دید زدن ممه همسایه

0 views
0%

سلام داستان مربوط به سال 88 87 میشه همسایه دیوار به دیوار ما ی آپارتمان شخصی بود که ی خونه قدیمی تک طبقه داشت که اونجا ی زن و شوهر زندگی میکردن که ماشالله خانم مثل دستگاه جوجه کشی بچه میزایید از پنجره خونه ما کامل داخل خونه اونا دیده میشد به خاطر فاصله کم و نزدیکی به شرطی که پرده ها باز باشن دی ماه بود منم درگیر درس خوندن که برای استراحت پاشدم میوه بخورم که سرمو از پنجره که بیرون بردم با صحنه ای رو به رو شدم که انتظارشو نداشتم خانم همسایه رو مبل نشسته دو تا پستون خوشکل و سفید با نوک صورتی بیرون داره به بچه شیر میده از شانس خوب من بچه اون قدر گرسنه بود که 30 دقیقه داشتم فقط دیدم میزدم کیرم اونقد شق کرده بود که عین خیالم نبود خواهرم تو اتاقشو کیرمو گرفته بودم دستم و باهاش ور میرفتم به تصویر 4 راضی نشدم و رفتم دوربین از اتاق آوردم خیلی مراقب بودم چون از خونه اونا هم پنجره ما کامل تو دید بود لای پنجره 15 سانت وا کردم دوربین گذاشتم بینش و شروع کردم به جق زدن نمیدونم اون وسط که سرم گرم بود خواهرم منو دیده بود یا نه که واسه اتمام کار رفتم جقمو نهایی کنم دستشویی که برگشتم دیدم خواهرم داره بهم چپ چپ نگاه میکنه و اینکه وقتی از پنجره نگاه کردم دیدم پرده خونه رو کشیدن نمیدونم خانم همسایه آگاهانه این کارو کرده بود جلو پنجره لخت بشینه یا نه ولی حسابی روز منو ساخت نوشته

Date: February 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.