داستان ارسالی از شاهین, دختر عمو هاله

0 views
0%

سلام دوستان،اسم من شاهین ۲۶ سالمه،مثل همه بکنا کیرم ۲۰ خورده ای سانت نیست ۱۶ سانت کلفتیشم معمولی،خانواده ما و عموم اینا رابطه گرمی باهم دارن،یه دختر عمو دارم به اسم هاله که ۲۸ سالش،من و هاله خیلی باهم جور هستیم،عید امسال(۹۸) قرار یه مسافرت و چینیدم راهی ترکیه شدیم،روز اول که مثل این ندید بدیدا تو شهر چرخیدیم روز دوم صبحش من پاشدم رفتم استخر هتل برا خودم چشم چرونی میکردم،از دور دیدم یه کس توپ داره نزدیک میشه ،یکم که نزدیک شد دیدم هاله با یه مایو دو تیکه مشکی با بدن سفید داره نزدیکم میشه،به ثانیه نکشیده راست کردم،تا رسید نگاهش افتاد به کیرم گفت چقدر هولی بی جنبه وایسا برسم بد بی جنبه بازی درار،گفتم نه بابا من از همون اول که اومدم اینجا اینجوریم زود زدم کانال بعدی و بحث و پیچوندم،سریع پریدم تو اب و شروع کردم شنا کردن،هاله هم اومد تو اب شروع کرد شنا کردن و شوخی های ما شروع شد تا کار به جاهای باریک کشیده شد،همینجوری که هم دیگرو اب میدادیم دستم و از زیر بردم لای پاش که بلندش کنم تا دستم و گذاشتم رو کسش دیدم رنگش شد قرمز ولی تابلو نکرد،هی تقلا میکرد منم دیدم فرصت مناسب شروع کردم انگولک کردنش تا حشری شد ،سریع از اب اومد بیرون و رفت خودش و خشک کرد کنار اب دراز کشید اومدم بیرون گفتم بعد این همه تقلا ماساژ حال میده میخوای ماساژت بدم،گفت اینجا؟؟گفتم بریم سمت اتاقا احتمالا بابا اینا تا الان رفتن بیرون،رفتیم دیدیدم کسی نیست رو تخت خوابید و منم شروع کردم اولش گفتم کامل لخت شو که روغنی نشی،لخت شد منم با شورت نشستم پشتش و شروع کردم ماساژ دادن وسطای ماساژ بود که از بس روغن زده بودم دستم لیز خورد افتادم روش،گفت چیکار میکنی گفتم لیز خوردم هواسم نبود،یکم صبر کردم تا بلندشم دیدم کیرم لای کونش،بی مقدمه گفتم هاله عجب چیزی هستی تو کسی هم تا حالا باهات حال کرده گفت نه تو هم نخواهی کرد گفتم اگه کردم چی گفت عمرا ،گفتم باشه پاشدم شروع کردم ماساژ دادن کیرم و از شرتم دراوردم،همینجوری که رو کونش و ماساژ میدادم کیرمم روغنی کردم بدون اینکه بگم یه دستم گذاشتم دمه دهنش با یه دستمم کیرم گذاشتم دمه سوراخ کونش تا اومد به خودش بجنبه تا ته کردم توش تلنبه میزدم یکم که ارو شد دستم برداشتم گفت خیلی کثافتی مگه من کونیم یا جنده ام که اینجوری میکنی درارش اون کیر خر و گفتم هم کونی هم جنده انقدر میکنمت تا دیگه نتونی راه بری،افتادم روش و شروع کردم به کردن کنارش گوشش هی فحش میدادم،ماد جنده تو کونی منی،مادرت و میگام،تو جنده شخصی منی،گفت خفه شو کثافت برش گردوندم دوباره کردم تو کونش شروع کردم با سینه هاش بازی کردن هی فحش میداد دیدم ادم نمیشه یکی از سینه هاشو کردم تو دهنم تا یکم اروم شد یه ضرب کردم تو کسش که جیغ کشید که بیچارم کردی گفتم نه اتفاقا جندت کردم مادر کونی،مادرتممیارم کنارت میکنم که بدونه چه جنده ای رو زاییده اب داشت میومد که کشیدم بیرون گذاشتم دهنش مجبورش کردم تا اخرش و بخوره،بعد از این اتفاق خیلی باهم سکس کردیم که دوستای دیگشم میاور که گروپ سکس کنیم،و در اخر برای تولدم کاد و مامانشو اورد که خیلی حال کردم،الان هاله یه کونی وجنده ۲۰ شده ،راستی کیرم تو کس و کون مادرای همتون

Date: April 9, 2019

3 thoughts on “داستان ارسالی از شاهین, دختر عمو هاله

    1. تو کس خار مادر خودت بی ناموس خارکسه لاشی بی همه چیز خار مادرتو ملت گاییده بی ناموس

  1. چیه داغی نکنه ننتو وقتی داشتم میگاییدم دیدی که الان پاچه میگیری😂

Leave a Reply

Your email address will not be published.