دهان مادر فرزاد و آب کیر

0 views
0%

اگر از این خاطره کوتاه خوشتون اومد جقتون رو بزنید و کامنت بزارید تا بازم بگم امتحانات ترم دوم دوره کارشناسی و امتحان معادلات امتحان ساعت 8 صب رو حذف کردم بجای دانشگاه رفتم خونه دوستم فرزاد اون روز دو ساعت تمام با مادرش شهره خانم سکس داشتم ساعت حدود 9 و نیم بود که فرزاد بهم زنگ زد به شهره گفتم احسانِ تلفن رو گذاشتم روی آیفون پرسید کجایی چرا نیومدی سر جلسه در حالی که شهره جون جلوم زانو زده بود و کیرم رو کرده بود تو دهنش و داشت حسابی ساک می زد گفتم حالم خوب نبود نیومدم بجاش یه کس توپول گیر آوردم و الانم داره برام ساک می زنه شهره خانم داشت صدای پسرش رو می شنید و فرزاد بهم گفت ای تک خور کس کش چرا بهم نگفتی منم بیام درحالی که دستم رو گذاشته بودم پشت گردن شهره خانم و کیرم رو تا ته کرده بودم تو دهنش بشکلی که چشماش از حدقه زده بود بیرون فرزاد بیچاره خبر نداشت که کیر من تو دهن مادرشِ و داره بحرفای ما گوش میده گفتم نگران نباش این جنده رو جور می کنم تا توهم بکنیش پرسیدم سفارشی نداری گفت بده آبت رو بخوره تک خور تا کی باشه بیام مادرت رو بگام گفتم اشکال نداره تو اگه تونستی مادر من و بگای منم میام مادرت رو میگام تلفن رو قط کردم به شهره خانم گفتم دهنت رو باز کن باید آبم رو بخوری چون فرزاد گفته طفلکی کلی التماس کرد که نمیخام بخورم اما گفتم راه نداره باید آبم رو بخوری خلاصه دهان مادر فرزاد رو پر از آب گرمم کردم و سکس اون روز تموم شد مادر فرزادم گفت دیگه نمیخام ببینمت منم گفتم باشه اما زیر لبی گفتم خودت میای دنبالم جنده خانم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.