زندگی محمد کونی

0 views
0%

سلام من محمد هستم 21 سالمه ی روز تو کوچه یکی از همسایه هامون ظهر بود هیچ کی کوچه نبود منو برد تو یکی از بن بستای کوچه کیرش رو جلوی من درآورد جلو من جلق زد آبش اومد بیرون اون موقع من 14 سالم بود هیچ چی از جلق و اینا نمیدونستم رفتم خونه خودم امتحان کردم ی جورایی حال میداد بهم ولی آبم نمیومد مثل اون دو سه سال جلق زدم تازه آبمم میومد بعدها ولی حسی بهم دست نمیداد اصن دوست نداشتم جلق بزنم همیشه دوس داشتم ادای زنا رو در بیارم شاید این بخاطر این بود که همیشه نگاه ها بهم ی جوری بود همیشه وقتی با دوستام همدیگه رو انگشت میکردیم من دوس داشتم انگشت بشم هیچ ممانعتی نمیکردم بهم میگفتن بچه کونی کون نداده بودماا ولی همیشه بهم میگفتن شاید ب خاطر رفتارام بود و هیکل سکسی و کون بزرگی که داشتم کم کم بعد ی مدت وقتی بهم میگفتن کونی تو دلم انگار خوشم میومد انگار بهم تلقین شده بود که کونی ام همیشه تو تنهاییم با خودم سینه هام و کونم ور میرفتم تو هر صفی که وا میستادم همیشه کونم رو قمبل میکردم ی خورده تا به کیر نفر عقبیم بخوره اوناهم انگار میفهمیدن نمیدونم ولی من دوس داشتم ی مدت گذشت بیشتر با خودم ور رفتم خودم رو انگشت میکردم ی انگشتی دو انگشتی اینقد انگشت کرده بودم گشاد شده بودم آب پر میکردم تو کونم میریختم بیرون تا تمیز شه بعد کرم و روغن میزدم هویج و خیارچمبر فرو میکردم تو کونم نیم ساعت کون میدادم بعد جق میزدم آبم رو میخوردم فکر میکردم مثلا مثل این فیلما آخر کاری آب ی نفر دیگس چهار سال این کارم بود ولی ب هیچ کس کون ندادم دیگه واقعا گشاد گشاد بودم از هر لحاظ آماده برای سکس با کلفت ترین کیرا حالا هرنوع سکسی بدنمم واقعا خوش فرم و سکسیه تا اینکه ی کون کن خوب و آبرو دار برام پیدا شد که هم من آبروم برام مهم بود و هم اون تو اینستا باهم آشنا شدیم تا به قرار ملاقات و این حرفا رسید همیشه از من تعریف میکرد منم کم کم عاشقش شده بودم بعد یکی دو ماه بهم گفت که برم خونشون ی خونه مجردیه ویلاییه بزرگ وقتی رسیدیم خونشون ی خورده گپ زدیم بعد مشروب آورد کلی خوردیم خوردیم بعد مست مست رفتیم قلیون زدیم موقه قلیون ی فیلم گذاشت فیلمه هم از وسطاش سکسی شد بیناموس اینگار همه حرکاتش برنامه ریزی شده بود منم که دیگه تو حال خودم نبودم رو پای ساسان دراز کشیده بودم و تقریبا خوابم برده بود که متوجه شدم ساسان دستش رو سینه های منه یواش یواش میمالید منم که از خدام بود به آرزوم رسیده بودم خودم رو ول کرده بودم مثلا خوابیدم ساسان از بقل رکابیم سینم رو لیس میزد منم واقعا حشری شده بودم کسکش کارش رو خوب بلد بود دستم رو بلند کردم گذاشتم رو کیرش اونم وقتی دید من فهمیدم لباش رو چفت لبام کردم 10 دقه داشت لب میگرفت منم کیر اون تو دستم بود هی بزرگ شدنش رو حس میکردم آخ ک چ لحظه ایه بعد اومد کیرش رو در آورد منم مثل این وحشیا افتادم به خوردنش گفت چی میکنی دیوس زخمش کردی همش برا خودته جنده آروم تر منم گفتم چشم آقا ببخشید اولین بارمه کلی پیش آب ازش خوردم بعد کار اصلی شرو شد من که کونم عالی بود گفتم فقط برم دستشویی بیام رفتم خوب خودم رو تمیز کردم اومدم گفتم حالا من در اختیارتم جرم بده کیرت رو بکن تو کونم اونم نامردی نکرد ی ژلی ریخت رو کونم که لیز لیز شد شرو کرد ب تلمبه زدن اول ب روش سگی کرد بعد پوزیشن رو عوض کرد دیوس نمیدونم چی میزنه اینقد آبش دیر میاد وقتی میادم خوب میاد بعد نیم ساعت گفت جنده آبم داره میاد منم که از خدا خواسته سریع گرفتم دهنم هرچی داشت تا آخرین قطرش خوردم واقعا کون دادن خیلی شیرینه ساسان مثل شوهرمه هر روز من پیششم حدود 9 ماهه من رو میکنه حتی بعضی موقع دوستاشم میاره که اونام حال کنن ببخشید که بد نوشتم عاشق کیراتونم جوووووووننننن بابای نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.