دوجنسه و فری

0 views
0%

سلام بچه ها ببخشید که تاخیر داشتم در نوشتن خاطرم،خلاصه بعد از کردن سینا در سنّ ۱۳ سالگی گفتم که تحصیل از راه دور رو انتخاب کردم،بعضی‌ موقع من باید میرفتم سر کلاس تا رفع اشکال کنم.
توی کلاس با دختری به اسم فرشته آشنا شدم،که خیلی‌ دختر نازی بود قد بلند(بلندتر از من)لاغر ۴شونه سبز صورت خیلی‌ خوشگل ترکیب صورتش شبیه کتایون ریاحی بود،
من با فرشته(فری) بیشتر خو گرفتم اصلا فکر سکس با اون رو نداشتم،بعد مدتی‌ که با هم آشنا شدیم من برا مشکلات درسیم میرفتم خونه اونها،این رفت آمد شروعی بود برا رابطه من با اون،اون خونشون راحت میگشت
(تاپو شلورکو بدن سبزه ماهیچه ای کشیده)شما رو چه حالی‌ میندازه؟؟؟به زور کیرم که تقریبا شق میشد صافو صاف می‌کردم(دور از چشمش)،که ۱روزی خیلی‌ جیگر شده بود و من محو اون بودم با چشمم داشتم میخوردمش اصلا حواسم بهش نبود که اونم داره منو با تعجب نگاه می‌کنه و داره شلوار لی من که کاملا باد کرده بود،گفت بهار چرا کست اونطوری شده منم دیدم که چه گافی دادم سریع پاشدم برم که سریع دستشو گذشت مثلا رو کسم ولی‌ گفت وااااااای این که کیره،گفتم ببخشید نگفتم بذار برم
اونم که داشت حشریتر میشد بیشتر با کیرم از رو شلوار ور میرفت پاشد و لباشو گذشت رو لبم و فقط داشت میبوسید منم که روم باز شده بود و مال اونو میبوسیدم و دستم از رو دامنش رو لمبر کنش بود،در ۱ آن منو هل داد رو تخت و مثل این جنده ها توی فیلم سوپر ۴دست پا اومد سمت کیرم و از رو شلوار باهاش ور میرفت بد دکمهرو باز کرد یکان کیرم با شدت تمام خورد به صورتش من که خیلی‌ داشتم حل می‌کردم اونم مسلجندها کیرمو میخورد از پین تا بالا لیس میزد تخممو میخورد منم دستم تو موهاش گر زده بودم و ساک زدن اونو با حرکت کمرم
هماهنگ کرده بودم،بد ۱۰ دقیقه ای‌ به پشت خوابید و با کله اش اشاره کرد که بیا منم لب کوتاهو محکم گرفتم بعد رفتم رو گردن بعد لاله گوشش بد اومدم سینهأ ورزشکاریشو که سفت شده بود یکی‌ یکی‌ میمکیدم کاملا سرخ شده بودن بعدم اومدم رو شکم مهیج اش لیس زدم بد از نوک پا با اون ساقه بلندو سکسیش
بد رونای سفتش. عجب دختر کاملی بود این فرشته اونم در حین لیس زدن من هی‌ آه و اوه میکرد بلند که منو دیونتر میکرد رسیدم سر اصل کاری یه لیس محکم زدم که پستش مثل این کارتونا جم شد بعد چوچولش بعد زبونم تو کوسش داشت دیوون میشد و کمرشو بالا پین تاب میداد میگفت بیشتر بیشتر که یکدفعه دهانم پر آب شد. بعد که آروم
شد منم خسته از ارضأ اون،بعد با روی گشاده اومد سمتم ماچم کرد گفت ممنون حالا نوبت توئه گفتم که خسته میشیا من دیر میام (کیرم خوابید بود)،من که لبه تخت نشست بودم اومد و باز برام ساک میزد دوباره کیرم داشت سیخ میشد
کاملا کیرم خیس شد،به شکم خوابندم و زیرش بالش گذشتم داشتم با سوراخش ور میرفتم گفت که بذار جلوم من حلقویم. منم در همون حالت از پشت کردم تو کوسش،اوه اوه اوه کوسش تنگ لیز بود،منم شروع کردم به تلمبه زدن و با ۱دستم چچلشو میملندم
با ۱دست دیگم سینشو،عجب تیکی بود این دختر،خسته شدم برگردوندمش حالا از جلو کردم به شدت می‌کردم روش خام شدم و در همون حل ازش لب می‌گرفتم،اصلا خبری از آبم نبود،کلم زد سرپهم تجربه کنم،بلندش کردم و همدیگرو بغل کردیم منم داشتم می‌کردم که باز اون که تا الان
داشت جیغ میزد(تند می‌کردم کیرمم بزرگ بود دیگه)باز منو سفت گرفت و باز اومد عجب فازی داشت تلمبم بیشتر شد تقریبا با صورت نور که در یک آن کوسش پر آبم شد،تو همون حالت همو بغل کردیمو لب مشتی‌ کردمو کنارش خوابیدم، بعدم که رفتم خونه.اگه خوشتون اومد بگین تا بازم بگم.

Date: February 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.