دوست پسرم از نیم باز

0 بازدید
0%

سلام من مینا هستم 21 سالمه و میخوام داستان سکسمو براتون تعریف کنم حدود 2 ماه پیش با یه پسری از نیم بازاشنا شدم بعد یکم حرف زدن و به هم دیگه علاقمند شدیم و اون خیلی اصرار داشت برم خونش و با هم سکس داشته باشیم منم به خانوادم گفتم که درس و کلاس دارم جند روزی میرم خوابگاه نه به من زنگ بزنین نه بیاین پیشم تا من درس بخونم البته اینم بگم که دوست پسرم یه شهر دیگه میشد و با هم فاصلمون خیلی زیاد بود بلند شدم شب سوار اتوبوس شدم تا صبح برسم اونجا و صبح که رسیدم زنگ زدم بهش بیچاره ار ساعت 5صبح تو ورودی شهر منتظرم بود وقتی رسیدم دست دادیم به هم و بعد ماشین گرفت دفتیم خونش یه خورده استرس داشتم همین که درو باز کرد رفتم تو و بلافاصله درو بست و دستمو گرفت و منو برگردوند سمت خودشو لبمو بوسید بدجور خجالت کشیدم بعد رفتم تو حال و دیدم رو دیوار یه شعری چسبوندن اینم بگم که خونش دانشجویی بود ولی دوستاش نبودن بعد از پشت اومد بغلم کرد حس کردم شلوار نپوشید بر گشتم دیدم بله اقا با شرته گفتم من خوابم میاد شبو از ترس نخوابیدم فوری برام جا درست کرد خودشم اومد کنارم خوابید احساس میکردم خیلی شهوتی شده و هی کیرشو میمالید بهم گفتم بخوابیم اصلا حال ندارم البته با اینکه واقعا حال نداشتم اما از کاراش بدم نمیومد بعد برگشتم طرفش لباش درست روبه روی لبام بود خودمم حشری شده بودم لبشو اورد نزدیک تحمل نیاوردم بوسیدمش وقتی دید خوشم اومد لبمو شروع کرد به خوردن وای داشتم پرواز میکردم 10دقیقه فقط لبامو خورد بعد رفت زیر گردنمو لیسید بیشتر تحریک شدم و کوسمو چسبوندم به کیرشو فشار دادم خوشش میومد بعد رفت سراغ سینهام ناگفته نماند که من سفید و بورم با موهای خرمایی و سینهای بزرگو باسنمم بزرگه بعد سیننهامو خورد و رفت سراغ کوسم وقتی دست زد بهش کوسم خیس شد اروم زبونشو بردو کوسمو لیس میزد وای که چه کیفی میداد چوچولمو داشت میخورد تتو اوج لذت بودم که گفتم محکمتر بخور ابم نمیومد اذیت میشدم میدید دارم اریت میشمو ارضا نمیشم اومد گفت پاتو باز کن و با دستش شرو کرد محکم مالوندن و کم کم تندترش کرد داشتم میمردم دیگه تو اوج بودم که ابم اومد و بهم گفت برگرد و کیرشو با کرم چرب کرد و اروم فشار داد تو کونم خیلی درد داشتم اما شنیده بودم بعدش لذت داره صدامو در نیاوردم تا اخرش کرد توش اینقدر تلمبه زد که دردم فراموش شدو وقتی دید خودم دارم کوسمو میمالم دراز کشید روم و با دستش کوسمو مالید بارم ارضا شدم بعد منم اون ارضا شد رفتیم با هم حموم و بعد خوابیدیم 3 روز اونجا بودم که روزی5یا6 بار میکردتم و ارضا میشدیم خیلی حال داد بهمون نوشته

Date: آگوست 5, 2018