داستان ارسالی -سکس باخانم زیباو سر رسیدن دخترش وسکس سه نفری

0 بازدید
0%

سلام مرسی از سایت زیباتون. این داستان عین حقیقت است خلاصه ومختصر شروع کنم روزی که یک چک داشتم وتمام هواسم به کسری چکم بود شتابان اومدم خونه که پولی هم که تو خونه بود رو بر دارم برم بانک که این ماجرا اتفاق افتاد طبقه هم کف خانمی زندگی میکرد عجیب خوشگل تو کلاس شبیه لیلا فروهر …. خلاصه درب باز شود سراسیمه گفت ببخشید آقا میشه کمکم کنید خونم داره زیر آب میشه .. من هم بااینکه شدید عجله داشتم چک برگشت نخوره بی آنکه تو دلم فکری از سکس ووووداستان 10سال تا الان سکس به فکرم برسه بله گفتم رفتم تو خونش دید م که بله لوله ترک خورده واب با شدت داره میاد ازداک تو خونه گفتم خانم ببخش من شیر فلکه اصلی رو میبندم وفقط این پولهارو برسونن بانک و ابزار بردارم یک ربع نهایتش میام خلاصه سریع رفتم بانک کل پول و گذاشته پیش صندوق دار گفتم ببخش نوبتم شد اینو بزاد چک پاس بشه.. و لطف کرد و قبول کرد و منم سریع اومدم و مثلا فردین بازی اومدم ابزار وووووسایل برداشتم و در خونه خانم حاضر شدم …آخ این بار ناخواسته نگاهی کردم به اندامش وایییییی .ناخن های لاک زده و بدن فوق زیبااااا وسفید و چاک سینه عمیق که سینه های بزرگ وسفتش بهشت ساخته بود خدایی میگم لحظه ای بهم ریختم چون با نیت از قبل نیامده بودم فکرشو نمیکردم خودمو کنترل کردم ولی فهمید جریان حالی به حالی شدنم رو تبسمی کرد گفت مهندس خیلی کارت طول میکشه گفتم پنج دقیقه کافیه این مهره ماسوره رو باز کنم و جدید با یک لوله 60سانتی ببندم دیگه تموم گفت ممنون چایی نوشابه دلستر یا آب جو یا و تکا ویسکی چی میل داری؟؟؟ برگشتم گفتم ینی همه اینها رو داری ؟؟ خندید گفت آره عزیز دارم من همه چی دارم ولی … سکوت کرد و رفت طرف تراس معلوم میشد وقتی خم شد از یخچال کوچلو نوشیدنی برداره واییی شرت لای چاک کسش برق از مغزم پراند نفهمیدم چطور او قسمت 60سانت اوله رو عوض کردم وووشیر اصلی ورو باز کردم وووووامدم وارد خونه شدم دیدم دوتا شیشه رو میز مبلیه و کسی نیست گفتم شاید خاسته من بردارم خجالتم نشه و و چند فکر به سرم زد بیخیال شدم و گفتم ول کن برم بانک ووو اومدم برم بیرون از تو اتاق خواب صدا زد مهندس کجاااا بشین اومدم درب رو بستم وبرگشتم نشستم رو مبل … یا خدااااا توجه منوصدا ی نازک جلب کرد واییییی چی میدیدم شاه پری فرشته ووووایییی گفت مهندس ممنون عزیزم تشکر کرد نگاهش دیگه نگاه اول نبود …واییی آرایشی سکسی لباس طوری سکسی ووواییی بقدری جو حالم بهم ریخت که نفهمیدم کی پاشدم و بغلش کردم اخ بوسیدم بوسیدم گفتم کجا بودی تا حالا عشق گفت امیر من زیر پاتم که…… نگفتم من طبقه سوم بود و این طبقه هم کف.. خلاصه آوردمش رو مبل و شروع کردیم لب گرفتن و حرف وعشقولی ….از طلاقش واز دختر 18سالهاش ووووپسر عمویش که ساپورت مالی میکرده ووو از نیاز به یک مردی که بتونه ارضا ء کنه وهم دم وووووهمین طور که تو بمال وبلیس وهی من میگفتم ووواو و گفت وپیک ومزه و لب ووویهو گفت مهندس میخام لخت شوووو میخام بخودم اومدم واییییی من چقدر شل بودم بیچاره آرایش وووهمهچی براه پسته شهوتیه حشرش بالاست من دارم از چرت وپرت وووو سریع لخت شدم و رسید به شرتم گفت بصبرررر بقایش با من واییی دراز کشیدم رو مبل کناپه اخ از رو شصت پام شروع کرد لیسیدنم تمام موهای تنم سیخ شد کیرررررم وایییی کله می زد منم شرت باریک و فانتزیش رو دراوردم بو کردمواییی شهوتش از بو از خیس شدنش قابل حد نبود اومد بالا رسید شرتم از بغل خایه هارو زبون میزد کیرم داشت رگهاش پاره میشد آه دلم سکس زود میخواست ولی او خودشو داشت با بازی به ارگاسم میرسوند شرتم وداد پایین گفت اخ این همون کیریه که کسم تشنشه کونم هلاکشه عین همین حرف زد گفت مال خودته گفت آره زنشم جندشم باید جرم بده باید سیرم کنه من کیرررر میخام امیرررر امیر هیچی نمیزارم مانع ام بشه پاشو پاشو مهندس امیررررر بکن بکن منووووووووووو بزززززززن تو کسم بزننننن با حالی میگفت که معلوم بود حسابی مست مشروبه وکیرررر منم بلند شدم اخ گفت وایس بخورمش بعد بکن ساک بزنم گفتم آبم نیاد گفت از کشو بده اون پمادو یک پمادی عین پماد چشم بود ولی عکس عقاب وپرچم آمریکا روش بود دادم مالید کلاهک کیرم وگر زیرش وتخمام وای سرد شد کیرم مالید مالید تو سه دقیقا کیرم انگار کرخ شد بی اختیار دسش تو کسش ودست دیگش با کیرم ور میرفت اشاره کرد بکن بکن اومدم بوسیدمش گفتم نرگس ممنون کیرمو هدایت کرد تو کسش ..وای خیس از آب ووووشهوت رفت شلاپ وووودیگه بکن که کی بکن با چند پوزیشن سکس کردیم و گفت امیر کون دوست داری گفتم خیلی. .. بگن گفت کلفته وبلنده دردم میاد ولی اروم بکن کونم سه ساله کیر نخورده آب میخواد منم اروم ک دم و رفت تا نصف خودشو بهم کشید شل کردم خودش را ول کرد زدم اروم رفت تا ته شروع به تلمبه زدن کردم تند میگی بکن بکن کونم مال توست آبدار خونته بکن امیرررر امیر قولم بده مال من بشی کس کونم بکنم بشی مرد سکسی من وووو حرفهای سکسی داشت ابم میومد راستش بیشتر از بیست دقیقه بود که میکردمش اوج شهوت هردو مون را دیوانه کرده بود نفس نفس میزدیم عجیب حالی داشتیم هردو داشتیم ارضا میشدیم گریس گرفت گفت مهندس بخاطر بچه هام امیرررر درب باز شد دخترش اومد منو نرگس مات موندیم دخترش شنید گفت مهندس بخاطر بچه هام محروم بودم از سکس… گفت مامان بکن آقا امیرررر بکن گیرش گرفت دخترش گفت چرا واستادی بکن بکن مامانمو اومد رو مادر شو بوسید شروع کرد سینه مادر شو مالیدن من خشکزده ومات بودم ولی اروم میکردم واییی چی میشنیدم مادر و دختر گریه میکردن همراهی در سکس گفت مامان توهم دل داری مامانم قربونت بشم عجب کسی داری شیطون وووو اونم گفت آرزو مرسی درکم کردی ووو وا زو گفت مهندس خدا برکت به کیرت بده مادرمم عجب کیری رو شکار زده هر کسی هوسش میشه تو بدنش حسش کنه نرگس گفت آرزو لخت شو مادرم دوست دارم سه تایی سکس کنیم آرزو گفت ای جونم با دو حرکت لخت شد و اومد رو مادرش کسش رو رو لب ای ماندنش گذاشت دستمال رو کیرمو تمیز کرد شروع به بوسیدن و ساک زدن وووواون روز دوبار مادرش کردم وارزو ساک زدنش وجودت ساله که سکس داریم آ زو رو آر کون خیلی میکردم با مامانش آرزو هم غروش شد و بعدها هم دو یار از کس آرزو رو کردم ولی الان رفتن اصفهان…ولی ما با نرگس هستیم با تشکر که ما دوستانم نشستید

Date: December 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.