دختر کابلی ناز و سوراخ تنگ

0 views
0%

من 30 سالمه مجردم دو سال پیش که اوضاع مالیم خوب بود پژو پارس داشتمو مجردی زندگی میکردم تو خیابون با ماشین میرفتم که یه دختر خیلی نازو خوش تیپ رو دیدم بوق زدمو بعد چند دقیقه لافی بالاخره سوار شد باهم دوس شدیم شماره دادمو گرفتم شرایطمو گفتم که مجردمو قبول کرد با هم یه دوستی سالم داشته باشیم بعد چند روز باهاش قرار گذاشتمو رفتیم یه آبمیوه باهم خوردیم خیلی ناز و طناز بود واقعا بهش گفتم اگه ناراحت نمیشی من دوست دارم باهام راحت باشیمو همدیگرو بسازیم اونروز بهش برخورد و رفت اما دو روز بعد خودش بهم زنگ زدو گفت میتونم دو ساعتی باهم باشیم من فک کردم باز قراره بریم بیرون رفتم دنبالش تو راه بهم گفت من حاضرم باهات باشم اما اگه خوشم نیومد از سکس دیگه نمیام میگفت تا حالا با هیچکی سکس نداشته منم بدون معطلی گازو گرفتمو رفتیم خونم رفتیم تو اتاق خوابو شروع کردم به لباساشو در آوردن وای که چه بدن نازی داشت سینه هاش سفت و تقریبا بزرگ بود چشای خوشگلی داشت کلی ازش لب گرفتم نمیزاشت کوسش رو ببینم و دست بزنم میترسید سریع به شکم خوابید و گفت همینطوری خودتو بمال بهم تا هردومون ارضاء بشیم نه کیرمو خورد نه گذاشت حتی کوسشو ببینم منم خوابیدم روشو کیرمو گذاشتم لای قاچ کونش و گردنشو میخوردم بعدش با یه دستم سینه هاشو میمالوندم دستکش به اونیکی دستم کردم انگشت وسطیمو کردم تو دهنشو آروم گذاشتم دم سوراخ کونش کم کم و آروم انگشتمو کردم توش کلی آخ و اوخ کرد گفتم اینکه فقط انگشته داد نزن بعدش دو انگشتی کردم کم کم گشاد شد و آروم کلاهک کیرمو گذاشتم در سوراخش وای کونش مثه پنبه بود و داغ کسشو ندیدم اما یبار که دستم رفت زیرش خیس خیس بود آروم کیرمو گذاشتم توی کونش یه دادی زد که سریع کشیدم بیرون در ضمن من کیرم کلفتو گنده هم نیست 16 سانته و کلفت نیست با این حال کلی آخ و اوخ میکرد قبلش رفتم دستشویی و اسپری بی حسی زده بودم کیرم همش میخوابید تا از کونش میکشیدم بیرون اما بعد 20 دقیقه تلمبه زدن توی کونش حسابی شخ شده بود همش میگفت زود باش و گریه میکرد و نق میزد خیلی حشری شده بودم یه بالشت آوردم گذاشتم زیر شکمش کونش حسابی اومد بالا و منم تا جایی که جا داشت کیرمو فشار دادم توش دستامو دور سینه هاش محکم حلقه کردمو پاهامو دور پاهاش قفل کردم هر چی دادو بیداد کرد محل نمیدادمو فقط تو کونش تلمبه میزدم تا اینکه بالاخره بعد 40 دقیقه آبم اومد همشو ریختم تو کونش پا شدم یه تمیز کاری کردیمو یه سیگار کشیدم خیلی دوس داشتم یه بار دیگه بکنمش اما میگفت دیرم شده و سری بعد اما کون به این تنگی ندیده و نکرده بودم سه بار دیگه با زهره سکس داشتم اگه از این ماجرا خوشتون اومد بگین تا سکسای بعدیم با زهره رو که از این خیلی بهتره واستون تعریف کنم نوشته

Date: August 15, 2018

One thought on “دختر کابلی ناز و سوراخ تنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published.