام 75 ه و موهام و چشام قهوه ایه باسن بزرگی دارم وقتی مجرد بودم تو خونه آزاد بودم و با تاپ و شلوارک میگشتم از همون اول علی بهم نظر داشت و یه جورایی نگام میکرد بعضی شبا هم می اومد بالا سرم و خواب بودم بالا سرم جغ میزد و اب کیرش رو میریخت رو سینهام تو اتاقش زیر تختش شورت و کرستام رو دیده بودم که لکه های سفید اب کیرش روشون بود گزشت تا 1ماه پیش که اومد خونمون رامین شوهرم هم خونه بود میخواستیم بریم شمال گفت تو برو دوشت رو بگیر من برم ماشین رو چک کنم تعمیرگاه بیام از حموم که اومدم بیرون دیدم علی تو اتاقم شورت مشکیم رو گذاشته رو تخت و باعکس بز رگم که با تاپ و و سینهات هم خیلی مشخصه و دامن کوتاه توجه نگاه میکنه و داره جغ میزنه آبش رو ریخت روی شورتم اومدم یواش برم بیرون که خوردم به در و علی برگشت کیرش دستش بود وای خدا چقدر بزرگ و کلفت بود دروغ چرا دلم خواستش اومدم برم بیرون پرید دستم رو گرفت گفت یاسی ببخش اجی دست خودم نیست نمیتونم به یاد تو و این بدن قشنگت ارضا نکنم خودم رو گفتم علی اگه رامین میومد میدید میدونی چی میشد سر جفتمون رو میبرید رو تخت انداخته بود منو حوله تنم بود بند کمر حوله رو باز کرد گفت بزار یه لاپایی بکنمت مرگ من گفتم خفه شو عوضی خوابید روم و شروع کرد بزور ازم لب بگیره و گردنم رو لیس میزد میزدم تو صورتش و فحشش میدادم اینقدر سینهام و رو خورد و مالید گردنم و میخورد کیر بزرگش هم به کسم میمالید تحریک شدم و کم کم شل شدم گفتم اشغال فقط لاپایی ها بدو بکن تا رامین نیومده تمومش کن برگردوندن من و کمرم رو لیس میزد سرش رو از پشت گذاشت لای کسم و شروع کرد به خوردن چوچول و لبه های کسم داغ شده بودم خیلی خوب میخورد زبونش رو کرد تو کسم و لیس میزد ااااااه و ناله هام شروع شده بود وووووای بخور تند ترررررر جووووون میخوام کیرتو بکن زود باش اب کسم که اومد خوابید روم کردش رو گزاشت لای کسم گفتم توش نکنی ها برپایی بگو که با یه حرکت و فشار تموم گردش رو توی کسم جا کرد درد زدم اشغال مررردم اااااخ خدا کثافت اشغال درارش خودش رو اون قفل کرد که نتونم تکون بخورم و کیرش رو درارم جفت سینهام رو محکم میمالید و فشار میداد ووووای علی نکن درد داره شروع کرد به تلمبه زدن وحشیانه با فشار میکرد منو واقعا داشتم جر میخوردم ااااااه اووووووف اخخخخخخ دیدم بیخیال نیست گفتم بزار بیشتر تحریکش کنم لااقل زود تر ابش بیاد و تموم بشه جوووووون بکن اررررره تند تر جررررر بده منو اووووووف دارم گاییده میشم علی بسه قرار نبود آبش بیاد انگار 40 دقیقه وحشیانه تو کسم تولمبه میزد صدای شااالاپ شولوپ ضربه زدناش به کونم اتاق رو پر کرده بود که یدفعه خودش رو انداخت روم سرم رو برگردوند و بزور 1لب ازم گرفت توی کسم یدفعه اتیش گرفت و دیگه تولومبه نزد تموم آبش رو توی کسم خالی کردش گفتم کثافت چیکار کردی چرا ریختی توش من خواهرتم عوضی 1قرص آورد گفت نترس از داداشت حامله نمیشی این بدترین و دردناک ترین سکس عمرم بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.