دانلود

زن مو مشکی و سکس حشری

0 views
0%

زن های فامیل از ادب فیلم سکسی و مهربونی من واقعا خوشششون میادمن

عاشق کس کردن بودم ولی همیشه با یه جلق خودم رو خفه میکردم هیچ سکسی کس رو نکرده بودم به خیلی

ها شاه کس نظر داشتم و به یادشون جلق میزدمیکسی از فامیل

ها به نام مریم 2 تا کونی بچه داره و واقعا سکسی یه کون های بزرگ در حد هندوانه سینه ها

ی جنده بزرگ پوست سفید و قد 165 البته مامانش و

خواهراش اینجوری نیستن اونا خیلی ضایع پستون ان این یکی سکس رو خدادادی دارههمون طور که گفتم من خیلی مهربونم و

زن ها کوس رفتارشون با من خیلی خوبه ایشون هم از

این قاعده مستثنا نیستن یه روز برای درس دادن به بچش خونشون رفتم که وقتی میومد و چای و میوه میاورد و سکس داستان میرفت چشم من

به سینه هاش و کون ماوراییش بودکیرم راست ایران سکس میشد تا

این که یه روز دوباره زنگ زد که به بچه اش درس بدم من رفتم اونجا درس رو شروع کردیم که تلفن زنگ زد مامانش بود کاری براش پیش اومده بود و باید میرفت اونجا مریم نتونست بره از من معذرت خواهی کرد و پسرش امیر محمد رو فرستاد اونجا حالا من بودم و مریم و ….. بلند شدم معذرت خواهی کردم که برم میخواستم خداحافظی کنم ولی با خودم گفتم این بهترین موقعییته گفت :صبر کن میوه بیارم این جوری بدهگفتم :نه و مرسی که دیدم رفت اشپز خونهدیگه شهوت به جای عقلم بهم دستور میداددنبالش رفتم و به بهونه ی کمک خودمو بهش میمالوندم فکر کنم فهمید چه قصدی دارمدل رو به دریا زدم و دستمو گذاشتم رو سینش و یه مالش کوچیک دادم فورا در مقابلم جبهه گرفت و تا به خودم اومدم یکی زد زیر گوشممنم نامردی نکردم و دوباره مالوندمش اونم یکی دیگه زد تو گوشممپثل فیلم ها من شهوت داشتم و اون نفرتمحکم دستشو گرفتم و خوابوندمش رو زمین میخواست داد بزنه ولی وقتی بدون معطلی یه لب ازش گرفتم و بوسیدمش رنگ صورتش عوض شد خودشو شل کردمنم لباساشو در آوردم و مالوندمش سینه هاش خیلی بزرگ شده بود سفیدی بدنش رو فرش قرمز اشپز خونه دیونم میکرد سینه هاشو میخورم که دیدم داره چشماشو میبنده انگار لال شده بود حرف نمیزد باورم نمیشد دارم به بزرگترین آرزوم میرسمشورتشو در آوردم خیس بود ولی کم زیاد نبودیه کم مالوندمش که انگار یکی بهم میگفت زود بکن توش شلوارمو در اوردم و اون همین طور چشماشو بسته بود و خودشو میمالوند سر کیرمو گذاشتم تو ورودی کسش بامورم نمیشد تا حالا کس ندیده بودم به جز تو عکس هااروم دادم تو یه داد کشید ولی باز مثل قبل استن بای شدتا ته دادم تو بعد فهمیدم چقدر گشاده شروع کردم تلنبه زدن که دیدم اه اه میکنه تا حالا اه اه یه زن رو از روی شهوت نشنیده بودم انگار هرچی اه اه میکرد من بیشتر تو میکردک و تند تر میزدم تا این که دیدم لرزید و یه جیغ کشید و اب از تو کسش اومد بدم اومد ابشو بخورم چند لحظه نفس نفس زد تا این که مثل دیونه ها بلند شد و کیرمو که مثل بخاری داغ بود ساک زد وای چه حالی میداد حالی داد که درک میشه و وصف نمیشه داشت ابم میومد بهش گفتم کیرمو گرقت رو سینه هاش و ابم ریخت اونجا بعد گفت با کیرم ابمو پخش کردم و لای سینه هاش شروع به تلمبه زدن کردم عجب سینه هایی داشت به به مثل مروارید بود دوباره ابم داشت میومد که بهش نگفتم و همشو ریختم رو صورتش اونم انگار که تا حالا با ندیده باشه میخورد و میگفت ابت خیلی تازه و خوبهجوری میخورد که انگار داره بستنی میخوره راستش خودمم هوس اب خودمو کردمسریع لباسمو پوشیدم و میخ واستم برم که با خنده گفت عوضیه دیوس باید به ننت بگم زود زنت بده منم از خجالت نگاهش نکردم تو را برگشت به خونه بودم که هنوز باورم نمیشد به ارزوم رسیدم یهو یادم اومد از کون نکردمش کلی به خودم فحش دادم ولی با خودم گفتم حتما دفعه ی بعد این کارو میکنم الن از اون ماجرا 2 سال میگذره و من هنوز تو کف مریمم و به یاد کونش که قسمت نشد بکنم توش هر شب 2 کیلو اب خالی میکنم تو شورتاز اون روز به بعد دیگه با کسی سکس نداشتم و یه جورایی توبه کردم.

Date: August 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.