رول پلی دکتربازی با دوست پسرم

0 views
0%

داستانم واقعیه نه ژانر فانتزی تخیلی جقی ها پس قدر بدونید طبق توافقمون دوست پسرم نقش دکترو بازی کرد و من بیمار بدون شرح جزئیات غیر ضروری میرم سراغ اصل داستان و نقش هامون من مانتو و شالمو پوشیده بودم در اتاق خواب که اینجا مطب محسوب میشه رو زدم سلام دکتر بفرمایید مشکلت چیه ماهیچه هام گرفته نمیدونم درد دارم بذار معاینه کنمت ببینم اوضاع چطوره لطفا مانتو و شالتونو در بیارید من در اوردم و زیرش یه تاپ بدون سوتوین بودو شلوار لی هم که پام بود دکتر شروع کرد اومد سمت بالا تنه من دستشو گذاشت از روی لباس رو شکمم و بعد نا محسوس رفت سمت سینه هام و یکمی مالیدشون گفت اینجاها درد میکنه گفتم اره کل بدنم گفت نگران نباش بذار پاهاتم ببینم شلوارتو در بیار جین ضخیمه منم درش اوردم دکتر شروع کرد ماساژ ساق پام و بعد بالاتر از روی شرت یکمی کسمو مالید منم یکم حشری شدم بعد دوباره اومد بالا سمت سینه هام گفت ببین باید چک کنم سرطان سینه نداشته باشی لباستو در بیار ببینم میتونی به پزشکت اعتماد کنی منم یکم حس ناجور کردم ولی دراوردم سینه هام نسبت به هیکلم درشتن و خوش فرم شروع کرد مالیدنشون گفت سینه چپت بزرگ تره باید چک کنم ببینم غده نداره و شروع کرد به مکیدنو گاز کرفتن که من صدام درومد که ای این چجور طبی حساب میشه اخه گفت اگه میخوای خوب شی به حرف دکترت گوش کن __ سینه بیچارمو ول کرد رفت سمت پایین یه ذره از رو شرتم کسمو مالید یه جوری که تابلو بود خیسم دیگه شرتم خیس شده بود ب انگشتش شرتمو یه ذره داد کنار و انگشتشو لای لبای کسم مالید من دیگه داشتم حال میکردم ولی خب باید وانمود میکردم که نمیخوام چون درست نبودمریص و دکتر رو هم بریزن گفتم میشه بپرسم چیکار میکنید دکتر جان دکتر گفت صبر کن درمانتو پیدا کردم یه پارچه سفید اومد انداخت روم و گفت ممکنه دردت بیاد تحمل کن اگه سلامتیتو میخوای برگردونی ۵ دیقه اروم باش انگشتشو کرد تو دهنش و خیسوندش و اورد گذاشت لای کسم و دیگه حسابی خیس بودم بدون جلب توجه پارچه رو گرفت بالا که من نبینم پایین تنه مو کیرشو یکم دست مالی کردو ظاهرا کاندوم پوشیدو کیرو گذاشت تو کسم من اولین بارم نیست از جلو میدم ولی هنوز زیاد حرفه ای نیستم و عادت ندارم یکمی دردم میاد یه لحظه عصبانی شدم میخواستم خودمو جمع کنم گفت تا ۱۰ میشمرم نفس عمیق بکش منم کشیدم و اونم تا ته کرد تو کسم من اینکه عمیق بره تو رو خیلی دوست دارم اونم میدونست تا ته کرد توش و نگه داشت همینجوری گفت دیدی درد نداشت گفتم حالا چی میشه گفت به دکترت بسپارش دستشو گذاشت رو سینم من یکم با بدخلقی نگاش کردم چون قرار نبود تند میش بریم و اینکه من راحت نبودم زیاد با جلو هنوز ولی اون موقع حس خوبی داشتم تو همون لحظه و گفتم مرسی دکتر اون یه بالشت گذاشت زیر کمرم و اروم اروم بالا پایین کرد کیرشو اون تو من حس تنگیو ناراحتی داشتم یکم ولی چون وسط بازی بودیم تحمل کردم چون پارچه روم بود نمیدیدم اون پایینو و چشمو بستم که لذت ببرم که بی افم دراورد کیرشو و گفت برگرد یه امپول داری این بار دیگه عصبی شدم چون میخواست کونمو بکنه بازم لابد بدون ملاحضه و وحشیانه ولی طبق قدانین بازی باید خودمو به اون راه میزدم اول یه انگشتشو خیس کرد کرد تو کونم گفتم دکتر چیکار میکنید که یعنی عموجون چندجارو میگایی به همون سوراخ بسنده میکردی گفت من پزشکم یا شما اجازه بده اقا حشری شده بود دیگه کاندومشو دراورد کیرشو کرد تو کونم چون منم همچین حشری بودم عضلاتم سفت نبود و نسبتا راحت رفت تو و من خواستم دستمو ببرم سمت کسم که ارضا شم دستمو پس زد خودش دستشو گذاشت و گفت تو کاردکتر دخالت نشه ترکیب یکمی زور با درد خفیف حشریم کرده بود و با فشار دستش رو کسم ارضا شدم و ولو شدم تا اونم ارضا شه اونم ۲ مین دیگه کردمو ابشو ریخت تو کونم بعدم یه دستمال کرد تو کونم که ابش در نیادو گفت مرخصی عزیزم نفر بعدی منم یه اخمی کردم و ملافه رو دور خودم پیچیدم که برم دسشویی اونم دید خشن بوده یکم گفت یه لحظه بیا یه لب گرفت ازم و گفت بازم بیا شما بیمار خاصمونی خدمات ویژه داریم برای شما خندیدم و رفتم دسشویی که بچه هارو از باستم بریزم تو فاضلاب اینم ازین نوشته لالی پاپ

Date: December 28, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.