داستان کونی شدن من

0 views
0%

سلام دوستان عزیز من از دوران ابتدایی انشام ضعیف بود به خوبی خودتون ببخشید موضوع برمیگرده به سالها قبل که من و پسرخالم تعطیلات تابستان و میرفتیم استخر خونه ما خیلی از استخر دور بود و بعضی اوقات میرفتم خونه پسر خالم یه روز که من خونه اونها بودم پسر خالم که از من 2 سال کوچکتر بود به من گفت که دوس داشتی دختر باشی حقیقتش من خیلی دوس داشتم که دختر بودم ولی خجالت کشیدم و گفتم تو مگه دوس داری دختر باشی گفت اره خیلی خیلی خیلی گفتم چطور مگه گفت حال مده وقتی یه پسر بغلت میکنه گفتم دوس داری بغلت کنم گفت اره ولی بغل خالی که نه منم بغلش کردم و شروع کردم به سکس خیلی حال داد منم که حس دختر بودنم گل کرده بود گفتم منم دوس دارم حس کنم چطوریه اونموقع خیلی دولهامون کوچیک بود هنوز کیر نشده بود و توش نمیرفت ولی حس خوبی بود از اونجا همش دوس داشتم بفهمم توش بره چه حالی میده که یه روز که خیلی هوسی شده بودم تو خونه با داداش بزرگترم تنها بودیم هر کاری کردم متوجه نمیشد کیر میخوام اون موقع ها فقط ویدیو بود من خسته شدم و رو کاناپه خوابیدم و داداشم دید خوابم برده رفت فیلم گذاشت البته اینجاش و من خواب بودم نیم ساعتی خواب بودم بیدار شدم دیدم داداشم فیلم سوپر گذاشته و داره جق میزنه فرصت خوبی بود ولی تمام بدنم میلرزید نمیدونستم چه برخوردی باهام میکنه منم تازه نوجوان بودم و شهوتی سریع کیر کوچیکم بلند شد و ترسم ریخت شورت و شلوارم و کشیدم پایین و کونم و از ملحفه بیرون انداختم داداشم از تو ایینه دیده میشد هواسش به من نبود ولی هر از چند گاهی نگاه میکرد که من نفهمم فیلم گذاشته که متوجه کون سفید و بی موی من شد معلوم بود خیلی دلش میخواد ولی شرم و حیا نمیزاره فیلم و ول کرد فقط کون من و دید میزد منم دیدم فرصت خوبیه دستم و گذاشتم رو باسنم بازش کردم سوراخش دیده بشه اونم کیرش حسابی راست کرده بود متوجه نبود چکار میکنه اومد جلو اروم کیرش و گذاشت رو سوراخ کوچیک کونم خیس شده بود از اب کونم لیز شد منم کونم و قمبل کردم به معنای رضایت که یعنی بکن توش داداش مال خودته ولی فقط اروم میمالید میترسید و خجالت میکشید منم خیلی دلم میخواست کیرش و گرفتم کونم و بردم بالا گفتم بکن توش جووووننننننن داداشم برق از چشاش پرید توقع نداشت سریع ابش اومد رو کونم دوید رفت دست شویی بعد هم رفت تو اتاقش خجالت میکشید منم که هم به مراد دلم نرسیده بودم هم میترسیدم بعدا داداشم حرفی بزنه گفتم اگه بخوام به کسی چیزی نگه باید باهاش سکس کنم رفتم از سوراخ قفل در نگاه کردم دیدم داره دوباره جق میزنه منم لخت شدم رفتم تو اتاق تامن و دید برق از چشاش پرید من قبلش حسابی کونم و اماده کرده بودم با یه خیار اروم گشدش کرده بودم کرم هم زده بودم تا خواست خودش م جمع و جور کنه گفتم بیا کسی نمیفهمه منم خیلی دوس دارم رفتم نشستم رو کیرش وای سریع رفت تو چه حس خوبی بود خیلی باخیار فرق داشت داغ داغ نیم ساعت من و کرد و ابش که اومد سریع بلند شد و گفت وای ما چکار کردیم ولی از اون روز هر وقت هوسی میشد من و حسابی میکرد بعد که ارضا میشد پشیمان میشد تا اینکه رفت المان برای همیشه و من بدون کیر ماندم و الان هم بیشتر تک پری میکنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.