دستمالی شدنم تو مترو شريعتی

0 views
0%

سلام عزيزاي دل هر چقدر بلتون ميخواد فحش بديد و كيراي كلفتتون رو حواله ي كوسم كنيد من عاشق جنده بودنم هميشه عادت دارم وقتي ميخوام برم بيرون حسابي به خودم برسم و سكسي برم بيرون تا نگاه حريص مرداي شهوتي روم باشه از اينكار لذت ميبرم داستاني كه ميخوام براتون تعريف كنم مربوط به چند روز پيشه كه اومده بودم تهران تو خونه نشسته بودم و داشتم تو شهواني ميچرخيدم كه يادم افتاد بايد برم شريعتي چند تا از كارامو انجام بدم بعد از يه ارايش لايت يه تاپ كوتاه با شلوار زاپ پوشيدم و يه مانتو طوسي جلو باز هم روش پوشيدم و بعد از پوشيدم شال و كتوني زدم بيرون كارام رو كه انجام دادم دلم هوس كرم ريختن كرد رفتم طرف مترو تو قسمت اقايون با وجود شلوغي زيادسوار شدم جووووون اين همه كير دور و ورمه يه اقاي حدودا ٤٠ساله كنارم بود و هي خودشو بهم ميماليد منم خودمو بيشتر بهش نزديك ميكردم كه راحت تَر باشه دستش دقيقا در كونم بود از شهوت زياد داشتم ميمردم برگشتم و رو ب روش وايسادم اولش يكم جا خورد فكر كرد ميخوام ابرو ريدي كنم خخخخ خبر نداشت حشري شدم بدجور ديگه ال خودش عكس العملي نشون نداد منم با تكوناي مترو خودم رو بيشتر بهش چسبوندم اونم كه ديد بلههههه با به جنده طرفه خيلي راحت تَر برخورد كرد توي اون شلوغي قشنگ دستش رو گذاشته بود رو كوسم و منم پيشونيم رو گذاشته بودم رو سيمس و نگاه ميكردم كه چه جوري با كوسم ور ميره ديگه خيس خيس بودم دستمو يواش گذاشتم رو كيرش جوووون چه كيري كاش همينجا تا دسته ميكرد تو كوسم مترو ديگه داشت خالي ميشد و ما هم خودمون رو جمع و جور كرديم و اومديم تو ايستگاه و شماره هاي همو گرفتيم تا توي اولين فرصت برم پيشش و جررررم بده البته يه كير كه منو راضي نميكنه در جريان كه هستيد نوشته كوس

Date: December 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.