زن ۵۱ ساله ی قدیر

0 views
0%

ی خاطره واقعی برای همین از سینه ۸۵ و کمر باریک خبری نیست دوستان سعی میکنم مطالب اضافی بیمورد حذف کنم تازه اول تریاک کشیدنام بود که با ی بنده خدایی توی شهرستان اشنا شدم ۶۳ سال سنش بود قدیر اقا بنده خدا چون مکان داشت هر روز با خودم جنس میبردم بعد از نهار خونش با هم تریاک میکشیدیم معتاد سر سختیم بود بنده خدا خانم قدیر که ۵۱ سالش بود قد بلند صورت از معمولی یکم پایینتر ولی بسیار پولکی منم چون به مکان قدیر احتیاج داشتم هر روز سر راه یکم ات و اشغال میخریدم هم سر بساط میزدیم هم ی چیزیم میموند واسه خودشون خلاصه این بنده خدا که اسمش افسانه خانوم بود مارو تحویل میگرفت منم خوشحال که مکان درسته زنشم راضی که میرم جنس شوهرشم میرسوندم چند روز از این ماجرا گذشت دیدم جلوی شوهرش خوب بهم پا میده منی که اصلا اول به ذهنم خوطور نمیکرد طرف ۵۱ سالش بود با حرکاتش یکم کیرم به خارش انداخته بود خلاصه مخشو زدم ی روز باهاش قرار گذاشتم توی خیابون سوارش کردم بردمش ی مکانی اول خوب مالوندمش بعد لختش کردمو خودشم خیلی دلش میخواست خوب ساک زد گذاشتم توی کسشو یکم کردمو گفتم از کون میدی بهم قبول کردم گذاشتم توی کونش هر چیم جا میکردم جواب میداد بهش گفتم تو کونت بریزم مشکلی نداره گفت بریز منم ریختم توی کونشو تو مسیر برگشت بهم گفت که اگر تو قبول کنی من به قدیر میگم بیا همنجا بکن بعد حالیم کرد که قدیر بیغیرته و بعدا فهمیدم من نفر اول نیستم اولم دلم نمیخواست در حضور قدیر بکنمش که بهم گفت چون راحت باشی برای کردن بی همنجا من قدیرو بیرون میکنم از توی اتاق تنها جای لذت این ماجرا ۲ تا چیز بود برای من اول اینکه هر سوای از دانهاش و چجوری دادنش میپرسیدم خیلی رک جواب میداد و دوم این که از هر کی تو عمرم باهاش سکس داشتم کون بهتری میداد که من از این که صورت خوبی نداشت و هیکله خوبی نداشت اصلا ناراحت نبودم دیگه کار من شده بود هر روز بعد ازنهار با قدیر تریاک کشیدن و گایدن کون افسانه قشنگ شوهرش پای بساط میرفتیم اون اتاق میکردمو میودم میگفت ۲ سال که اصلا قدیر نکردتش و این از اول قبل از عروسی از کون میکردش میگفت عادت همیشگی قدیر از اول این بود که مریخته توی کونش وهیچ موقع روی صورتش دهنش یا سینهاش نریخته نمیزاشت منم بریزم میگفت اگه دوسداری بریز تو کسم یا تو کونم منم جز ۳ ۴ بار که توی کسش ریختم همیش میریختم تو کونش خودشم دوسداشت منم چون خیلی پول دوست بود هر روز یکم پول بهش میدادم نوشته

Date: December 6, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.