داستان تخیلی دلربا

0 بازدید
0%

سلام اینی که میخوام براتون بگم یکی از داستاناییه که من توی ذهنم برای خودم ساختم من دلارامم و سبزه ام و سینه هام ۷۵ و کون خیلی معمولی دارم و فانتزیم اینه که توی کوسم جیش کنن و وقتی میخوابیم کیرش توی کوسم باشه من خومه مجردی داشتم و یه روز برای ناهار دوست پسرمو دعوت میکنم خونم و دوست پسرم هم کلید خونمو داشته در حال آشپزی بودم که احساس میکنم دستای یکی دورم حلقه میشه و یه چیز سفت بین پاهام قرار میگیره بر میگردم و یه بوسه ازش میگیرم و شروع میکنم به خوردم لباش و زبوناش اونم همراهیم میکنه آره من این بوی عطر و طعم این لبا رو میشناسم این علیرضای منه یک دستشو میندازه زیر کمرم و یکی زیر پاهام و بلندم میکنه و میبرتم توی اتاقمون آروم میزارتم روی تخت و روم خیمه میزنه و شروع میکنه به در آوردن لباسام منم لباساشو در میارم و جفتمون طوری بودیم که فقط لباس زیر تنمون بود کاری میکنم که اون دراز بکشه و منم میشینم روی کیرش و کوسم میمالم بهش همزمان ازش لب هم میگیرم و با تخماش هم بازی میکنم علیرضا که خیلی حشری بود منو میخوابونه و سوتینمو پاره میکنه و وحشینا شروع میکنه به خوردن سینه هام بعد همینطوری بوسه بارونم میکنه و میره پایین و میرسه به کوسم با دستش کوسمو از روی شرت میماله و چوچولمو پیدا میکنه و میگیره بین دوتا انگشتش بی قرار میشم و شروع به آه کشیدن میکنم که همینطوری قربون صدقم میره با دندوناش شرتمو میگیره و میکشه پایین شرتمو کامل از پام در میاره و منو لخت مادرزاد میکنه نفسشو روی کوسم فوت میکنه و آروم زبونشو روی وسط کوسم میکشه چوچولمو با لباش میگیره و شروع میکنه مک زدن و انگشت فاکشو میکنه توی کوسم منم از جام بلنو میشم و دوباره اونو میخوابونم و شرتشو از پاش در میارم کیرشو میگیرم توی دستمو کلاهک کیرشو میکنم توی دهنم و شروع به ساک زدن تخماشم با دستام میگیرم و فشارشون میرم و کیرشو از دهنم در میارم و تخماشو میخورم و مک میزنم بغلم میکنه و بلندم میکنه طوری که پاهامو دور کمرش حلقه میکنم و منو تکیه میده به دیوار کیرشو میگیرم توی دستم و دم سوراخ کوسم تنظیمش میکنم و اون آروم کیرشو فشار میده که بره توی کوسم تند تند توی کوسم تلمبه میزنه و من ازش همینطوری لب میگیرم و وسطای لب گرفتن همش آه میکشم حالا نوبت فانتزیه من میشه همینطور که پاهام دورشه و کیرش توی کوسمه با دستام تخماشو دونه دونه میکنم توی کوسم با دستم فشار میدم برن تو وقتی میرن توش توش هردومون باهمدیگه یه آه کشدار میکشیم علیرضا همینطوری جیششو خالی میکنه توی کوسم و همونجا هم ارضا میشه و منم همینطوری ارضا میشم و بعد میریم دستشویی که جیشاشو خالی کنیم و خودمونو بشوریم بعد برمیگردیم میخوابیم و مثل اوندفعه کیرشو با تخماش میکنه توی کوسم و همینطوری میخوابیم لطفا فوش ندین امیدوارم نظرای خوبی بشنوم بوس بوس بای نوشته دختری به نام دلربا

Date: December 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.