دانلود

روش نمیشه کس بده

0 views
0%

میکنم و هنوزم دارم بازی فیلم سکسی میکنم.از اینا بگذرم برم سراغ اصل

مطلب.این قضیه که میخوام بهتون بگم از تابستون 89 شروع میشه تا زمستون 89.پارسال سکسی زمانی که میرم تو تیم (پ)

با شاه کس یه بازیکنی که اسمش محمد بود اشنا شدم بعد

چند وقت رفیق صمیمی همدیگه میشم کونی و کل مشکلاتشو به من میگفت.این اقا محمد ما از شانس خرکیش یه دوست

دختر جنده داشت به اسم ارزو که من خر مایه تر

از اونا هنوز ندیدم.بعد چند وقت پستون و زیر ابی رفتن با دختره هم اشنا میشم با دختره مثل پسره خیلی

صمیمی میشم کوس بعد از گذشت چند ماه اینا میان به

هم بزنن که دختره میزنگه بهم هی اهو ناله میکنه که من خیلی دوسش دارمو از این جور حرفا منم چند باری سکس داستان اشتیشون میدم بعد

گذشت چند ماه من سر قضیه دوست دخترم ایران سکس با این

دختره قطع رابطه میکنم که زمستون 89 بود میفهمم پسره به دختره گفته اگه میخوای با هم بمونیم باید پردتو بزنم و دختره هم قبول میکنه و پسر پردشو میزنه اما با دختره سرد میشه منم دنبال این جریان بودم که دیدم ارزو بهم زنگ زد و داره گریه میکنه که من خریت کردم ترو خدا کمکم کن از این جور کسشرا منم نامردی نکردم گفتم باشه.چند بار با هم رفتیم بیرون که از اون حالو هوا در بیاد بعد چند روز گفت بابام اینا رفتن لاهیجان یه روز بیا خونمون دست پختمو بخور منم از اونجایی که فکرشو خونده بودم میدونستم یه سکس با هم داریم.صبحش رفتم امام زاده حسن پیش رفیقم که تو پاساژ سهند مغازه داره یه دست لباس شیک برداشتم اومدم خونه.ساعت حولو هوش 10بود که اسپره لیدو کائینو خالی کردم رو کیرم و موتور رفیقمو برداشتم حرکت کردم به سمت صاحبقرانیه.ساعت نزدیکای 11بود که رسیدم اونجا زنگ درو زدم دیدم بدوناین که سوال بپرسه درو باز کرد منم رفتم تو.بعد این که وارد شدم دیدم جلوم سبز شد.این دختر با اون چیزی که من دیده بودم زمین تا اسمون فرق داشت.کلا هیکل خیلی خوبی داشت.نمیخوام دروغ بگم قدش یخورده کوتاه بود دوروبر 160 بود اما 3تا جیز با ارزش داشت یدونه سینه های خیلی بزرگ یدونه کون گوشتی یدونه هم قیافه ی قشنگ.تا دیدمش خشکم زد یه تاپ سبز شسبون با یه دامن کوتاه پوشیده بود که یهو گفت ادم ندیدی منم که بچه کونده پرو گفتم همچین پری خشگلی مثل تو نه.رفتم رو مبل نشستم که دیدم با 2تا شربت اومد و گذاشت رو میز منم که داشتم ماهواره میدیدم یهو احساس کردم دستش دور گردنمه وقتی برگشتم گفتش امیر تورو خدا 5دقیقه حرف نزن بزار من حرفام تموم شه منم گفتم بگو میشنوم اونم شروع کرد به کس شر گفتن که اگه تو نبودی میمردمو از این جور حرفا که دختره میزنن منم هیچ عکسو عملی نشون نمیدادم که سرشو گذاشت رو سینم گفتم چت شد یهو سرشو بلند کرد شروع کرد به لب گرفتن.من که اول شوکه بودم ما با امادگی که از قبل داشتم همراهیش کردم.دستمو بردم زیر تاپش که سینه هاشو بگیرم فهمیدم که سوتین نبسته تا خواستم تاپشو در بیارم که گفت بریم اتاق خوابم منم گفتم باشه.بغلش کردم بردم ینداختمش رو تخت و تاپشو در اوردم و شروع کردم خوردن اون سینه های گندش انقدر خوردم که نوک سینه هاش قرمز قرمز شده بودن اونم که سرمو گرفته بود و فشار میداد به سینه هاش بعد سینه هاش بعد رفتم سراغ دامنش واز پاش درش اوردم دیدم یه شرت سفید توری داره که از ترشحاتش خیس شده بود شرتشو سریع در اوردم که دیدم یه کس صورتی خوش تراش جلومه منم که مثل گاو افتادم رو کسش و شروع کردم به خوردنش از اون جایی که شنیده بودم دخترا خیلی رو چوچولشون حساسن و وسیله ای هست برا حشری کردنشون اول با زبونم یخورده با چوچولش بازی کردم که صدای اهو نالش بلند شده بود و بعد شروع کردم به کس لیسی اونم هی میگفت بخور عزیزم بخور عشقم بعد 5مین کس لیسی گفت بلند شو منم بلند شدم خودش تمام لباسامو در اورد بعد رفت سراغ کیرم و شروع کرد به ساک زدن.یجوری میخورد که انگار تاحالا کیر ندیده.بعد ساک زدنش گفتم میخوام بکنم تو کست و اونم قبول کرد.اول کیرمو مالیدم به دور کسش که با ترشحاتش خیس شده بود بعد سرشو کردم توش با یه فشار کل کیرم رفت تو کسش اونم یه اهی بلند کشید منم همین جوری داشتم تلمبه میزدم و صدای اخ اوخه اونم بلند شده بود.داشت ابام میومد که از کسش کشیدم بیرون و بهش گفتم کون میدی اول گفت نه اما بعد از یخورده کسشر گفتن رازیش کردم.یه کرم نیوا از رو میز ارایشش برداشتم خوب کیر خوردمو با کونشو چرب کردم.از اون جایی که میدونستم باید اول سوراخشو باز میکردم.اول یه انگشتمو کردم توش بعد 2تا انگشت بعدش که دیدم امادس کیرمو گذاشتم دم کونش و با یه حول فرستادمش تو یه جیغ خیلی بلندی زد معلوم بود دردش اومده اما من اون کونی که ماه ها ارزشو داشتمو ول نمیکردم اول یخورده نگه داشتم بعد اروم اروم تلمبه زدم.کونش خیلی تنگ بود اما خیلی حال داد بعد چند دقیقه تلمبه زدن خودم خوابیدم رو تختش گفتم بیا روش بشین اومد روش نشست یخورده بالا پاین کرد که دیدم همون که خودم تلمبه بزنم بیشتر حال میده.خوابوندمش رو تخت پاشو دادم بالا و شروع کردم به تلمبه زدن بعد چند دقیقه دیدم چشاش و صورتش قرمز شد که یهو بی حال شد که فهمیدم ارضا شده بعد چند دقیقه حالت سگی خوابوندمش و شروع کردم به تلمبه زدن که ابم داشت میومد که بهش گفتم کجا خالی کنم گفت رو شیکمم منم همشو رو شیکمش خالی کردم و جفتمون بی حال چند دقیقه توو بغل هم بودیم بعدش رفتیم با هم حموم که اونجا یخورده شیطونی کردیم بعد حموم هم رفتیم ناهار خوردیم و من رفتم خونه اگه سرتونو درد اوردم شرمنده.نوشتنم زیاد خوب نیست میدونم.

Date: August 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.