دمر کف حموم

0 views
0%

این خاطره اولین گی من هستش اگه دوس ندارین نخونین مرسی من دانیالم 22 سالمه 170 قد و 65 کیلو وزن سفید پوستم و بدنم کم مو داره که همونم میزنم کلا همیشه دوس دارم ترو تمیز باشه بدنم با دختر چن باری رابطه داشتم لذت هم بردم واقعا اما وقتی بعد از شیو کردن بدنم یه بار از خودم چن تا عکس گرفتم دیدم کونم چقد گرد و خوشگله از اونجا بود که دیگه هرازگاهی با کونم ور میرفتم و وسوسه ی کون دادن افتاد تو سرم کلی داستان تو شهوانی خوندم تا بالاخره یه روز یه عکس سکسی از کونم گرفتم و گذاشتم تو سایت کلی پیام برام اومد و خیلیا میخاستن باهام رابطه داشته باشن اما اعتماد کردن خیلی سخت بود برام تا اینکه بالاخره یه نفر تو شهر خودمون پیدا شد و بهم پیام داد و تو تلگرام کلی عکس رد و بدل کردیم و کلی حرف زدیم اسمش نیما بود فاعل بود بدنش سبزه بود یه کمی تو پر و سنگین تر از من بود و هم قد خودم یه ماهی گذشت تا اعتماد کردم بهش و بالاخره قرار حضوری گذاشتیم خونه ی ما من از فانتزی هام بهش گفته بودم که عاشق سکس کردن تو حموم و زیر دوشم اونم قبول کرده بود که اولین سکسمون تو حموم باشه رفتم خودم کاندوم خریدم و دو تا کرم موبر تموم موهای بدنمو زدم و صاف و صوف کردم قرارمون ساعت 3 بود خیلی استرس داشتم تموم بدنم می لرزید پشیمون شده بودم اما دیگه آدرس داده بودم و دیر شده بود تو فکر بودم که یهو زنگ درو زدن خونه مون آپارتمانیه رفتم پای آیفن و درو زدم و اومد بالا در ورودی واحدو باز گذاشتم و نشستم روی مبل و یه فیلم پورن گذاشتم دل تو دلم نبود در باز شد و اومد تو سلام کردیم و نشست چند ثانیه ای سکوت بود و بعدش گفت نمیخای شرو کنیم گفتم پس من میرم حموم تو هم پشت سرم بیا گفت باشه رفتم حموم و لباسامو درآوردم غیر از شرتم رفتم زیر دوش چشمم به در بود که دیدم نیما کاملا لخت اومد داخل که کیرشم یه کمی راست شده بود برگشتم و پشتمو کردم بهش اونم اومد و از پشت چسبید بهم و دستاشو حلقه کرد دور کمرم و شرو کرد به خوردن گردنم یه رعشه و لرز عجیبی افتاد به تموم بدنم که تا حالا تجربه نکرده بودم دستشو روی سینه هام می کشید و می آورد پایین هنوز شرت پام بود یه حال اساسی که کردم این بود که دستاشو از پشت برد زیر شرتم و لپ های کونمو محکم گرفت تو دستش وای خیلی جالب بود برام لذتش بعدش دیگه یهو شرتمو کشید پایین و گفت جوووون عشق منی دنی جونم هم کونمو هم داخل کونمو کامل با شیلنگ شسته بودم چون گفته بود دوس داره سوراخ کونمو لیس بزنه فک نمی کردم واقعا اینکارو بکنه اما شرتمو که از پام درآورد دو زانو نشست و لپ های کونمو از هم جدا کرد و زبونشو چرخوند دور سوراخ کونم لذتش دیوونه کننده بود خوب کارشو بلد بود هم کونمو میخورد و هم انگشت اشاره شو یواش یواش فرو میکرد و در میاورد و بازی میداد هم زمان که کونمو لیس میزد دستاشو از بالا روی ران پام می کشید و می آورد پایین روی پشت ساق پاهام و هر بار بدنم یه کوچولو می لرزید بدجوری حال میداد دلم میخاست همینکارو تا شب ادامه بده هههه بعد چند دقیقه منو برگردوند و یه کوچولو در حد هف هش ثانیه برام ساک زد که حال داد من بهش گفته بودم از ساک زدن خوشم نمیاد اونم مشکلی نداشت بلند شد و اومد زیر دوش و منم جلوش بودم دستمو از پشتم بردم و کیرشو گرفتم و یکم باهاش بازی کردم مثل سنگ شده بود لامصب خیلی هم داغ بود سایز کیرش خیلی بزرگ نبود حدود 15 با قطر کم واسه همین خیلی نگران دردش نبودم هههه هرچند کونمم تنگ بود انگشتش به زور میرفت توش گفت بخواب که وقتشه عزیزم آب داغ ریختم کف حموم و به شکم دمر دراز کشیدم سر کیرم رو به بالا بود زیر شیکمم اومد در گوشم و گفت اینجوری تو زود ارضا میشی دستشو آورد و کیرمو گرفت و سرشو آورد به سمت پایین گفت اینجوری بهتره منم هیچی نمیگفتم شامپو بدنو ریخت روی کل بدنم و ماساژ داد یکم ریخت روی سوراخمو و با انگشتش بازی کرد اول انگشت اشاره شو بعدشم دو انگشتی کلی بازی داد سوراخمو که داشتم دیوونه میشدم گفتم بسه نیما تحملم تموم شده بود دیگه جای کاندومو بهش نشون دادم و برداشت کشید روی کیرش دراز کشید روم و سنگینی کل بدنشو حس کردم کیرش رفت لای پام من عاشق این پوزیشنم یکم لاپایی زد و بعدش کمرشو داد بالا و کیرشو مالید دم سوراخم اوه الان که یادش میفتم کونم میسوزه اونقد که کیرش داغ بود یکم سر کیرشو فشار داد داخل درد داشت خودمو کشیدم جلو و پاهامو فشار دادم به هم گفت جوووون شل کن لامصب پنجه هاشو کشید به لپ کونم و دو تا کشیده زد به کونم که صداش پیچید تو حموم گفت آیییی گفت جوووون کمرمو با دستاش گرفت و دوباره سرکیرشو فرو کرد گفت اولش درد داره کونت تنگه عشقم تحمل کن جای خوبشم می رسه طبق معمول ساکت بودم گفت خب سکوت علامت رضاست و یه دفه کیرشو تا دسته فرو کرد تو کونم و دراز کشید روم احساس کردم جر خوردم یه نفس عمیق کشیدم و یه آه بلند کیرش انگار رسید به ته کونم چند ثانیه گذشت و بعد یکم کشید بیرون دوباره فرو کرد ولی دیگه درد نداشت یه حس عجیبی مثل قلفلک دادن داخل کونم احساس می کردم که خیلی لذت بخش بود دیگه شرو کرد به تلمبه زدن و صدای شالاپ شولوپ پیچیده بود وقتی کیرشو تا ته فرو میکرد انگار به یه جایی میخورد که بهترین حس زندکیمو تجربه می کردم هیچی نمی گفتیم و فقط آه و اوه می کردیم جفتمون تو اوج لذت بودیم و اصلا فکر عوض کردن پوزیشن هم نبودیم یه ده دقیقه ای شد که تلمبه میزد و دوش آب داغم می پاشید رومون و حس فوق العاده ای بود تو اوج لذت بودم بدون اینکه دست به کیرم بزنم احساس کردم دارم ارضا میشم و آبم همینجوری پاشید لای پاهام ولی نیما داشت ادامه میداد گفتم نیما من ارضا شدم گفت جوووون منم الانه که آبم بیاد چون کاندوم داشت نگران نبودم یهو داخل کونم بدجوری سوخت که این دومین حس دیوونه کننده ی سکسمون بود نیما ارضا شده بود و همونجوری دراز کشید روم چند ثانیه گذشت و کیرشو درآورد و کاندومو درآورد و انداخت سطل زباله رفت زیر دوش منم نشسته بودم کنار حموم کونم هنوز میسوخت نگام کرد و خندید و گفت مرسی عشقم منم یه کوچولو خندیدم و چیزی نگفتم دوش گرفت و حوله شو برداشت و رفت بیرون منم تاخودمو شستم و رفتم بیرون نیما لباساشو پوشیده بود اومد جلو بوسم کرد و خداحافظی کرد و رفت امیدوارم خوشتون اومده باشه اونایی که این احساسو تجربه کردن نظر بزارن لطفا هم کسی که کرده هم کسی که داده نوشته

Date: February 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.