زنونه پوشی رامین ۳

0 views
0%

8 2 9 86 9 88 9 86 9 87 9 9 88 8 4 8 8 1 8 7 9 85 8 9 86 2 قسمت قبل سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه قبل از هر چیز بازم میگم این داستان درمورد زنونه پوشی هستش هرکی دوس نداره نخونه این داستان ها بخشی از زندگی سکسی منه تو داستان اولم همه چیرو درمورد خودم کامل توضیح دادم اینبار میخوام داستان خودمو با ی پسری که تو فیس بوک اشنا شدیمو براتون تعریف کنم با پسریکه اسمشومیزارم نادر اسم مستعارش اشنا شدم سنس 27 قدش یکمی ازمن بلندتر ووزنشم از من زیاد بود خلاصه بعد از اشنایی های اولیه بهم گفت که تو شهر شما دانشجو هستم و خونه مجردی دارم تنها زندگی میکنم اگه مایل باشی بیشتر باهم باشیم ی مدتی تو چت باهم حرف زدیم تا بهش اعتماد کنم بعد ی ماه حرف زدن خلاصه قرار گذاشتیم تو پارک همو ببینیم رفتم دیدنش پسر خوش برخورد ومودبی بود یکم تو پارک نشستیم حرف زدیم بهم گفت هر وقت دوس داشته باشی میتونی بیای از هم جدا شدیم من رفتم خونمون اونم رفت به دانشگاهش برسه البته بگم زیاد وارد جزییات نمیشم شبش بهم پیام داد اگه منو پسند کردی فردا شب منتظرتم منم اوکی رو بهش دادم فردا صبح وقتی از خواب پاشدم رفتم حموم کل بدنمو شیو کردم ی شورت لامبدا پوشیدم از روش هم لباس های مردونمو پوشیدم اومدم بیرون بعد ظهر بود بهم پیام داد اگه میشه یکم زودتر بیا تا وقتمون زیاد باشه برا باهم بودن به خانوادم گفتم که یکی از دوستام مریضه شب میرم پیش اون نمیام خونه از خونه که اجازه رو گرفتم بهش پیام دادم گفتم دارم میام رفتم از کمدم بهترین لباس هامو برداشتم گذاشتم تو کوله پشتیم راه افتادم رسیدم جلوی اپارتمانی که اجاره کرده بود وایسادم بهش پیام دادم گفتم جلوی درم درو برام باز کردگفت بیا طبقه سوم درو باز گذاشتم زنگ درو نزن بیا تو رفتم طبقه سوم در باز بود همین که وارد شدم درو پشت سرم بست از پشت بغلم کرد و گفت ممنونم که اومدی اپارتمانه شیک و مجللی داشت خلاصه راهنماییم کرد رفتیم نشستیم رو کاناپه یکم حرف زدیم گفتیم خندیدیم گفت برنامت برا شام چیه گفتم هرجور راحتی گفت پس شامو از بیرون سفارش میدم گفتم پس من برم اتاق لباسامو عوض کنم بیام با دستش اتاقو بهم نشون داد رفتم اتاقش درم پشت سرم از تو قفل کردم کلا لخت شدم کیفو باز کردم از توش ی شورت توری بنفش برداشتم پوشیدم سوتین هم ست با شورتم بود اونم تنم کردم البته بگم سایز سینه هام یکم کوچیکه بخاطر اون همیشه سوتین اسفنجی میبندم از روش هم ی سارافون تنگ تنم کردم که فقط یکمی باسنمو میپوشند که اگه خم میشدم کامل باسنم معلوم میشد ی ساپورت مشکی هم پام کردم که پوشیدنش با نپوشیدنش زیاد فرق نمیکرد اخه شیشه ای بود پاهام کامل دیده میشد ی کلاه گیس مشکی رنگم سرم گذاشتم رفتم جلوی اینه ی ارایش غلیظ کردم کفشای پاشنه بلنده مشکیمو پام کردم ی جنده تمام عیار شده بودم اگه این الت مردونم نبود ی خانم کامل بودم درو که باز کردم دیدم نادر منتظره که من از اتاق بیام بیرون تا منو دید گفت خداییش سحر اسمه دخترونمه در ضمن بهش گفته بودم که تو خونه باید با اسم زونونه صدام کنی عجب تیکه ای شدی بغلم کردو یکم لب تو همون حالت از هم گرفتیم دستمو گرفت باهاش رفتم نشستم رو مبل دو نفره جلوی تلوزیون تی وی رو باز کرد ی اهنگ شاد هم گذاشت بلندم کرد خلاصه بگم یکم باهم رقصیدیم دیگه نمیتونستم سرپا وایسم اخه به پاشنه بلند زیاد عادت ندارم رفتم نشستم رو مبل اونم سی دو رو عوض کرد ی فیلم سوپر گذاشت اومد نشست کنارم با جلو رفتن فیلم میدیدم که هی التش داره بزرگتر میشه به شوخی گفتم واسه من داری سیخش میکنی یا فیلمه خندیدیم باهم دستمو گرفت منو کشید تو اغوشش تا چشامون بهم افتاد لبامون بهم گره خورد اینطوری دیددارم اذیت میشم رفت ی پتو اورد پهن کرد جلوی تی وی خودش دراز کشید منم رفتم بغلش دوباره رفت رو لبام با دستاشم هی منو اغوشش فشار میدادتو کارش وارد بود از لب گرفتنش معلوم بود خیلی وارده اروم اروم دستمو رسوندم به التش تقریبا18 سانت ولی زیاد کلفت نبود یکم از رو شلوار باهاش بازی کردم دستمو کردم تو شورتش یکم نوازشش کردم با دستم شروع به جق زدن براش کردم بهم گفت خیلی عجله داری گفتم خیلی وقته تو کف کیرم شلوار و شورتشو با کمک خودش از پاش در اوردم رفتم پایین شروع کردم به ساک زدن کیرش اول سرشو ی بوس کردم بعدش ی لیس از خایه هاش تا سرشو رفتم اروم سرشو کردم دهنم شروع کردم میک زدنش خیلی خوشمزه بود اروم اروم تا جایی که جا داشت کیرشو کردم دهنم شروع کردم به خوردنش وقتی سرمو بلند کردم دیدم چشاشو بسته داره حال میکنه اینقدر کیرشو خوردم که دیدم با دستاش سرمو گرفت فشار داد به کیرش همه ابشو تو دهنم خالی کردو منم بی انصافی نکردم نزاشتم ی قطرش حیف بشه همشو خوردم کم کم کیرش خوابید ازم بابت ساک کلی تشکر کرد پاشیدیم لباس هامونو مرتب کردیم من رفتم سرویس یکم به ارایشم که بهم ریخته بود رسیدم اومدم بیرون دیدم زنگ زده پیتزا فروشی سفارش شامو داده شامو اوردن باهم خوردیم سفره اینارو جمع کردم ظرفارو رفتم با حوصله شستم ی چایی هم دم کردم اوردم باهم خوردیم دیگه کم کم وقت خواب بود رفتم اتاق تا لباس خوابمو بپوشم لباسامو دراوردم ی لباس خواب حریرقرمز رنگ بلند پوشیدم ی شورت لامبدا که ست لباس خوابم بود پوشیدم بعدش جورابهای ساق بلندمو که رنگ پا بودن با بندجوراب پام کردم ی ادکلن سکسی زنونه هم زدم رفتم دستشویی خودمو کامل خالی کردم اومدم بیرون رفتم سمت اتاق خواب دیدم فقط با ی شورت روی تختش دراز کشیده رفتم تو اغوشش دراز کشیدم با دستاش داشت بدنمو لمس میکرد که لباشو گذاشت رو لبام یکم که لب گرفتیم لباس خوابمو از تنم دراورد دراز کشید روم رفت سراغ سینه هام یکم مالششون داد افتاد به جون سینه هام وقتی از خوردن سینه هام خسته شد اومد بالا یکم ازم لب گرفت اینبار نوبت من بود که دست به کار شم یک راست رفتم سمت شورتش از روشورتش یکم با کیرش بازی کردم بعد شورتشو دراوردم شروع کردم به ساک زدن یکم که ساک زدم کیرشو از دهنم بیرون کشید شورتمو در اوردم قمبل کردم با زبونش افتاد به جون کونم یکم لیس زد انگشتشو خیس کرد اروم اروم فرستاد تو کونم دردی نداشتم دو انگشتششو فرو کرد دید که کونم امادس اسپری تاخیری زد به کیرش کاندومو کشید روش یکم ژل زد به کونم و سر کیرش کیرشو با کونم تنظیم کرد اروم اروم فرستاد تو کونم یکم درد داشتم اما لذت نمیذاشت دردو حس کنم کیرشو که تا ته تو کونم جا کرد شروع کرد تلمبه زدن نیم ساعت تو پوزیشن های مختلف کونمو کرد اخر سرم ابشو خالی کرد رو صورتم کیرشو گرفتم دستم کردم دهنم اون ته مونده های ابشم خوردم کیرش تو دهنم داشت کوچیک میشد از دهنم کشید بیرون رفتیم حموم اومدیم بیرون تا صبح ی بار دیگه هم منو کرد صبح از خواب پاشیدیم صبحونه خوردیم اون رفت دانشگاه منم اومدم خونمون اون مدتی که تو شهر ما دانشجو بود هفته ای یکی دو بار میرفتم پیشش شده بودم زنش باهم بیرون میرفتیم حتی ی بار که از شهرشون بر میگشت دیدم برام کادو خریده وقتی کادو رو باز کردم دیدم ی دست شورت سوتین سفید توری برام خریده ی کلید هم از اپارتمانش برام داده بود خودم میرفتم میومدم این بود داستان سکسی من ببخشید زیاد به نوشتن وارد نیستم بازم میگم داستانم عینه حقیقته در ضمن اگه نظرات خوب باشه زیر همین داستان عکسامو میزارم نوشته سحر

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.