رفیقم تو مستی واسم ساک زد

0 views
0%

سلام دوستان داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به شب چهارشنبه آخر سال من ۱۸ سالمه و بدنم ورزشکاریه و کیرم ۱۶ سانته و بدنم سبزست و یه رفیق تقریبا همسن دارم رفیق من یکم مذهبی بود ولی از وقتی با من میگشت روشن فکرتر شده بود رفیقم میدونست که من عرق میخورم ولی خودش اهلش نبود یه روز ازم خواست که واسش عرق بخرم و با هم بخوریم و مکانم خودش جور میکنه خلاصه من رفتم عرق و خریدم و بردم مکانش جاتون خالی کلی هم مزه خریده بودیم خلاصه نشستیم خوردیم به سلامتی رفقا رفیق من چون اولین بارش بود که میخورد پیک سومو نخورده چت زد تقریبا ده پیک خوردیم که رفیقم حشرش زد بالا اصلا ازش انتظار نداشتم من دراز کشیده بودم با ی شلوارک بالاتنم لخت بود یه لحظه دیدم رفیقم دستشو گذاشته رو کیرم داره میماله اهمیت ندادم و زدم رو دستش چون واس کسی که اولین بارشه میخوره عادی بود ولی این رفیق ما ول کن نبود پاشد شلوار و تیشرتشو در آورد کیرش از رو شرت کوچیک بود منم زیاد تو حال خودم نبودم دست انداخت شلوارکمو در بیاره ولی من مقاومت کردم اومد از رو شلوارک رو کیرم نشت بازی داد ولی انگار من حسی نداشتم سینه هامو زبون زد و گردنمو لیس زد زبونشو کشید رو شکمم منم کم کم داشتم حشری میشدم آروم شلوارکمو درآورد ولی اینبار مقاومت نکردم از رو شرت کیرم گاز گازی میکرد و لیس میزد شرتمو درآورد کیرم کامل شق شده بود سر کیرمو شروع کرد به میک زدن اووووففف تو آسمونا بودم تا حالا همچین حسی رو تجربه نکرده بودم انگار کیرمو کرده بودم تو ظرف عسل بعد خایه هامو لیس زد حدود ۱۰ دیقه واسم ساک زد ولی آبم نیومد مستی باعث شده بود دیرانزال بشم بعد جفتمون بلند شدیم داشت سرم گیج میرفت اصلا تو حال خودم نبود ی ه توف انداختم رو کیرم و گذاشتم لاپاش بدنش تقریبا بی مو بود یکم عقب جلو کردم اووووف خیلی چسبید گفت میخوام بخورم دو باره دراز کشید اومد عین وحشیا ساک میزد ولی خیلی حال میداد کیرم داشت میترکید بهش گفتم آبم دارم میاد گفت میخوام بخورمش سرعت ساک زدنشو بیشتر کرد اخخخخخ ی دفه آبم اومد تا به حال اینقد لذت نبرده بودم آبمو خورد ولی کیرمو ول نمیکرد و سرشو داشت میک میزد بعد از سکس همدیگه رو بغل کردیم و خوابیدیم این اولین سکس من تو زندگیم بود دوستانی که اهل کرجن و دوست دارن من با کیرم بهشون حال بدم پیام بدن نوشته پسر

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.