دوست ٢جنسه من

0 views
0%

ماجرایی که میخام واستون تعریف کنم مربوط میشه به ۱۰سال قبل از اونجایی که به زبان انگلیسی تسلط داشتم از طرف شرکتمون مامور بستن قرار داد با شرکت ایتالیایی شدم وقتی رسیدم ایتالیا شب بود راننده شرکت منو رسوند هتل اینقدر خسته بودم که زود خوابم برد صبح راننده شرکت امد دنبالم و رفتیم شرکت بازدید و مراحل اولیه قرار داد تا عصر طول کشید برگشتم هتل تا استراحت کنم ولی اونقدر سرم درد میکرد که نتونسم بخابم از هتل رفتم بیرون دنبال داروخانه میگشتم نزدیک هتل یه داروخانه بود رفتم یه قرص سر درد گرفتم امدم صندوق حساب کنم دیدم یه خانوم خوشتیپ قد بلند سفید سینه های گرد کوچیک و موهای زرد و بلند مسئول صندوقه خلاصه حساب کردمو امدم بیرون خیلی فکرمو مشغول کرده بود روبروی داروخانه یه کافی شاپ بود نشستم بیرون کافی شاپ و مشغول نوشیدن کافی و خوردن قرص و مرتب داخل داروخانه رو دید میزدم حدود ۱ساعت نشستم که دیدم خانومه از داروخانه زد بیرون و امد طرف کافی شاپ ترسیدم که نکنه بیاد بگه چرا زول زدی به من امد و با ادب ازم پرسید سردردتون خوب شد گفتم بهترم نشست روبروی من و کافی سفارش داد گفت الان ۱ساعت که داری منو دید میزنی چرا گفتم اخه خیلی جزابی خندید و خودسو معرفی کرد و گفته ماریا هست از لهستان چند ساله که ایتالیا کار می کنه منم خودمو معرفی کردم گفتم۳۰سالمه و اونن ۲۸سالش بود کافی خوردیم و رفتیم قدم زدن تا شب شد و ازش خواستم که بیاد به اتاق من تا بیشتر با هم باشیم و صبح هم راحتتر بره سر کار خیلی حشری بودم درخاستمو قبول کرد رفتیم تو اتاق لباسش رو در اورد خیلی ناز بود با تاپ و شلوار لی دستمو انداختم گردنش و بوسیدمش لبخندی زد و اونم صورت منو بوسید گفت برم دوش بگیرم و ۱۰دقیقه بعد اند بیرون بدون سوتین ولی شلوارش رو پوشیده بود عجب سینه ای داشت خیلی خوشفرم بود بلند شدم و رفتم بغلش کردم کمی سینه هاشو مالیدم و خوردم اونم با کیرم بازی میکرد نشستیم روی مبل بهش گفتم شلوارتو در بیار تا کس نازتو ببینم سرش رپ انداخت پایین و گفت شاید ناراهت بشی گفتم یعنی چی خودم دست به کار شدم شلوارشپ دادم پایین که دیدم تو شرتش یه کیر کلفت امده بالا تازه فهمیدم که زدم به کاهدون اولش کمی جا خوردم و ناراحت شدم ولی بعدش بوسیدمش و گفتم که ازت خوشم امده و هرجور که تو بخای من هستم گفت تا حالا سکس نداشتم و اولین باره که با تو احساس راحتی کردم گفتم من دوست دختر زیاد دارم و زیاد سکس میکنم ولی اولین باره که ۲جنسه میبینم بلندش کردم و گزاشتمش روی تخت همجاشو بوسیدم عجب کونی داشت خیلس حشری بودم گفتم برام ساک بزن شروع کرد به ساک زدن خیلی زود ابم امد و بیحال افتادم کنارش امد و شروع مرد منو ماساژ دادن ۱۰دقیقه ماساژ داد و دوباره سر حال امدم شروع کرد به مالیدن کیرم دوباره سیخ شد و ساک زد منم با سوراخ کونش بازی میکردم کمی کرم مالیدم و کیرمو گذاشتم دم سوراخش خیلی تنگ بود و اصلا داخل نمیرفت حسابی کیرم و کونشو کرم زدم تا نرم بشه خیلی حشری شده بود و میگفت بکن توش منم کم کم کیرم رو دادم تو مثل کوره بود کونش چندتا تلمبه زدم و دوباره ابم اند و ریختم توش بیحال افتادم روش بعد کنارش خابم برد صبح که بلند شدم دیدم نیست رفتم دوش گرفتم و صبحانه خوردم و رفتم شرکت واسه تموم کردن قرار داد ظهر امدم هتل خابیدم و عصر رفتم کافی شاپ روبرو داروخانه دیدم مسغول کاره و منو دبد و لبخند زد کارش که تموم شد امد پیشم و با هم رفتیم گشتیم و خرید کردیم شب شد و بهش گفتم بریم هتل قبول نكرد و گفت که فردا تعطیل هست و تو بیا خونه من قبول کردم و رفتیم خونه اش خونه کوچکی داشت نشستیم و با هم حرف زدیم موقع خواب شد و لخت شدم و اونم لخت شد رفت و از داخل کیفش یه بسته کاندوم و ژل و اسپری اورد گفتم اینا چیه گفت دیشب خیلی زود ابت امد امشب اسپری بزن تا بیستر حال کنیم قبول کردم و شروع کردیم به حال کردن اسپری زدم و ژل مالیدم به کونش و کیرم و کردم توش ۳۰دقیقه به روشهای مختلف کردمش تا ابم امد و بیحال شدم منو بوسید و گفت خیلی حال کردم ولی ارضا نشدم گفتم کمی سرحال بیام ارضات میکنم بلند شدم و بهش گفتم چیکار کنم که ارضا بشی شب اهر که با همیم هر کاری بگی میکنم گفت برام ساک بزن قبول مردم و شروع کردم به ساک زدن کیرش خیلی خوشمزه بود و نسبتا کلفت خسته شده بودم ولی ابش نمیومد بهش گفتم میخای بزاری لای پام تا حال کنی خیلی خوشحال شد و گذاشت لای پای منو ارضا شد تا صبح تو بغل هم خابیدیم و صبح با هم رفتیم حموم و من عصر رفتم فرودگاه و برگشتم ایران الان ۱۰ساله که من باهاش دوستم و رابطه دارم هرازگاهی من میرم ایتالیا یا اون میاد ترکیه و حسابی با هم حال میکنیم چندین بار او از کون منو کرده و خیلی لذت بخش بود امیدوارم لذت ببرید نوشته

Date: July 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.