دیوونه تم عشقققققققققققققم

0 views
0%

سلام دوستان اولین خاطره مو تعریف کنم و واقعی هست اسم ارسام هستو امسال میشه 24 سال م و شیرازی ام ما یه دوس دختر دانشجوی 19 ساله ناز و لوس ب اسم دنیا داریم من چون خیلی عاشقش بودم اصلا ب فکر سکس و نبودم اون از شهرستانه و اومده شیراز دانشگاه و یک واحد تو اپارتمان داره یه روز مامانم اینا نبودن ما هم با دنیا خانم رفتیم دور دور و گفتم _ ووااای دنیا من شب باید گشنه بخوابم بهم گفت خب تو ب این پول داری برو رستوران منم اومدم حرصش بدمگفتم تو هم که اصلا مارو ادم حساب نمیکنی گفت خب بیا پیش من یه چیزی سفارش بدم خودمم گشنمهه وقتی رسیدیم رفتیم بالا و گفت برو بشین تا بیام سفارش بگیرم و رفت یه برگه با اسامی غذای مختلف اورد گفت خب چی میخوای منم گفتم یه بوس گنده اونم خندید گفت عمراااا گفتم اره گفت هه هه هه با مزه اجر پاره منم تو یه حرکت باحال گرفتمش خوابوندمش رو مبل خندید و گفت ارسام نکن بهت غذا ننمیدما گفتم خب من تو رو میخورم و محکم گرفتمش داشت میخندید و میخاست از دستم فرار کنه همون موقع برای اولین بار لباشو بوسیدم خودشم بعد از چند ثانیه همکاری کرد و بعد رفتم گوشش رو بوسیدم و گفتم دیدی از خودم پذیرایی کردم گفتم دنیایی میشه بهم حال بدی کوچولو یکم ناراحت شد و بعدش بوسیدم و گفت باشه عسیسم بلندش کردم بردمش تو اتاق رو تختش گفتم تو ک میدونی من مبیام باهاش ازدواج کنم دوس دارم حال اصلی رو اونمو میخام اونم وقعبدم الان دوس دارم از پشت بکنم گفت اخه دردم میاد و میخاست قهر کنه گفتم خب بیا تو اب منو بیار منم تو رو کیرمو گرفت تو دستش و مالید چون تو دهنش جا نمیشد هم بخاطر بزرگی کیر من هم لطافت دهن اون گفتم بیا 69 وقتی خابید رفتم کسشو خوردم اونم چون بار اولش بود خیلی بهش حال میومد زود ارضا شد منم گفتم بیخیال ارضا شدنم اولین خاطره مون همین بو د و کمکم رومون ب هم باز شد و رفتیم سراغ سکس های باحال دوستان خودمم زیاد لذت نبردم چون دلم نمیومد باهاش وحشیانه ب زور رفتار کنم اگه استقبال کنین ماجرای سکس هایی که خودمم با فکر بهشون حشری میشم میمیزارم دووووووستون دارم نوشته

Date: March 25, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.